Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Vivien Valéria Csányi x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Education is one of the key factors of economic growth. Despite the huge amount of researches investigating the relationship between education and GDP as a proxy of well-being, to the best of our knowledge, none of these studies examined a group of post-socialist countries comparing with not-post-socialist countries. This paper aims to fill this gap. We examine the correlation between growth and education with panel data evidence for 18 post-socialist (PS) countries and 16 developed market economies (DME) over the 1990–2014 period. The goal of this paper is to test two hypotheses: (i) The relationship between GDP per capita and tertiary education’s enrolment rate is stronger in the post-socialist countries than in other countries. (ii) In the post-socialist countries, the relationship between GDP per capita and tertiary education’s enrolment rate is stronger than the relationship between GDP per capita and any other level of education. Correlation analyses confirmed both hypotheses. Our findings suggest that the patterns of relationship between GDP and measures of tertiary education are different for PS and DME countries and would be interesting to observe when and how the gap between the patterns disappears.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors: Zsolt Tibor Kosztyán, Vivien Valéria Csányi, and András Telcs

Abstract

We present an application preference, list-based framework to Hungarian universities, which allows different type of flexible aggregation, and hence, analysis and clustering of application data. A novel mathematical method is developed by which preference lists can be converted into scored rankings. The proposed approach is demonstrated in the case of Hungary covering the period of 2006–2015. Our method reveals that the efforts to leverage the geographical center–periphery differences did not fulfil the expectations of policy makers. Also, it turns out that a student's top preference is very difficult to influence, while recruiters may build their strategy on the information of the first but one choice.

Open access

Hazai felsőoktatási intézmények a nemzetközi rangsorokban+

Hungarian Institutions in International Rankings

Educatio
Authors: Zsuzsanna Banász, Vivien Valéria Csányi, András Telcs, and Zsolt Tibor Kosztyán

Összefoglaló. A hazai felsőoktatási intézmények lényegében csak a presztízs növelése érdekében igyekeznek előrelépni a nemzetközi rangsorokban. Bár ezeket a rangsorokat rengeteg kritika éri, szerepük megkerülhetetlen, és valóban befolyásolják az intézmények megítélését. Ezért az intézmények hajlandóak akár erőfeszítéseket is tenni, javítani azokon a mutatókon, amelyek a rangsorkészítés alapját képezik. Tanulmányunkban azt mutatjuk be, hogy az egyes rangsorokban milyen mutatók alapján alakul ki a magyarországi felsőoktatási intézmények pozíciója.

Summary. In essence, Hungarian higher education institutions seek to advance in international rankings only for the sake of increasing prestige. Although these international rankings are subject to constant criticism, their role is inevitable and indeed influences the judgment of institutions. Therefore, institutions are willing to make efforts to improve their indicators that are the basis of these rankings. The study shows the position of Hungarian higher education institutions in international rankings by ranking indicators.

Open access

A magyar, német és belga felsőoktatási intézmények eredményessége

The Effectiveness of the Hungarian, German and Belgian Higher Institutions

Educatio
Authors: Zsolt Tibor Kosztyán, Vivien Valéria Csányi, Zsuzsanna Banász, and András Telcs

Összefoglaló. A tanulmány a magyarországi felsőoktatási intézményeket vizsgálja, kontrollként kiegészítve németországi és belgiumi intézményekkel. E három ország (főként hazánk) intézményei közül számos nem szerepel a nemzetközi rangsorokban, ezért további elérhető szekunder forrásokból számítottunk tipikus rangsorképző indikátorokat a rangsorokban általában vizsgált tényezőkre, mint az oktatás, a kutatás, a nemzetköziesség, valamint a finanszírozás. Ez alapján elsősorban arra a kutatási kérdésre kerestük a választ, hogy a magyar felsőoktatási intézmények miként (mely indikátoraik javításával) kapaszkodhatnának fel a rangsorok szerint világszinten legjobbnak tartott 100, illetve 200 intézmény közé. Elemzéseink alapján a magyar felsőoktatási intézményeknek a következő indikátorokban szükséges leginkább fejlődniük: egy oktatóra vetítve három mutatóban (PhD-fokozatot szerzők száma, nemzetközi publikációk száma, kutatási bevétel), az alapszakos hallgatókra jutó oktatók számában, valamint a külföldi oktatók arányában.

Summary. This study examines higher education institutions in Hungary, using German and Belgian institutions as a control group. Since many of these institutions are not represented in international rankings (mainly Hungarian institutions), we use further available ranking indicators from different secondary sources – these indicators are related to education, research, internationalization, and funding. We aim to answer the following research question: how Hungarian higher education institutions can reach and be among the top 100 and top 200 best institutions in the world? Based on our analyses, Hungarian higher education institutions need to develop the most in the following indicators: per lecturer in three indicators (number of Ph.D. graduates, number of international publications, research revenue), number of lecturers per undergraduate student, the proportion of foreign lecturers.

Open access