Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for

  • Author or Editor: Tibor Varga x
  • All content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A vékonybélből kiinduló rosszindulatú daganatok igen ritkák, az összes rosszindulatú emésztőszervi daganat kevesebb, mint két százalékát teszik ki. Előfordulásuk gyakoribb coeliakiában (lymphoma), illetve egyes örökletes bélbetegségekben, mint Peutz–Jegher-szindróma, familiáris adenomatosus polyposis. A betegség legtöbbször tünetmentes, illetve az első panaszok megjelenésétől a diagnózis felállításáig rendszerint több hónap telik el. A rendelkezésre álló noninvazív, részlegesen invazív vizsgáló módszerek gyakran nem vezetnek megoldáshoz és műtéti exploratio során derül fény a betegségre. Cikkünkben az osztályunkon előforduló vékonybéltumorok előfordulásáról, kivizsgálásáról, műtéti ellátásáról írunk feldolgozva az elmúlt 3 év beteganyagát. Megjegyzendő, hogy mindegyik beteg intézetünk Sürgősségi Osztályán keresztül érkezett, tehát nem tervezett módon. A műtétet megelőző vizsgálatok csak a műtéti indikáció felállításában segítettek, pontos diagnózishoz egy esetben sem vezettek. A műtéteket sürgősséggel vagy halasztott sürgősséggel végeztük. Mindegyik esetben vékonybélresectio történt. Anyagunkban adenocarcinoma, non-Hodgkin-lymphoma, GIST fordult elő.

Restricted access

EU transfers play a significant role in the long-term convergence of the Hungarian economy. The paper presents several channels through which transfers can be effective. First the modelling experiences and other techniques are summarised which can be useful to estimate the impact of EU transfers.Next we present the so-called ECO-TREND model developed in the ECOSTAT, suitable for both mid- and long-term forecasts and scenario analysis. The assessment of the model parameters has been based on standard statistical methods and on experts’ estimations. Such a model can be a useful decision-making tool for the economic policy. Finally, forecasts are presented for the Hungarian economy until 2020, which is completed by the analysis of three different macroeconomic scenarios based on different subsidy-absorption rates and different structures of expenditure.

Restricted access

Sixty-one avian strains of Pasteurella multocida were characterised and compared by biochemical tests, capsular PCR typing and ERIC-PCR. The strains were recovered from various avian species (goose, duck, Muscovy duck, turkey, chicken and pheasant) and represented different geographic locations in Hungary. Forty-two strains (69%) were identified as P. multocida subsp. multocida and 19 strains (31%) as P. multocida subsp. septica . The strains were grouped into 7 different biovars (1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7). The most prevalent biovars were 1 (25%), 3 (21%) and 6 (21%). Most of the duck isolates (90%) belonged to biovar 1 or 6. The most frequent capsular type was A (93.5%). Type F represented only a small number (6.5%) of the strains. Other capsular types were not identified. From the 61 isolates 24 different fingerprint patterns were generated by ERIC-PCR assay. Based on cluster analysis the strains could be grouped into four larger and four mini-clusters that showed considerable correlation with the geographical origin and the host species. The results indicate that ERIC-PCR may be a suitable technique for studying the host adaptation of P. multocida and the epidemiology of fowl cholera.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Frida Katona, Balázs Murnyák, György Marko-Varga, and Tibor Hortobágyi

Absztrakt:

A melanoma malignum az egyik legagresszívebb daganat, amely gyakran képez áttétet távoli szervekbe. Az előrehaladott tumorok közel felében figyeltek meg agyi metasztázist. A korai diagnózis a betegség kimenetele szempontjából nagy jelentőségű. Az új, hatékony terápiák kialakításában fontos a bekövetkező genetikai és epigenetikai eltérések feltérképezése, ami ígéretes terápiás célpontokat jelölhet ki. Leggyakrabban a mitogénaktivált proteinkináz útvonal, a foszfatidil-inozitol-3-kináz jelátviteli útvonal és a sejtciklus-szabályozó molekulák génjeinek mutációi vezethetnek melanoma kialakulásához. A melanoma agyi áttétképzésének molekuláris folyamata nem teljesen feltárt. Közleményünkben összefoglaljuk a melanoma, illetve az agyi metasztázis kialakulásában szerepet játszó genetikai eltéréseket és molekuláris mechanizmusokat. Orv Hetil. 2017; 158(28): 1083–1091.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Csaba Varga, Zsuzsanna Lelovics, Viktor Soós, and Tibor Oláh

