Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Viktória Vass x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Cikkünk a nagy francia tudós, Saint-Venant életével, és a nevéhez fűzödő elv matematikai elemzésének – közel másfél száz évet átfogó – történetével foglalkozik. Bemutatja azokat a legfontosabb megállapításokat, amelyekkel a kutatók kiegészítették-pontosították az elvet, példákat mutat be az elv esetleges korlátaira, majd kitér azokra fontosabb kutatásokra, amelyek mostanában folynak az elv különleges mechanikai feladatokon történő alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
T. Kucserka
,
Kata Karádi-Kovács
,
M. Vass
,
G. Selmeczy
,
Katalin Hubai
,
Viktória Üveges
,
I. Kacsala
,
N. Törő
, and
Judit Padisák

The aim of the study was to estimate the breakdown of the allochthonous litter in an artificial stream running in an agricultural area and compare it with the same values following a toxic mud spill into the same stream. Litter bags were filled with three types of leaves (Quercus robur, Populus tremula and Salix alba) and placed to the bottom of the river. Ergosterol was used to detect fungal biomass. We supposed the absence of fungi and the retardation of leaf litter decomposition. Only pH and conductivity increased significantly. Leaf mass loss after the catastrophe was much slower than in 2009 and the decay curves did not follow the exponential decay model. Prior to the catastrophe, leaf mass loss was fast in Torna, compared to other streams in the area. The reason is that the stream is modified, the bed is trapezoid and covered with concrete stones. Fungal biomass was lower, than in the pre-disaster experiment, because fungi did not have enough leaves to sporulate. Leaf mass loss followed the exponential decay curve before the disaster, but after that it was possible only after a non-change period.

Restricted access

A rheopheresiskezeléssel szerzett első hazai tapasztalatok

The first local experiences with rheopheresis treatment

Orvosi Hetilap
Authors:
Pál Soltész
,
Norbert Németh
,
Kristóf Gál
,
Melinda Vass
,
Ágnes Diószegi
,
Ferenc †Mechler
,
Klára Fekete
,
Viktória Somogyi
, and
László Módis

Összefoglaló. Háttér: A rheopheresis egy szelektív, extracorporalis, kettős kaszkádfiltrációs eljárás, mely előzetes plazmaszeparációt követően egy speciális filter segítségével kivonja a vérplazmából a hiperviszkozitásért felelős komponenseket, úgymint alacsony sűrűségű lipoprotein, lipoprotein(a), triglicerid, koleszterin, fibrinogén, α2-makroglobulin, Von Willebrand-faktor, immunglobulin-M. Módszer és Betegek: Klinikánkon az elmúlt 5 évben MONET filter alkalmazásával összesen 80 kezelést végeztünk hiperviszkozitással összefüggő, időskori száraz maculadegeneratióban, diabeteses alsó végtagi fekélyben, illetve neuropathiában. Eredmények: A dolgozatban beszámolunk kedvező klinikai tapasztalatainkról, a viszkozitás, a klinikai tünetek és az elektroneurográfiai paraméterek tükrében. Orv Hetil. 2021; 162(10): 375–382.

Summary. Background: Rheopheresis is a selective, extracorporeal, double cascade filtration method. After a previous plasma separation, with the help of a special filter it extracts compounds from blood plasma which are responsible for hyperviscosity such as low-density lipoprotein, lipoprotein(a), triglyceride, cholesterine, fibrinogen, α2-macroglobulin, Von Willebrand factor, immunoglobulin M. Method and Patients: In the past 5 years, with the application of MONET filter we performed 80 therapies to treat age-related macula degeneration, diabetic foot ulcers and neuropathy which are complicated with hyperviscosity. Results: The review describes our benefical clinical experiences in consideration of viscosity, clinical symptoms and electroneurography parameters. Orv Hetil. 2021; 162(10): 375–382.

Open access

Nyelőcső-perforatio miatt végzett oesophagusexstirpatio rekonstrukciója hypopharyngogastrostoma képzésével

Reconstruction with hypopharyngo-gastrostomy after esophagus extirpation due to spontaneous esophageal perforation

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Baranyai
,
Gábor Répássy Jr.
,
Viktória Molnár
,
Gábor Forgács
,
Tamás Hacki
,
Valéria Jósa
,
Ákos Balázs
, and
Tamás Vass

Absztrakt:

