Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Tamas Szalai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Review of attachment interventions in eating disorders: Implications for psychotherapy

Az evészavarokban alkalmazható kötődéssel kapcsolatos intervenciók áttekintése – Pszichoterápiás ajánlások

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Tamás Dömötör Szalai

Background

Attachment theory has been used in personalized treatments since decades. It is a major framework for understanding images of the self, affect regulation, reflective functions and interpersonal relationships. The improvement of attachment functioning is associated with positive treatment outcomes in eating disorders. However, attachment interventions have not been summarized in their psychotherapy.

Aims

The aim was to review the relevance of attachment features in the psychotherapy of eating disorders.

Methods

A literature review was carried out for empirical review and case studies, using the terms “eating disorder” and “attachment” from 1987 until 2017. From the 320 matches, 50 relevant studies were integrated into this review.

Results

The relationship between dysfunctional attachment and eating disorders could be conceptualized in seven ways, including transgenerational transmissions and mediator personality traits. Attachment can mediate between early experiences and adult symptoms, between intra- and interpersonal experiences, or may moderate the relationship between the risk factors and maladaptive eating. Attachment features also display a direct relationship with eating disorders, or may underlie their maintaining mechanisms. Nine psychotherapeutically relevant mediator factors could be identified, namely the patient’s self-concept and emotion-regulation, the conflation of self-esteem and body satisfaction, a sensitive interpersonal style, levels of perfectionism, depression, alexithymia, mentalization and reflective functions.

Conclusions

The assessment of attachment dysfunctions in the individual symptomatology may facilitate personalized case models. For patients with severe attachment dysfunctions, multimodal psychotherapies targeting the described focal points could be recommended. Randomized, controlled studies are required to test the efficacy of the interventions summarized, and to determine indications.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A kötődési diszfunkciók meghatározzák a borderline személyiségzavart, amely a multiimpulzivitás gyakori háttértényezője. A kötődés és a multiimpulzív evészavarok kapcsolata mégis szinte feltáratlan. Célkitűzés: Multiimpulzív és klasszikus evészavarosok, illetve evészavartól mentes személyek kötődésének összehasonlítása; továbbá feltárni, hogy a kötődés mennyire magyarázza a multiimpulzív tüneteket. Módszer: Keresztmetszeti online kérdőíves vizsgálat (148 nő, átlagéletkor: 30,9 év), amely e három csoportban mérte az anyai, apai és felnőtt kötődést, a depressziót, a szorongást, az evészavar- és multiimpulzív tüneteket. Eredmények: Az evészavartól mentes csoport 41,3%-a, a klasszikus evészavarosok 17,6%-a, a multiimpulzív csoport 11,8%-a biztonságosan kötődött. A legsúlyosabb evészavartünetek (F(2) = 17,733) és legalacsonyabb apai gondoskodás (F(2) = 3,443) a multiimpulzív evészavarosokat jellemezték. A kötődési aggodalmaskodás és bizalmatlanság a multiimpulzív tünetek 14,5%-át magyarázta, ám a depresszióra korrigálva csak utóbbi bizonyult a multiimpulzivitás prediktorának (t = 5,166, p<0,01). Következtetés: A multiimpulzív személyek tüneti és kötődési szempontból is az evészavarosok különálló csoportját alkotják. A negatív hangulatok kezelése terápiás potenciállal bírhat esetükben. Az apai gondoskodás, kötődési aggodalmaskodás, bizalmatlanság terápiás jelentőségének feltárásához longitudinális vizsgálatok szükségesek. Orv Hetil. 2017; 158(27): 1058–1066.

Open access

Nowadays, Hungary is famous for its musical pedagogical method, the Kodaly concept, many foreign music lovers, and music teachers travel to our country to get to know and master it. But what do we experience in practice, what are the benefits for the musical tastes of young people? The aim of the study is to provide an insight into the attitudes of music and music in primary school youth and the surrounding social environment. We present a small slice of international research led by Dr. Judit Varadi, in which we examined the results of 4th and 6th grade pupils of five primary schools in Debrecen, 221 students in all. In the course of our research, we used a questionnaire consisting of 46 questions, which examined the family background of young people, the process of singing and music classes, listening habits, attitudes related to music classes, and music itself. Results were analyzed using SPSS 22.0 for Windows. In our observations, we found that parents’ previous music studies have a great influence on teaching their children to music. The attitudes toward class music and music and the number of classical music records in the children’s home are also positive. In our changing world, the genres of light music have gained a lot of space, the effect of which is reflected in the musical tastes of young people. How to get a full picture of the subject, and then the entire material will be processed.