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon az elmúlt években húsznál több új sürgősségi osztályt adtak át. A betegforgalmi adatok, betegségek, indikátorok ismeretének hiánya számtalan logisztikai, szervezési problémát vethet fel. Célkitűzés: A sürgősségi betegellátás adatainak elemzése és rendelkezésre bocsátása a hatékony működtetés elősegítésére. Módszer: A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház multidiszciplináris Sürgősségi Betegellátó Centrumának hároméves betegforgalmi (n = 106 203), epidemiológiai, triázs és a betegségek nemzetközi klasszifikációjának adatait elemeztük. Eredmények: A betegek 73%-a 24 órán belül otthonába bocsátható volt. Hospitalizációt (21%) döntően belgyógyászati, gyermekgyógyászati, valamint idegrendszeri betegségek indikáltak. A kritikus állapotú betegek aránya kicsi (<2%). Jellegzetes napszaki, heti és szezonális ingadozások figyelhetők meg. A betegforgalom domináns részét a sérülések, mérgezések adták (40%). Az állapotstabilizálás eredményességét igazolja a kis (0,3%) halálozási ráta. Következtetések: A szerzők eredményei megerősítik, hogy a vizsgált sürgősségi ellátás betegbiztonsági értéke nagy és mentesítheti a kórházi osztályokat az indokolatlan betegfelvétel alól. Orv Hetil. 2017; 158(21): 811–822.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Boglárka Sellyei, Zsuzsanna Varga, Katalin Szentesi-Samu, Éva Kaszanyitzky, and Tibor Magyar

Pasteurella multocida causes infectious diseases in a wide range of animal species. Antimicrobial therapy is still an effective tool for treatment. Generally, P. multocida isolates are susceptible to most of the widely used commercial antimicrobial agents but their excessive and unjustified use accelerates the emergence of resistant strains. We defined the antimicrobial sensitivity pattern of 56 P. multocida strains isolated from poultry (20) and swine [16 P. multocida toxin (PMT) positive and 20 PMT negative] to 16 widely applied antibiotics (apramycin, cefquinome, chloramphenicol, colistin, doxycycline, enrofloxacin, erythromycin, florfenicol, flumequine, neomycin, oxolinic acid, penicillin, trimethoprim potentiated sulphamethoxazole, sulphonamide compounds, tetracycline, tulathromycin) by the disk diffusion method. The majority of the strains was susceptible to most of the antimicrobial agents tested. However, the resistance to sulphonamides, tetracyclines, first-generation quinolones and aminoglycosides was remarkable, and thus the use of these compounds for the treatment of infection caused by P. multocida is not recommended. On the other hand, the antimicrobial activity of the classical penicillin, the newer macrolide (tulathromycin), the third-generation fluoroquinolone (enrofloxacin) and the fourth-generation cephalosporin (cefquinome) proved to be satisfactory against this bacterium.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ian O’Sullivan, Ádám Tibor Schlégl, Péter Varga, Kamilla Kerekes, Csaba Vermes, and Péter Than

Absztrakt:

Bevezetés: Az EOS 2D/3D rendszerrel készült felvételeken nem ábrázolódik megfelelően a csontkor megállapítására leggyakrabban használt kéz és csukló. Célkitűzés: Kutatásunk célja, hogy alternatív csontkormérési lehetőségeket keressünk EOS-felvételeken való alkalmazásra. Módszer: 9 mérési módszer bevonásával pilotvizsgálatot végeztünk, amely alapján 5 módszert válogattunk be: nyaki csigolyát (Hassel–Farman), csípőlapátot (Risser ’plus’), térdet (O’Connor), sarokcsontot (Nicholson), csípőt (Oxford) értékelve. 114 egészséges, 2–21 éves eset EOS-felvételein intra- és interobszerver megbízhatósági vizsgálatot végeztünk, valamint Spearman-korrelációval összevetettük a csont- és kronológiai kort. Eredmények: A megbízhatósági vizsgálatok minden módszer esetében kiváló eredményt adtak (csoporton belüli korreláció >0,9), kivéve az O’Connor-módszert (0,865 – jó). A Nicholson- és a Hassel–Farman-módszer bizonyult a leggyorsabbnak (átlag: 17,5 mp és 33,4 mp), viszont a sarokcsontok 14%-a nem volt vizsgálható (a cervicalis esetén 1%). Minden módszer szignifikáns összefüggést mutatott a korral (korrelációs koefficiens >0,829). Az értékelésnél nehézséget jelentettek a nem ábrázolódó (12%) vagy egymásra vetülő (23%) csontrészek. Következtetés: Csontkor-megállapítás mind az 5 módszer alkalmazásával lehetséges, de kiemelkedett a nagy megbízhatósággal, gyorsan, közel az összes felvételen alkalmazható Hassel–Farman-módszer. Orv Hetil. 2019; 160(16): 619–628.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: László Mangel, Erika Kövér, István Szilágyi, Zsuzsanna Varga, Éva Bércesi, Zsuzsanna Nagy, Tibor Holcz, Oszkár Karádi, Róbert Farkas, Szilvia Csák, Tibor Csere, and Miklós Kásler

