Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Terézia Nagy x
Clear All Modify Search

The author analyses the existence of a youth subculture, as it appears in two subcultural spheres on the basis of interviews and her experience of fieldwork carried out in a city in Central Europe. Values and experiences which are connected to the underground electromusic actions are discussed, while the places and modes of cultural actions are studied. The subcultural patterns which increasingly influence the youth of the cities reflect an estrangement from the city life. The liminal phases of estrangement recur in the life of the individual, they provide a possibility to gain communal experiences and to establish special subcultural values. These are possible only with the adaptation to the cultural pattern and with the acceptance and usage of subcultural activities.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Vilmos Voigt, Mária Flórián, László Lukács, Kornélia Buday, Terézia Nagy and Erzsébet Kámán

Vered AMIT(ed.): Biographical Dictionary of Social and Cultural Anthropology. London and New York: Routledge 2004; Mihály MÁTÉ: Tematikus bibliográfiák 1. Cigány tanulók oktatása-nevelése [Thematic Bibliographies 1. Teaching and education of Gypsy students]. (Cigány tanulmányok 11 [Gypsy Studies 11]). Pécs 2003; Katalin SZENDE: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen [Zu Hause in der Stadt. Gesellschaft und materielle Kultur im spätmittelalterlichen Ödenburg, Preßburg und Eperies]. (Társadalom- és Muvelodéstörténeti Tanulmányok 32.) Budapest: MTA Történettudományi Intézete 2004; Margit MÉRY: Szlovákiai magyar parasztviseletek (Bauerntrachten von Ungarn in der Slowakei). Bratislava [Pozsony/Preßburg]: Clara Design Studio 2002; József LISZKA: Zwischen den Karpeten und der Ungarischen Tiefebene. Volkskunde der Ungarn in der Slowakei. (Passauer Studien zur Volkskunde 22.) Passau 2003; Lauren DUNDES(ed.): The Manner Born. Birth Rites in Cross-Cultural Perspective. Oxford: Altamira Press 2003; László KÜRTI: Youth and the State in Hungary. Capitalism, Communism and Class. London-Sterling, VA: Pluto Press 2002; VerboteneLektüre in Rußland im 17.-18. Jahrhundert. Textpublikationen. Zusammengestelltvon A.A.TOPORKOVund A. A. TURILOV. Moskau: Buchverlag Indrik 2002; Der unbekannte V. J. PROPP. Von A.MARTYNOVA und N. PROZOROVAzusammengestellt bzw. mit Vorwort und Kommentaren ergänzt. St. Petersburg: Buchverlag Aleteja 2002;Schemen des slawischen Heidentums.Zusammengestellt von Svetlana Tolstaja. Moskau: Buchverlag Indrik 2003

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Terézia Kerny, Krisztina Frauhammer, Anikó Báti, Magdolna N. Szabó, Netta Nagy, Éva Rimai, Gyula Viga, Ferenc Fodor, András Simon, Zsófia Palla, Bertalan Pusztai and Zsóka Tomán

