Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Valéria Markos x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Fiatalok állampolgári elköteleződésének egyéni és kontextuális hatásai

The individual and contextual effects of young people’s civic commitment

Educatio
Author:
Valéria Markos
Restricted access

Az iskolai közösségi szolgálat diákattitűdjének vizsgálata végzős középiskolások körében

School Community Service Student Attitudes Research among Graduated High School Students

Educatio
Authors:
Márton Bodó
and
Valéria Markos

Absztrakt:

Kutatásunk 12. és 13. évfolyamos középiskolás diákok közösségi szolgálatra vonatkozó véleményeit elemzi. Az elemzett adatok azt mutatják, hogy a diákok számára az élmények bár örömteliek voltak az IKSZ-ben, annyira nem volt érdekes a tevékenység, hogy azt folytassák. A készségfejlődés kapcsán különbségek mutathatók ki a nem, az iskolatípus és az iskolafenntartó szerint. Az adatok azt mutatják, hogy a lányoknál az állampolgári készségek, a szakgimnazistáknál a pályaorientációs készségek, míg az egyházi fenntartású intézmények tanulóinál az előítélet-mentes és állampolgári készségek fejlődtek.

Open access

A felsőoktatási hallgatók önkéntességtípusai

The volunteering patterns in higher education

Educatio
Author:
Valéria Markos
Restricted access

Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás idején

Parental Assistance during Traditional and Distance Education

Educatio
Authors:
Ágnes Engler
,
Valéria Markos
, and
Ágnes Réka Dusa

Összefoglaló. Tanulmányunk fókuszában a koronavírus során bevezetett járványügyi intézkedések gyermekeket érintő kérdései állnak, a járványnak a családok időgazdálkodásra való hatása és az otthoni tanulás, digitális átállás nehézségei. Kutatásunkban egy telefonos kérdőíves lekérdezésen (CATI) alapuló adatbázist használunk, melyet a járvány első hulláma idején készítettek, 2020 áprilisában a Kopp Mária Intézet megbízásából (N = 1000). Vizsgáljuk, hogy mi befolyásolja az otthoni tanulást akkor, ha a szülőknek esetleg a tananyag elsajátításában is segítséget kell nyújtaniuk. Eredményeink szerint a családok többségének lehetősége és szándéka volt a közös tanulásra, ennek mértékére és mikéntjére nem a megszokott társadalmi háttérváltozók mentén találtunk különbségeket, hanem a családi kapcsolatok és az otthoni munkavégzés kapcsán.

Summary. The focus of our study is on the issues of epidemiological measures introduced during the coronavirus that affect children, the impact of the pandemic on time management of families and the difficulties of home learning and digital transition. In our research, we use a database based on a telephone questionnaire (CATI), which was created during the first wave of the pandemic, in April 2020 on behalf of the Mária Kopp Institute (N = 1000). We examine what influences home learning when parents may need to help with curriculum acquisition. According to our results, the majority of families had the opportunity and intention to learn together, and we did not find differences in the extent and manner of this along the usual social background variables, but in relation to family relationships and working from home.

Open access

Background and aims

Even the richest statistical databases leave the reasons of student dropout from higher education largely obscure. It is the answers of the students who drop out that the panel examinations of the cohorts of students do not contain. The theoretical background to our research was provided by Coleman’s concept of social capital (1961), Tinto’s integrational and Astin’s involvement theory, as well as Pascarella and Terenzini’s institutional integration/embeddedness ideas (2005).

Methods

To find a solution to that problem, we devised a quantitative, questionnaire survey, based upon the qualitative examination of students who have dropped out (DEPART 2018; N = 591). For data gathering, the snowball method was used, and almost all academic fields are represented in the database. The primary objective of the research was revealing and identifying the factors preventing students from obtaining a degree, surveying the processes and decisions that resulted in their not being able to graduate. School career, educational experience, the attitude of the family to the student’s studies, job/career orientation, educational and social experience in higher education, competitive activities, and social–economical characteristics were the topics we examined. We collected the data of the students who have dropped out with the questionnaire (IESA 2015; N = 2017) and compared the information thus collected with the social and demographic characteristics, school career, and higher educational integration of persistent students. We also compared the data to the embeddedness of (the persistent) students in various voluntary organizations (civic, sport, and religious). For the examination of persistence, a 9-item, highly reliable scale [Cronbach, 883 (IESA)] has been used since 2012.

Results

The results suggest that the influence of institutional factors and that of the social network is more powerful than the individual characteristics. We found considerable differences between the intra- and extra-campus influences.

Discussion

Our findings highlight the necessity of providing empirical foundations for the institutional dropout prevention programs.

Open access

A hibrid műtő előnyei idegsebészeti műtétek során.

Kezdeti tapasztalatok a Szegedi Idegsebészeti Klinikán

The benefits of a hybrid operation room in neurosurgery.

Initial experiences in the Neurosurgery Department, University of Szeged, Hungary
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Németh
,
Gellérd Márkos-Gergely
,
Ádám Varga
,
Péter Hausinger
,
Valéria Majoros
, and
Pál Barzó

Bevezetés: A szegedi Idegsebészeti Klinikán 2019 novemberében robotkarral működő angiográfiás készülékkel ellátott hibrid műtő kezdte meg működését. Célkitűzés: Több mint egyéves tevékenységének eredményeiről és tapasztalataink alapján a hibrid műtő idegsebészetben történő alkalmazásának előnyeiről számolunk be. Módszer: 2019. 11. 15. és 2021. 03. 01. között összesen 576 műtétből 332 neurointervenciós és 244 koponya- és gerincműtét történt. A Siemens ARTIS pheno® készüléket mint angiográfiás készüléket használva történt a műtőben csak katéteres, csak sebészi, de számos esetben kombinált ellátás is. Az ARTIS pheno® készüléket a sokoldalúságának köszönhetően használtuk mint fejlett képalkotó vizsgálókészüléket is, valamint alkalmaztuk navigációra gerincműtéteknél, intraoperatív és posztoperatív vizsgálatokra. Megbeszélés: Az elmúlt hónapok eredménye alapján beavatkozásainkat három kategóriára osztottuk az adott beavatkozás hibrid műtőben történő elvégzésének szükségessége alapján: (1) kifejezetten javasolt, (2) ajánlott és (3) előnyös. Kifejezetten javasolt, amikor mind a két teamnek (sebészi és intervenciós) együttesen részt kell vennie a műtétben; ajánlott, amikor a két team nem vesz részt ugyan egyszerre a műtétben, de bármikor szükségessé válhat a beavatkozásban éppen részt nem vevő team segítsége; továbbá lehet előnyös, ez a kategória a leggyakrabban a műtéti sebzárás előtti képalkotó vizsgálat elkészítésének lehetőségét jelenti. Következtetés: Eddigi tapasztalataink alapján a hibrid műtő jelentős segítséget nyújt az idegsebészeti ellátásban, számunkra a mindennapi ellátás részévé vált, ez alapján úgy gondoljuk, hogy nélkülözhetetlen egy idegsebészeti centrum munkájában. Orv Hetil. 2023; 164(43): 1701–1711.

Open access