Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Tamás Ruttkay x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A máj ritka vérellátási variációja járulékos arteria hepatica dextra és sinistra jelenlétével

Rare variation of hepatic blood supply with accessory right and left hepatic artery

Orvosi Hetilap
Authors:
Adél Szűcs
,
Bálint Fábián
,
Kinga Karlinger
, and
Tamás Ruttkay

Az elmúlt évtizedekben számos tanulmány készült, melyek a májat ellátó artériák különböző megjelenési formáit vizsgálták anatómiai preparáció és képalkotó eljárások (angiográfia, CT) segítségével. Ezen megfigyelések talaján többféle klasszifikáció született a vérellátási típusok és előfordulási arányaik meghatározására. Célunk egy anatómiai preparátumon keresztül bemutatni a máj artériás vérellátásának egy ritka variációját. A leírásban szereplő cadaver hasi szerveiről postmortalis natív CT-felvétel készült, melyet háromdimenziós rekonstrukció követett. A képalkotó vizsgálat után formalinnal fixáltuk a hasi blokkot, majd réteges anatómiai preparálással tettük láthatóvá az ereket. A máj a normálisan is megtalálható, kettéoszlott a. hepatica propria mellett az a. gastrica sinistrából és az a. mesenterica superiorból is kap járulékos ágakat. Ez a variáció a széles körben használt Michels-féle klasszifikáció szerinti VII. típusba sorolható, előfordulási valószínűsége pedig 0,2% és 0,73% közé esik. Az érvariációk nemcsak anatómiai szempontból figyelemre méltóak, hanem preoperatív feltérképezésüknek is igen fontos szerepük van a területen végzett műtéti beavatkozások szövődménymentes elvégzése céljából. Orv Hetil. 2022; 163(32): 1281–1286.

Open access

Humán kadávermodell a légmell ágy melletti ultrahang-diagnosztikájához.

Előtanulmány

Proposal of a human cadaveric model for bedside ultrasound-based pneumothorax detection.

A preliminary study
Orvosi Hetilap
Authors:
Noémi Ádám
,
Gábor Orosz
,
Máté Berczi
, and
Tamás Ruttkay

Bevezetés: Az ágy melletti ultrahangvizsgálat alkalmazása az elmúlt évtizedben a sürgősségi, valamint az intenzív és aneszteziológiai ellátás egyik meghatározó elemévé vált. A mindennapi alkalmazások közül szakmaspecifikusan kiemelkedik a tüdő ultrahangvizsgálata, mely a koronavírus-járvány kapcsán óriási lendületet kapott. A leggyakrabban alkalmazott protokollok első lépése az életet közvetlenül is veszélyeztető állapotok azonnali diagnosztikája (például pneumothorax), hogy minél hamarabb kerülhessen sor a megfelelő intervencióra. A fentieknek megfelelően a sürgősségi szakmák hazai curriculumába is bekerült a tüdő ultrahangvizsgálatának oktatása. Célkitűzés: Jelen kadávermodell-alapú előtanulmányunkkal az ágy melletti tüdő-ultrahangvizsgálat hazai gyakorlatát szeretnénk javítani és ezáltal a betegbiztonságot fokozni a mindennapi klinikai munka során. Módszer: Kísérleti összeállításunkban a kiválasztásra került 5 friss, még nem konzervált humán kadávert alkalmaztuk, melyeken a később részletezett módon létrehoztuk a mesterséges légmellet. Sürgősségi tüdő-ultrahangprotokoll alapján ágy melletti ultrahangkészülékkel 10 másodperces mozgó képsort vettünk fel, melyet a későbbiekben két független, intenzív terápiában járatos szakember pontozott megadott pontrendszer alapján. Eredmények: A szakértők pontozása alapján a modellünk segítségével nyert képanyag a képminőség, a tüdőprofilok meghatározhatósága, valamint a szemikvantitatív pontozhatóság tekintetében is összességében mérsékelt-jó, illetve jó-kiváló egyezéssel alkalmasnak tűnik további oktatási célú felhasználásra. Megbeszélés: A továbbiakban tervezzük a konzervált kadávereken való vizsgálatot is, mely költséghatékonyság és eltárolhatóság szempontjából is kedvező lehet. Következtetés: Eredményeink szerint az általunk előkészített kadávermodell alkalmas lehet a klinikai oktatásra, kellően élethű, valamint képanyagadatbank létrehozására is, mely a jövőben digitális oktatásra is felhasználható. Orv Hetil. 2023; 164(46): 1824–1830.

Open access

Absztrakt

A mitralis billentyű prolapsusa következtében fennálló súlyos billentyűelégtelenség mielőbbi sebészi kezelése szükséges. A modern korrekció során az ínhúrpótlás részesítendő előnyben, amely műtéthez azonban jelenleg a szív megállítása és extracorporalis keringés alkalmazása szükséges a bal pitvar megnyitása mellett. A transoesophagealis szívultrahanggal vezérelt transapicalis ínhúrpótlás innovatív technikája egy speciális, bal kamrába vezetett eszköz használatával bal oldali minithoracotomián keresztül dobogó szíven végezhető. A beavatkozások során elért intraoperatív siker aránya centrumonként 86 és 100% között változik, és egyes közlemények szerint 3 hónap elteltével a betegek 92%-ának nincs szüksége újabb sebészi korrekcióra. A tapasztalatok folyamatos integrálásának köszönhető biztató eredmények a jelentősen kisebb műtéti megterhelés lehetőségét ígérő technika széles körű elterjedésének irányába mutatnak. Orv. Hetil., 2016, 157(18), 700–705.

Restricted access
Interventional Medicine and Applied Science
Authors:
Tamás Ruttkay
,
László Bárány
,
András Grimm
,
Lajos Patonay
,
Örs Petneházy
,
Gergely Rácz
,
Gábor Baksa
, and
Zoltán Galajda

Introduction

Many coronary anastomotic devices have been designed to replace manual stitching in coronary surgery; however, interestingly, none of them became widespread. Our aim was to work out an easy and fast endoluminal vessel-to-vessel stent bridge distal anastomotic technique.

Materials and methods

Ten coronary arteries of eight fresh human hearts were used in this study. The anastomosis was performed with the implantation of a graft vessel into the lumen of the coronary artery by performing stent fixation. The technique is described and photo documented in detail. The durability and the conductibility of the anastomosis were examined with intraluminal endoscopy, functional streaming test, and a coloring of the vessels.

Results

The anastomosis had great results in all cases. Obstruction, dissection, or dislocation of the vessels was not observable.

Conclusions

This study confirmed the ex-vivo feasibility of the described technique. This method can be an easy, fast, and reliable method applied in the endoscopic distal coronary artery anastomosis surgery. The development of stents adapted to this method and the in-vivo testing of this technique are necessary for the future.

Open access