Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Ujma Przemyslaw Péter x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The scientific discussion of sleep spindles now routinely mentions the association between these oscillations and cognitive ability. Numerous studies have been published on the topic with various methodologies and highly divergent results. In this meta-analysis of the relevant literature (total k = 22 articles, total N = 953 subjects), it is concluded that there is evidence for a modest positive association between cognitive ability and slow (r = .113) and fast (r = .183) spindle amplitudes and also some evidence for an association between cognitive ability and slow spindle duration (r = .087) but none for associations with other parameters. Evidence for publication bias was found in case of fast spindle amplitude and density, but the correlation between cognitive ability and amplitude was robust to this effect. Studies with more females reported weaker associations with slow spindle duration, but this effect was driven by a single study with an all-male sample, and no other effect size was significantly moderated by age or sex. Most studies were conducted in small data sets and did not exhaustively report all measured associations. It is recommended that future studies having access to both sleep spindle and intelligence measures report their associations, regardless of their nature, that data sets be pooled across research groups for more statistical power, and that at least a basic agreement of spindle detection and classification criteria be reached in the research community.

Open access

Kognitív epidemiológia – Az intelligenciaszint prospektív összefüggése a szomatikus és pszichiátriai betegségrizikóval

Cognitive epidemiology – the prospective relationship between intelligence and somatic/psychiatric disease risk

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author:
Ujma Przemyslaw Péter

A kognitív epidemiológia az intelligencia és az egészségi állapot összefüggésének tudo- mánya. A modern, sokszor több százezer fős, teljes populációkon végzett kognitív epide- miológiai vizsgálatok eredményei alapján a magasabb premorbid intelligencia gya- korlatilag valamennyi mentális betegség, illetve pszichiátriai probléma alacsonyabb kockázatával függ össze. A magasabb premorbid intelligencia a halálozás, a szív- és ér- rendszeri betegségek, a metabolikus betegségek, a rossz egészség-magatartás és számos kisebb népegészségügyi jelentőségű betegség előfordulásával is negatívan függ össze; a légzőszervi betegségekkel és a dohányzáshoz nem köthető daganatokkal azonban gyen- ge vagy hiányzik az összefüggés. A mentális betegségekkel való összefüggést nem, a szo- matikus betegségekkel és a mortalitással való összefüggést azonban részben mediálják a felnőttkori szocioökonómiai státusz mutatói. A speciális vizsgálati elrendezések – úgymint ikerkontroll-vizsgálatok, pszeudoexperimentális vizsgálatok, valamint a mendeli ran- domizáció módszerét használó molekuláris genetikai vizsgálatok – eredményei arra utal- nak, hogy az intelligencia és az egészség közötti kapcsolat jelentős részét genetikai ténye- zők közvetítik, de a szomatikus egészségre a magasabb intelligencia következményeként elérhető jobb szocioökonómiai státusz is szerény hatást gyakorol.

Cognitive epidemiology is the science of the relationship between intelligence and health. Modern studies of cognitive epidemiology, often with samples of several hundreds of thousands of individuals, have revealed that higher premorbid intelligence is associated with a lower risk of virtually all of mental illnesses and psychiatric problems. Higher premorbid intelligence is also associated negatively with the incidence of mortality, circulatory illness, metabolic illness, poor health behavior and many diseases of lower epidemiological significance, but its relationship to respiratory illness and non-smoking related cancers is weaker or non-existent. Indicators of adult socioeconomic status do not mediate the association between intelligence and mental illness, but they do partially mediate the relationship with somatic illness and mortality. Studies with special designs -twin control studies, pseudo-experimental studies and molecular genetic studies using Mendelian randomization – suggest that the relationship between intelligence and health is heavily mediated by genetic factors, but somatic health may be modestly but causally improved by better social status as a consequence of higher intelligence.

Open access