Gábor BARNA(Hrsg.): „Mária megsegített". Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II.-„Maria hat geholfen." Votivgegenstände in Maria-Radna I-II. (Devotio Hungarorum 9/I-II.) Szeged 2002. I. Band: 292 Seiten, II. Band: 295 Seiten, 123 Farb-, 549, Schwarz-Weiß-Fotos; Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár-Bibliotheca Religionis Popularis Szegedien-sis. Bd. 1-4. 1.; Gábor BARNA(Hrsg.): Szentemberek-a vallásos élet szervezô egyéniségei [Heilige Menschen-Organisatorische Persönlichkeiten des religiösen Lebens]. Budapest-Szeged 1998, 395 Seiten; 2.; Gábor BARNA(Hrsg.): Religious Movements and Communities in the 19th and 20th Centuries. Szeged 1999, 174, Seiten; 3. Bertalan; PUSZTAI (Hrsg.): Szent és profán között. A szeged-alsóvárosi búcsú-Between the Sacred and the Profane. The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szeged 1999, 189 Seiten, 35 Abb.; 4.; László JÓZSA: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetôk Kunszentmártonban-Geweihte Steine. Kapellen, Statuen, Kreuze und Friedhöfe in Kunszentmárton. Szeged 1999, 430 Seiten, 199 Abb.; Gábor BARNA(ed.): A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A magyar szentek tisztelete [Historical Strata and forms of Veneration of the Saints in Hungary and Central Europe. Veneration of the Hungarian Saints]. (Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis 8.) Szeged 2001, 294 pp.; Gábor BARNA et alii: Egy szent raktár-A Sacred Depot (Devotio Hungarorum 10.) Szeged 2003, 94 pages, appendix: 189 black and white and colour photographs; Die religionsethnologische Quellenpublikationsreihe Devotio Hungarorum 1. János SÁVAI-Tamás GRYNAEUS: Tüdô Vince betegei-Die Kranken von Vince Tüdô. Szeged 1944, 144 Seiten, 6 Abb. 2. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl I. 17-18. század- Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers I. 17.-18. Jahrhundert. Szeged 1995, 93 Seiten, 816 Abb. 4. Zoltán SZILÁRDFY: A magánáhítat szentképei a szerzô gyûjteményébôl II. 19-20. század-Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers II. 19.-20. Jahrhundert. Szeged 1997, 93 Seiten, 816 Abb. 3. Gábor BARNA: A tállyai Fáklyás Társulat jegyzôkönyvei-Documents of the Candle-bearers' Confraternity in Tállya. Szeged 1996, 234 Seiten, 10 Abb. 5. Gábor BARNA: Az Élô Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyzôkönyvei, 1851-1940-Minutes of the Living Rosary Confraternity in Kunszentmárton, 1851-1940. Szeged 1998, 334 Seiten, 16 Abb. 6. Krisztina FRAUHAMMER: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendég-könyve-Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenorts Máriakálnok/Gahling. Szeged 1999.; Antal JUHÁSZ (Hrsg.): Településformák, népi építészet, földmûvelés. (Néprajziszöveggyûjtemény) [Siedlungsformen, Volksarchitektur, Ackerbau. Ethnographische Textsammlung]. Auswahl, Druckvorbereitung und Zusammenstellung der Bibliographie: Antal Juhász und András Simon. Szeged: JATEPress 2000, 214 Seiten; Bertalan PUSZTAI (ed.): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset-Invented Traditions and Village Tourism. The Pusz tamérges Case. Szeged 2003, 232 pp.; Tibor BELLON: A Tisza néprajza. Ártéri gazdálkodás a tiszai Alföldön [Ethnography of the River Tisza. Farming on the River Flats along the Tisza on the Great Plain]. Budapest: Timp Kiadó 2003, 231 pp.; László MÓD-András SIMON: A hajtástól az újborig. A szôlô és bor ünnepei a Lendva-vidéken [Vom Rebling bis zum Heurigen. Trauben- und Weinfeste im Lendava-Kreis]. Lendva 2002, 159 Seiten, 19 Fotos; Gyermekkorom faluja. Forgácsok Göncz János hetési képeibôl, emlékeibôl [Dorf meiner Kindheit. Bilder- und Erinnerungssplitter von János Göncz aus Hetés]. Konzeption, Einleitung und Textbetreuung von Tibor BELLON. Lendva 2001, 92 Seiten; Katalin SERES: Pusztai vadóc [Steppenwildfang]. Mesterszállás o. J., 587 Seiten, 29 Farb- und 12 Schwarz-Weiß-Bilder; Luther H. MARTIN, Iva DOLEZALOVA, Dalibor PAPOUSEK(eds): The Academic Study of Religion During the Cold War: East and West. Berlin: Peter Lang Publishing 2001, xvii + 336 pp.; Ian MACDOUGALL: Bondagers. Eight Scots Women Farm Workers. (Flashbacks 10.) East Linton: Tuckwell Press 2000, 240 pp. 1 map, photo illustrations

Restricted access