Open access

Cognitive-behavioral and attachment interventions in the transdiagnostic treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder

Kognitív-viselkedéses és kötődési intervenciók a bulimia nervosa és a falászavar transzdiagnosztikus kezelésében

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Tamás Dömötör Szalai

Background

The transdiagnostic model of eating disorders provides an evidence-based cognitive-behavioral treatment approach, emphasizing the maintaining factors of low selfesteem, perfectionism, mood intolerance and interpersonal difficulties. Although attachment quality is associated with these factors, there is no treatment model focusing on both attachment-related and cognitive-behavioral maintaining factors of the symptoms.

Aims

The aim was to construct and test a multilevel treatment model, which integrates attachment interventions into the transdiagnostic treatment of eating disorders.

Methods

Relevant aspects of attachment functioning were joined together with the four cognitive-behavioral maintaining factors of the symptoms, and attachment interventions were incorporated into an extended transdiagnostic treatment of a bulimia nervosa and a binge eating disorder patient.

Results

Attachment domains could be integrated into the transdiagnostic model of eating disorders at both the case conceptualization and treatment level. The improvement of attachment functioning was related to treatment outcomes at a one month follow-up.

Conclusions

When attachment dysfunctions contribute to precipitating or maintaining mechanisms of eating disorder symptoms a multilevel treatment targeting both the relevant aspects of attachment and cognitive-behavioral functioning can be suggested. Randomized controlled studies with different intervention groups are required to confirm the result of these case studies.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
László Jakab
,
Zalán Szántó
,
István Benkő
,
Zsuzsanna Szalai
,
László Pótó
, and
F. Tamás Molnár

Absztrakt

Háttér: Az alapadatok hiánya az egyik fő oka annak, hogy ellentmondásosak a marihuána és a krónikus tüdősérülés közötti kapcsolat megítélése. Anekdotikus esetbeszámolók szerint a fiatal marihuánaszívók körében a spontán primer pneumothorax (SPP) gyakorisága nagyobb, s ez oki kapcsolatot vet fel. Betegek és módszer: Retrospektíve dolgoztuk fel az SPP miatt az elmúlt két évben klinikánkon kezelt 20 beteg adatait. Vizsgáltuk a demográfia és a kezelési mód szerinti információkat, figyeltük a kimenetelt. Khi-négyzet-próbát, Mann–Whitney-tesztet és Fisher-tesztet használtunk statisztikai analízisre. Nem szerinti megoszlás: 16 férfi, 4 nő, átlagéletkor 23,95 ± 4,57 év: min. 18 év, max. 32 év. Önbevallás szerint 13/20 rendszeres cannabishasználó (CH), fogyasztó volt, közülük 11 férfi, 2 nő, átlagéletkor 24,54 ± 4,77 év. Összesen 7/20 betegnek volt már korábban pneumothoraxa. Eredmények: A nem cannabishasználó (NCH) csoportban 3/7 beteg csupán mellűri drainage-ra is gyógyult. 4/7 NCH betegnél „nagy” műtétre volt szükség, mind a négy betegnél VATS-ot végeztünk. A CH csoportban 4/13 beteg csak mellkasi drainage-ra szorult. 9/13 páciens mellkasnyitást igényelt (8 VATS, 1 nyitott műtét). Rövidebb drainage-hosszot észleltünk a NCH csoportban (4,00 ± 1,00 nap NCH vs. 4,5 ± 1,73 nap CH, p = 0,651). Nagyobb volt a nem megfelelő tüdőtágulás vagy tartós áteresztés miatti operatív esetek aránya a cannabishasználó csoportban (69,23% vs. NCH 57,14%, p = 0,651). Mellkasi drainage után 2 betegnél észleltünk recidívát, egy CH, egy NCH betegnél, mindkettő VATS műtétet követően szövődménymentesen gyógyult. A CH csoportban magasabb a recidív légmell aránya (odds ratio 1,56). A szövettani vizsgálat során nem találtunk lényeges eltérést a két csoportban, az operatív esetekből 11/13 betegnél igazolódott emphysaema pulmonum. A megyei demográfiai és klinikai adatokkal egybevetve a klinikai előfordulást, a marihuánahasználók közt magasabb a légmell kockázata (odds ratio 3,86). Következtetések: A kis mintaméret ellenére úgy látszik, van kapcsolat a marihuánahasználat és a SPP közt. Azt nem tudjuk, hogy a cannabis közvetlen oka-e a légmell kialakulásának, vagy csak súlyosbít egy alapvetően meglévő gyenge tüdőparenchyma-állapotot. A fiatalok e kockázatos csoportjában agresszívebb sebészi kezelést ajánlunk, figyelembe véve a mögöttes tüdőparenchyma-károsodást és a magasabb recidívaarányt.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Papp
,
László Szalai
,
Gábor Molnár
,
Tamás Czakó
,
Abebe Assefa
, and
István Petri

Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki, hogy közleményükben megvizsgálják az elektív vastagbél-anastomosisok gyógyulását, illetve összehasonlítják a kézzel és géppel varrt bélösszeköttetések szövődményeit és a mortalitást. Rövid történeti áttekintést is adnak a vastagbélsebészet történetéből. Módszer: 1979. január 1. és 2004. december 31. között, tehát 25 év alatt készített 710 elektív vastagbél-anastomosisok hasonlítanak össze. Eredmények: Gyakorlatilag standard személyi és tárgyi feltételek mellett az elmúlt 25 évben 710 elektív vastagbél-anastomosisok készítettek, 2/3-ukat kézzel, l/3-ukat géppel. Saját eredményeik alapján a két technika egyenértékű, szignifikáns eltérés sem a szövődmények, sem a mortalitás tekintetében nem volt a két csoport között. Következtetés: A gépi technika drágább, de rectosigmodealis resectióknál, különösen mély rectumresectióknál ma már nem nélkülözhető.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Milán Szalai
,
Tamás Kullmann
,
Henryka Durcsán
,
Henriett Regőczi
,
Gyöngyi Kiss
, and
István Rácz

Bevezetés: Az akut gastrointestinalis vérzések korai endoszkópos diagnózisa és az endoszkópos vérzéscsillapító kezelés döntő fontosságú. A közelmúltban kifejlesztett Hemospray alkalmas a heveny gastrointestinalis vérzések kezelésére. Célkitűzés: A szerzők célja az első hazai tapasztalatok bemutatása 10 Hemospray-vel kezelt betegben. Módszer: 14 hónap alatt 10 vérző beteget kezeltek Hemospray-vel, 11 alkalommal. Öt betegben a megelőző endoterápia sikertelen volt, 5 betegben a Hemospray-t első lépésben alkalmazták. Eredmények: A 10 kezelt betegből 9-ben értek el vérzésmegállást a por befúvásával. A kórházi kezelés alatt egy beteget uralhatatlan artériás vérzés, egy másik beteget hepaticus encephalopathia miatt vesztettek el. Haemostasis és hemodinamikai stabilitás 4 thrombopeniás betegben is kialakult. Következtetések: A Hemospray úgynevezett „rescue” kezelésként alkalmas a primer haemostasis biztosítására súlyos gastrointestinalis vérzésekben még thrombopenia esetén is. Orv. Hetil., 2015, 156(13), 528–531.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba András Dézsi
,
Tamás Kullmann
,
Ákos Issekutz
,
Péter Zsoldos
,
Zsolt Fi
,
Albert Szabó
,
Márta Knausz
,
Veronika Szentes
,
F. Tamás Molnár
, and
Zsuzsanna Szalai

A szerzők 29 éves nőbetegük esetét ismertetik, akinél a garatmandulák sebészi eltávolítása után egy hónappal bal oldali empyemával szövődött tüdőgyulladás és pericarditis alakult ki. Kórokozóként Eikenella corrodenst azonosítottak a thoracotomiából végzett dekortikáció és empyemakiürítéssel nyert mellkasi folyadék tenyésztése során. A beteget célzott antibiotikus kezelést követően tünet- és panaszmentesen emittálták. Kórházi távozását követő egy hónap után heveny felhasi panaszokkal került sürgősséggel a sebészeti osztályra. Ekkor acalculosus cholecystitis mellett pericardialis punkciót igénylő haemorrhagiás pericarditist észleltek. A polyserositisszel járó kórképet a ritkán előforduló Eikenella corrodens okozta szepszissel magyarázták. A beteg két alkalommal végzett pericardiocentesis és célzott antibiotikus, nem szteroid gyulladáscsökkentő és mycosis kialakulása miatt antimycoticus kezelés mellett egy hónap után gyógyultan hagyta el az intézményt, és azóta is tünet- és panaszmentes. Orv. Hetil., 2013, 154(47), 1873–1876.

Open access