Search Results

You are looking at 1 - 10 of 89 items for

  • Author or Editor: Tamás Szabó x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

The continuous ageing of the population is a common phenomenon in the industrialized countries. According to epidemiological studies, advanced age acts as the major risk factor of the most important cardiovascular diseases. Ageing is characterized by typical physiological alterations in vascular and cardiac structure and function at both the cellular and molecular levels, which result in a progressive dysfunction of the cardiovascular system. These ageing-associated changes are themselves increasingly recognized as a “vulnerable physiological basis” on which pathophysiological disease mechanisms can become superimposed. This review focuses on the main issues of the rapidly increasing knowledge on the ageing-associated physiological changes in the cardiovascular system in apparent health. Intensive investigations in this field provide key findings that will hopefully establish effective therapies to prevent, delay or attenuate the cardiovascular diseases in the elderly.

Restricted access

The goal of this paper is to present an inductance measurement method, and an electromechanical model of the pinion-engaging mechanism for the starter motors. The pinionengaging mechanism is the system of components (solenoid switch, pinion-engaging lever, and overrunning clutch with drive pinion) that engages the drive pinion of the starter motor with the ring gear of the internal combustion engine. The actuator of the pinion-engaging mechanism consists of two concentric iron core coils. The coils are excited by relatively high currents. The electromechanical model of the pinion-engaging mechanism requires inductance of the solenoid and its derivative depending on the position of the iron core.

Restricted access

Abstract

Recent excavation and sampling in the upper part of the Felsőörs section (Balaton Highland, Hungary) yielded important ammonoid findings, identified as belonging to the genera Nevadites, Chieseiceras, Eoprotrachyceras and Falsanolcites. Several specimens of Chieseiceras chiesense were found in a dm-thick clay layer with limestone nodules, regarded as the equivalent of the “Chiesense Groove“ of the Bagolino and other sections in the Giudicarie area (North Italy). The immediately overlying limestone bed yielded Eoprotrachyceras cf. curionii and Falsanolcites cf. rieberi. Together these reliably prove the base of the Curionii Zone, corresponding to the base of the Ladinian Stage, the GSSP of which was recently established at Bagolino. The new data further improved the excellent correlation between the ammonoid records of the Felsőörs section and the Global Stratotype Section at Bagolino. Felsőörs may be considered the most important reference section for the Anisian to Ladinian boundary interval.

Restricted access

Tanulmányunkban bemutatjuk az Aspirációs Index rövidített, 14 tételes változatát. A kérdőív a hosszú távú, általános célok felmérésére szolgáló mérőeszköz, mely az intrinzik (fejlődés, kapcsolatok, közösségi elkötelezettség), az extrinzik (gazdagság, hírnév és jó megjelenés), illetve az egészséggel kapcsolatos motivációkat térképezi fel. A rövidített kérdőív megbízhatóságát és érvényességét egy 518 fős és egy 341 fős mintán ellenőriztük. A validáláshoz a Rövidített Beck Depresszió Kérdőívet, az Életcél Kérdőívet, az Élettel Való Elégedettség Skálát alkalmaztuk, valamint az Életcél és Kapcsolatok alskálát a Rahe-féle Stressz és Megküzdés Kérdőívből. Az extrinzik és intrinzik célok egymástól nagy mértékben független változóknak bizonyultak, s különböző módon viszonyulnak az egészségmagatartás és lelki egészség mutatóihoz is. Az intrinzik célok fontossága pozitívan járt együtt az élet értelmességének érzésével, illetve az élettel való elégedettséggel, és negatívan a depresszív tünetek gyakoriságával, az extrinzik célok fontossága viszont nem mutatott összefüggést ezekkel a változókkal. Az egészséggel kapcsolatos célok nem képeztek független faktort, de nem is voltak egyértelműen besorolhatók az extrinzik illetve intrinzik célok közé. Az adatokból kiderül továbbá, hogy a célok fontosságának értékelése összefügg olyan szociodemográfiai változókkal, mint a nem, a kor, a képzettség és a vallásosság. Ez arra utal, hogy a mérőeszközzel folytatott vizsgálatokban ezeknek a tényezőknek a szerepét érdemes figyelembe venni. Eredményeink megerősítik, hogy a Rövidített Aspirációs Index megfelelő mérőeszköz, mely jól használható akár nagy mintán végzett adatfelvételek során is. Segítségével feltérképezhetők az általános, gyakran előforduló célokhoz kapcsolódó személyes viszonyulások, melyek a mindennapi magatartást, és így a testi és lelki egészséget is befolyásolják.

