Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Viktória Vass x
Clear All Modify Search

Cikkünk a nagy francia tudós, Saint-Venant életével, és a nevéhez fűzödő elv matematikai elemzésének – közel másfél száz évet átfogó – történetével foglalkozik. Bemutatja azokat a legfontosabb megállapításokat, amelyekkel a kutatók kiegészítették-pontosították az elvet, példákat mutat be az elv esetleges korlátaira, majd kitér azokra fontosabb kutatásokra, amelyek mostanában folynak az elv különleges mechanikai feladatokon történő alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: T. Kucserka, Kata Karádi-Kovács, M. Vass, G. Selmeczy, Katalin Hubai, Viktória Üveges, I. Kacsala, N. Törő and Judit Padisák

The aim of the study was to estimate the breakdown of the allochthonous litter in an artificial stream running in an agricultural area and compare it with the same values following a toxic mud spill into the same stream. Litter bags were filled with three types of leaves (Quercus robur, Populus tremula and Salix alba) and placed to the bottom of the river. Ergosterol was used to detect fungal biomass. We supposed the absence of fungi and the retardation of leaf litter decomposition. Only pH and conductivity increased significantly. Leaf mass loss after the catastrophe was much slower than in 2009 and the decay curves did not follow the exponential decay model. Prior to the catastrophe, leaf mass loss was fast in Torna, compared to other streams in the area. The reason is that the stream is modified, the bed is trapezoid and covered with concrete stones. Fungal biomass was lower, than in the pre-disaster experiment, because fungi did not have enough leaves to sporulate. Leaf mass loss followed the exponential decay curve before the disaster, but after that it was possible only after a non-change period.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Baranyai, Gábor Répássy Jr., Viktória Molnár, Gábor Forgács, Tamás Hacki, Valéria Jósa, Ákos Balázs and Tamás Vass

Absztrakt:

A sebészi és az intenzív terápia jelentős fejlődése ellenére a nyelőcső-perforatio napjainkban is súlyos, életet veszélyeztető állapot. A háttérben álló kiváltó okok, a kísérő betegségek, a lokalizáció és a kialakuló gyulladás eltérő mértéke miatt néha váratlan szituációval találkozik a sebész. Az 58 éves nőbetegnél a gyomor mellűri inkarcerált herniája miatt kialakult oesophagusperforatio és a következményes nekrotizáló mediastinitis miatt végeztünk oesophagusexstirpatiót, cervicalis oesophagostomiát alakítottunk ki. A tápcsatorna rekonstrukciója során a nyelőcsőcsonk ismeretlen eredetű, teljes hosszát érintő „zsugorodását” találtuk. A csőgyomrot a hypopharynxra anasztomizáltuk, a kialakult insufficientia konzervatív terápiára szanálódott. A beteg komplex nyelésterápia után visszanyerte részleges nyelési képességét. A nem tumoros alapbetegség miatt képzett hypopharyngogastrostoma irodalmi ritkaság. Kényszerhelyzetben, mint amilyen az esetünk is volt, választható műtéti megoldás. A beavatkozást azonban teammunkán alapuló rehabilitációnak kell követnie, amelynek során kiemelt szerepe van a nyelési terápiának. Orv Hetil. 2020; 161(18): 756–760.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Veres, Dolóresz Szabó, Ágnes Várkonyi, Beáta Tari, Marianne Polgár, Judit B. Kovács, Ágnes Horváth, Erika Tomsits, István Tokodi, Hedvig Bodánszky, Antal Dezsőfi, Erzsébet Szakos, Noémi Vass, Viktória Ruszinkó, Márta Kovács, Katalin Eszter Müller and András Arató

A terápiarezisztens, súlyos Crohn-beteg gyermekek kezelésére új lehetőséget nyújt az antitumornekrózis-faktor-α-terápia (infliximab). Jelen vizsgálat célja az infliximabterápia hatékonyságának, mellékhatásainak felmérése hazánkban, a gyógyszer gyermekgyógyászati alkalmazásának engedélyezésétől a 2008. december 31-ig terjedő időszakban. A vizsgált periódusban országosan 23 gyermek részesült infliximabkezelésben. Az indukciós terápia során a betegek 5 mg/ttkg infliximabot kaptak a 0., a 2. és a 6. héten, ahol meghatároztuk a betegség aktivitását jelző mutatót (pediatric Crohn disease activity index). Az infliximabkezelés során kedvező terápiás választ 18 betegnél (81,8%) tapasztaltunk, teljes remisszióba 13 gyermek került (59,1%). A számításokat 22 beteg adatai alapján végeztük. A kezelés 6. hetére a fistulák 70%-a bezárult. A gyógyszerrel összefüggésbe hozható akut infúziós reakció 2 betegnél jelentkezett, egy másik esetben anaphylaxiás reakció alakult ki. Késői mellékhatás három gyermeknél jelentkezett. A vizsgálatunkban részt vett, hagyományos terápiára rezisztens, súlyos Crohn-betegek döntő többségénél az indukciós infliximabterápia hatásosnak bizonyult.

Open access