Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Tiborné Peck x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A falazott boltívek és boltozatok jelentős csoportját képezik történeti tartószerkezeteinknek. Jelen cikk áttekintést ad a falazott ívek elméletének történetéről, melyet az építési mechanika történetébe ágyazva mutat be. A történeti korok tervezési módszerei főként empirikus szabályokon alapultak. A statika alapelveinek kidolgozása után, a 17. századtól kezdtek ívek tudományos vizsgálatával foglalkozni. Kezdetben a kutatók érdeklődése csak az ív alakjára irányult, sem az elemek közt, sem a támaszoknál fellépő erőket nem számították. Később, miután felismerték, hogy az ív stabilitása főként a megtámasztó szerkezettől függ, a vízszintes támaszerő értékének meghatározása vált a legfőbb törekvéssé. A 19. század kutatói az elmélet további, apróbb részleteit dolgozták ki. A falazott ívek hagyományos elmélete a 18. század folyamán fejlődött ki. A klasszikus elmélet a szerkezetet egyensúlyi feltételek alapján, a nyomásvonal eszközével ellenőrzi. Az ív geometriájának döntő fontosságot tulajdonít, a szerkezeti anyag és a terhelés másodlagos jelentőségű. A mai kutatás idõszerűségét múltunk megismerése mellett történeti szerkezeteink védelmének igénye adja.

Restricted access