Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Viktória Vajnai x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Roma diákok iskoláztatása.

Válogatás Liskó Ilona munkásságából

Education of Roma Students.

A Selection From The Work of Ilona Liskó
Educatio
Authors: Anikó Fehérvári and Viktória Vajnai
Open access

Nyelvtanulás és eredményesség a magyar közoktatásban

Foreign Language Learning and Achievement in the Hungarian Public Education System

Educatio
Authors: Viktória Vajnai, Krisztián Széll, and Anikó Fehérvári

Összefoglaló. Cikkünk szisztematikus irodalomfeltárás, amely öt magyar neveléstudományi folyóirat 1990 és 2019 között megjelent közoktatási ideggennyelv-tanulási eredményességgel foglalkozó empirikus cikkeit dolgozza fel. A vizsgált 20 tanulmány arányosan érinti az általános és középiskolát, illetve a nyelvtanulás egyéni, iskolai és iskolán kívüli tényezőit, ugyanakkor legtöbbjük az angol nyelv tanulásának kutatásához kötődik. A cikkek révén kirajzolódnak a magyar közoktatásban folyó idegennyelv-oktatás problémái, illetve az eredményesség összefüggése az iskolatípussal, szocioökonómiai státusszal és a regionális elhelyezkedéssel, ami arra enged következtetni, hogy a magyar közoktatás nem biztosít egyenlő feltételeket a különböző társadalmi csoportoknak a nyelvtanulásra.

Summary. Our systematic literature review examines empirical articles on foreign language learning and achievement in public education published between 1990–2019 in five Hungarian journals of education. The 20 studies examined cover primary and secondary education, and the personal, school-related, and beyond-school factors of language learning; however, most of them are based on research into learning English. The articles shed light on the problems of teaching foreign languages in the Hungarian public education system and on the relation between achievement and school type, socio-economic status, and regional characteristics, which might lead to the conclusion that the Hungarian public education system does not provide equal opportunities of foreign language learning for all groups of society.

Open access