A daganatos betegek ellátásában a többszakmás onkológiai orvosi munkacsoport, a multidiszciplináris onkoteam által történő terápiameghatározás mára már világszerte rutingyakorlattá vált. A multidiszciplináris onkoteam működése azonban újabb és újabb nehézségekkel szembesül a szakma gyors fejlődése, a fokozott elvárások, a financiális megfontolások előtérbe kerülése, a nem mindig kontrollált döntési mechanizmusok és az állandó idő- és szakemberhiány miatt. A továbbfejlődés egyik formája lehet a szinte mindenhol fellelhető osztályos megbeszélések, főorvosi referálók átalakítása a multidiszciplináris onkoteamnek megfelelő adminisztratív, jogi és döntési feltételrendszerrel. Az így kialakított onkoterápiás onkoteam alkalmas lehet a részleteiben nevesített, kivitelezhető, már a beteggel is részben egyeztetett, optimális onkológiai kezelés meghatározására, továbbá oktatási és centrumfeladatok elvégzésére. Az orvosok pszichés terheinek csökkentése is összességében a betegellátás minőségbiztosításának megerősítését szolgálja. A tanulmány mindezen szempontok részletesebb elemzésével együtt bemutatja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának kétlépcsős, multidiszciplináris és onkoterápiás onkoteamrendszerét. Orv. Hetil., 2012, 153, 1984–1991.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: Róbert János Bánhegyi, Paul Ovidiu Rus-Gal, Ágnes Krisztina Nagy, Tibor Martyin, Róbert Wágner, Richárd Varga, and Béla Pikó

Napjaink modern életformájának terjedése nemcsak az elhízás, a 2-es típusú diabétesz és a kardiovaszkuláris kórképek kialakulásának kedvez, hanem a malignus tumoros betegségek számának rohamos növekedésével is jár. Ma már egyre több, elsősorban epidemiológiai jellegű vizsgálat bizonyítja, hogy a 2-es típusú cukorbetegség és a legtöbb daganat kialakulása között összefüggés van, melynek oka a kórfolyamatok közös részleteiben keresendő. Az egyik ilyen részlet a szervezet kezdeti hyperinsulinaemiával és kései hyperglycaemiával kísért inzulinrezisztens állapotának létrejötte. Ezt daganatos betegekben a tumorszövet fokozott inzulinérzékenysége és glükózfelvétele egészíti ki. A tumoros szervezetben tehát a daganat számára előnyös, a 2-es típusú diabéteszre jellemző szénhidrát-anyagcserezavar alakul ki. Ennek megfelelően logikusnak tűnik orális inzulinszenzitizáló antidiabetikumok alkalmazási lehetőségének felvetése tumorellenes indikációban is. Az irodalmi adatok túlnyomó része alátámasztja ezt az elgondolást, mind a biguanid típusú metformin, mind a tiazolidindionok (TZD) esetében. Kedvezőek az előzetes eredmények az inzulinszerű növekedési faktor receptor (IGFR) elleni monoklonális antitest-készítmények daganatellenes alkalmazásának terén is. A cukorbetegség és a malignus tumorok komplex anyagcserekontroll részeként történő, együttes kezelése tehát újabb lehetőségeket adhat az onkológiai terápiák körében, melyek révén nemcsak a szervezetet erősítjük a tumor ellenében, hanem a daganatot is gyengítjük a szervezet védelmében. Magyar Onkológia 54: 315–323, 2010

Restricted access

This paper deal with the overall heat transfer process and confrontation of experimental measurements and their numerical solutions on simplified model, inside the horizontal scraped surface heat exchanger. The experimental measurements were done on two horizontal scraped surface heat exchangers connected in series. As a product was thermally treated water, heated by vapor in the first stage and cooled by cold water in the second stage. Applied mass flow of the product: m=250, 500, 750, 1000 kgh−1 and rotary velocity of the shaft, scraper blades: rpm=20, 30, (45), 60, 90 min−1. For numerical analyses the simplified model was used, with taking only the area between the heat transfer tube, and the shaft with an aim to compare the result to experimental measurements and validate the obtained overall heat exchange, as justify the simplification. As a results from experimental measurements were obtained the correlations for Nusselt number in a form of Nu=f(Re,Pr,η f/η w). Based on the confrontation of results, it can be stated that the level of simplification used at numerical solutions, gives still an acceptable accuracy of overall heat transfer values. From numerical simulations were obtained further results as the velocity, temperature fields, which were used to make certain adaptation on proposed construction and their examination by additional numerical simulations. All these acquired results lead to better understanding the overall process inside the horizontal scraped surface heat exchangers and the proposed construction of mutators can increase the efficiency of heat transfer process for many products in a real processing.

Restricted access