Search Results

You are looking at 1 - 10 of 14 items for

  • Author or Editor: Visy Zsolt x
Clear All Modify Search

Az Ókortudományi Társaság negyvenhetedik éve

A 2005. évi közgyűlésen elhangzott beszámoló

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Visy
Restricted access

Az Ókortudományi Társaság negyvennyolcadik éve

Beszámoló a Magyar Ókortudományi Társaság 2005/2006. évi tevékenységéről

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Visy
Restricted access

A 20. század harmincas és negyvenes éveiben Alföldi András számos, részben csak magyarul megjelent tanulmányában foglalkozott a dákok és Dacia provincia történetével. Ezzel nem csak az ókori Erdély magyar kutatási hagyományait folytatta, hanem vitába szállt a dákoromán kontinuitás egyre erősödő nézeteivel, amelyek a dákoknak a traianusi tartományban való tömeges továbbélését, e döntően dák eredetű lakosságnak a tartomány rövid 160 éves fennállása alatti teljes nyelvi romanizációját, valamint a tartomány kiürítése utáni tömeges helyben maradását és ezáltal a román nép őseivé való válását igyekezett bizonyítani. Alföldi a tarthatatlan és számos ponton tudománytalan hipotézist visszautasítva teljes szakmai felvértezettséggel írta meg a térség történeti és etnikai viszonyait. A legújabb kutatások – sokszor elfeledve vagy mellőzve munkásságát – tételeinek alapvető helyességét igazolják.

Restricted access

A pécsi ókeresztény temető területén számos sírépület volt. Ezek egyik típusa az egyetlen személy, esetleg néhány fő számára készített sírépület, amelynek két fő alkotóeleme a délről nyíló, föld alatti kripta és fölötte a felszínen álló sírkápolna. Mivel a sírkápolna bejárata is a déli oldalon, a kriptáé fölött v__

Restricted access

The campaigns of Augustus in the Carpathian basin, connected with the occupation of Pannonia (Illyricum) have been discussed in many papers. The general was Tiberius, but also a Vinicius and Cornelius Lentulus are mentioned in the sources. Many different and controversial solutions have been proposed for the chronology, the extension and the process of the wars. After having summarized the different proposals again this paper returns to one of them which has on the basis of the newer observations the highest probability.

Restricted access

The two Augusti and two Caesars of Diocletian's tetrarchy have been commilitones, originating from the Balkanic provinces. They were chosen by Diocletian an the basis of friendship that was corroborated by family connections. Although these connections were changed partly because of invidia, Diocletian achieved a remarkable success through his system which was tightly connected with the possible oracle of a celtic sibyl. She said that Diocletian would became emperor if he slayed the wild boar. As Diocletian killed Flavius Aper (= boar), the oracle came true. The only representation of the boar slaying that relates to Diocletian is an inscribed tegula with such a representaion found in Intercisa.

Restricted access