Restricted access

A sikeres manipuláció elméletileg magas szintű elmeolvasási képességet feltételez, ám az eddigi kutatások, amelyek a machiavellisták vizsgálatára irányultak, nem tudták bizonyítani ezt a tételt. Felmerül ezért a lehetőség, hogy a machiavellisták gyengébb kognitív szinten teljesítenek, mint ahogyan korábban gondolták. Ennek azonban ellentmondanak azok a kísérleti eredmények, amelyek szerint rendkívül sikeresen manipulálnak másokat, és ehhez felhasználják a társas szituáció résztvevőiről alkotott benyomásaikat is. Feltételeztük, hogy ez az ellentmondás feloldható, ha új megközelítésbe helyezzük a machiavellisták elmeolvasását. Vizsgálatunkban egy olyan új módszert használtunk, amely párbeszédekre építve valós társas kontextusokhoz hasonlító ingeranyagot mutat be, és fókuszba emeli a manipulatív taktikák alkalmazását is. Eredményeink alapján a machiavellisták jobban oldják meg a dialógusokra épülő történetek mentalizációs feladatait, mint a narratívákon alapuló történetekét. Emellett másoknál jobban teljesítenek a manipulatív jellegű történetek elmeolvasás-feladataiban, és kifejezett érzékenységet mutatnak a megtévesztés szándékosságának felismerésére. Mindezek tükrében új megvilágításba kerülhet a machiavellisták elmeolvasása.

Restricted access

Abstract:

This paper deals with the dynamical analysis of a crane model. Truss finite elements are used to discretize the suspending chains with the so called updated Lagrangian description. This nonlinear model is regarded to be the best approximation to which linear models are compared. The inertia and independent degrees of freedom are also taken into consideration by linear models. The goal is to find a linear model, which can be used as an observer in antisway control of a crane.

Open access

Abstract:

Modeling and robotic handling of a plastic box buckle is discussed in this paper. The closing mechanism of the box buckle is simulated to determine the characteristic of the nonlinear load-deflection curve. An intelligent end-effector was designed and manufactured to handle the assembly with a robot. The closing force is measured by a built-in load cell and its values are processed by a micro-controller. The intelligent end-effector can be used in a robotic system, which deals with different snap-fit applications.

Open access

Egyre több kutatás bizonyítja a vallás pozitív hatását a lelki egészségre nézve. A jelen vizsgálatban arra a kérdésre kerestük a választ, hogy serdülők és fiatal felnőttek esetében hogyan függ össze a vallásos attitűd a megküzdés adaptív és nem adaptív formáival, valamint hogy lehet-e közvetítő szerepe a megküzdésnek a vallásosság és lelki egészség közötti kapcsolatban. 190 budapesti középiskolás (átlagéletkoruk 16,9 év) és 213 egyetemista (átlagéletkoruk 21,4 év) töltötte ki anonim, önkitöltős kérdőívünket. Eredményeink szerint a transzcendens elfogadása mind a serdülő, mind a fiatal felnőtt mintán erős összefüggést mutat az érzelmi-adaptív megküzdés faktorával, melyben szerepel a társas támasz elfogadása/igénybevétele is. A regressziós elemzés eredményei arra utalnak, hogy az érzelmi-adaptív és a problémaközpontú megküzdés közvetítő tényezőként játszhat szerepet a vallásosság és a pozitív lelki egészség kapcsolatában. A vallásosság változása miatt azonban a vallásosság különböző aspektusai (középiskolásoknál a templomba járás gyakorisága és a transzcendens elfogadása, egyetemistáknál a vallásos kijelentések szimbolikus értelmezése) járulnak hozzá a megküzdési stratégiák választásán keresztül a jobb lelki egészséghez.

Restricted access