A sebészi és az intenzív terápia jelentős fejlődése ellenére a nyelőcső-perforatio napjainkban is súlyos, életet veszélyeztető állapot. A háttérben álló kiváltó okok, a kísérő betegségek, a lokalizáció és a kialakuló gyulladás eltérő mértéke miatt néha váratlan szituációval találkozik a sebész. Az 58 éves nőbetegnél a gyomor mellűri inkarcerált herniája miatt kialakult oesophagusperforatio és a következményes nekrotizáló mediastinitis miatt végeztünk oesophagusexstirpatiót, cervicalis oesophagostomiát alakítottunk ki. A tápcsatorna rekonstrukciója során a nyelőcsőcsonk ismeretlen eredetű, teljes hosszát érintő „zsugorodását” találtuk. A csőgyomrot a hypopharynxra anasztomizáltuk, a kialakult insufficientia konzervatív terápiára szanálódott. A beteg komplex nyelésterápia után visszanyerte részleges nyelési képességét. A nem tumoros alapbetegség miatt képzett hypopharyngogastrostoma irodalmi ritkaság. Kényszerhelyzetben, mint amilyen az esetünk is volt, választható műtéti megoldás. A beavatkozást azonban teammunkán alapuló rehabilitációnak kell követnie, amelynek során kiemelt szerepe van a nyelési terápiának. Orv Hetil. 2020; 161(18): 756–760.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Malam Abulbashar Mujitaba
,
Gabriella Kútvölgyi
,
Viktória Johanna Debnár
,
Alexandra Tokár
,
János Posta
,
Szilárd Bodó
, and
Nóra Vass

Abstract

This study was conducted to develop ideal post-mortem gamete retrieval and conservation methods to establish a Hungarian ex-situ in vitro gene bank. Pairs of testes from German Mutton Merino (n = 7) and Hungarian Black Racka (n = 7) rams were collected at a slaughterhouse, transported to the laboratory and stored overnight (4−5 °C) before processing. Post mortem ram epididymal spermatozoa (REPS) were obtained from the cauda epididymidis by slice or incision methods. Fresh samples were extended to 200 × 106/mL cell concentration, filled into mini straws and equilibrated at 5 °C for 2 h. Freezing was performed manually in a Styrofoam box. The fresh and post-thaw total motility, progressive motility and kinematic parameters of REPS were assessed using the CASA technique. The collection method did not affect significantly the fresh and post-thaw motility and kinematic parameters. Merino had higher (P < 0.05) testicular weight. Racka had significantly better fresh and post-thaw linear movement but had statistically the same (P > 0.05) cryotolerance as Merino. In conclusion, both collection methods were found suitable for REPS retrieval. The REPS from Racka exhibited better linear movement values than those from the Merino breed. The cryotolerance of REPS of both breeds was comparable.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Veres
,
Dolóresz Szabó
,
Ágnes Várkonyi
,
Beáta Tari
,
Marianne Polgár
,
Judit B. Kovács
,
Ágnes Horváth
,
Erika Tomsits
,
István Tokodi
,
Hedvig Bodánszky
,
Antal Dezsőfi
,
Erzsébet Szakos
,
Noémi Vass
,
Viktória Ruszinkó
,
Márta Kovács
,
Katalin Eszter Müller
, and
András Arató

A terápiarezisztens, súlyos Crohn-beteg gyermekek kezelésére új lehetőséget nyújt az antitumornekrózis-faktor-α-terápia (infliximab). Jelen vizsgálat célja az infliximabterápia hatékonyságának, mellékhatásainak felmérése hazánkban, a gyógyszer gyermekgyógyászati alkalmazásának engedélyezésétől a 2008. december 31-ig terjedő időszakban. A vizsgált periódusban országosan 23 gyermek részesült infliximabkezelésben. Az indukciós terápia során a betegek 5 mg/ttkg infliximabot kaptak a 0., a 2. és a 6. héten, ahol meghatároztuk a betegség aktivitását jelző mutatót (pediatric Crohn disease activity index). Az infliximabkezelés során kedvező terápiás választ 18 betegnél (81,8%) tapasztaltunk, teljes remisszióba 13 gyermek került (59,1%). A számításokat 22 beteg adatai alapján végeztük. A kezelés 6. hetére a fistulák 70%-a bezárult. A gyógyszerrel összefüggésbe hozható akut infúziós reakció 2 betegnél jelentkezett, egy másik esetben anaphylaxiás reakció alakult ki. Késői mellékhatás három gyermeknél jelentkezett. A vizsgálatunkban részt vett, hagyományos terápiára rezisztens, súlyos Crohn-betegek döntő többségénél az indukciós infliximabterápia hatásosnak bizonyult.

Open access