Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Viktória Szirmai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Társadalomkutatás
Authors: Viktória Szirmai, Gabriella Baráth, and Judit Bognár

A tanulmány egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat keretében, alapvetően mélyinterjús módszerrel elemezte a budapesti építészek és urbanisták mai szerepét a globalizáció hatásainak közvetítésében, illetve a helyi kulturális értékek védelmében. Az elemzésekből kiderülnek az építészet, a városépítészet mai szereplehetőségeit meghatározó történeti körülmények, a gazdasági, a politikai, a hatalmi érdekviszonyok alakulása. Továbbá kiderülnek az építészek és urbanisták helyzetét és véleményét is differenciáló egzisztenciális sajátosságok, a piaci társadalomban, a globalizáció folyamataiban, a köz- és a magánszférában elfoglalt eltérő helyzetek és a civil társadalommal való kapcsolatok hatásai.

Restricted access

The article presents the urban sprawl phenomena in Central European capitals and in the Budapest metropolitan region, based on statistical data and empirical survey analysis. The study concentrates on territorial consumption issues, which are determined by the suburbanisation processes, the changes of city and outskirt populations, and the transformation of land use patterns. It describes the negative environmental and social impacts (air pollution, spatial and social stratification phenomena and conflicts) as well. Moreover the paper summarizes the residential requirements to offer a hypothesis concerning the possible urban sprawl in the future. Finally it discusses the excessive criticism of the urban sprawl phenomena.

Restricted access