Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Wolfgang Neubauer x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The ‘Archpro Carnuntum’ Project – Integrated Archaeological Interpretation of Combined Prospection Data, Carnuntum (Austria)

Az „Archpro Carnuntum” Projekt – Kombinált Kutatási Adatok Integrált Régészeti Értelmezése, Carnuntum (Ausztria)

Építés - Építészettudomány
Authors:
Mario Wallner
,
Klaus Löcker
,
Christian Gugl
,
Tanja Trausmuth
,
Alexandra Vonkilch
,
Christina Einwögerer
,
Viktor Jansa
,
Julia Wilding
,
Eduard Pollhammer
, and
Wolfgang Neubauer

The potential of large-scale, non-invasive prospection methods has been widely recognized in archaeology in recent years. Their outstanding possibilities for the exploration of urban centres have been realised early on and applied at selected sites. The ‘ArchPro Carnuntum’ project stands out for its extensive investigation of a Roman provincial capital by the combined application of a wide variety of survey methods (aerial archaeology, magnetometry, ground penetrating radar, extensive field survey) resulting in detailed information on the ancient infrastructure of the Roman metropolis. Within the project, it was not only possible to discover new settlement areas, but in some cases even to deduce their former purpose. As a result, the military administrative centre, newly built residential areas, and temporary military camps could be detected in the archaeological landscape of Carnuntum. This paper presents an overview of the results of this internationally unique prospection project.

Az elmúlt évek során széles körben felismerték a régészet tudományterületén alkalmazható nagyszabású, nem invazív jellegű kutatási módszerekben rejlő potenciált. A módszer települési központok feltárásának területén alkalmazható lehetőségei már korán valósággá váltak, és alkalmazásra kerültek a kiválasztott helyszíneken. Az „ArchPro Carnuntum” projekt a római provinciális főváros átfogó vizsgálatával a legkülönfélébb felmérési módszerek (légi régészet, magnetometria, földradar, kiterjedt terepi felmérés) együttes alkalmazásával kiemelkedik ezek közül, és részletes információval szolgál a római város antik infrastruktúrájával kapcsolatban. A projekt során nem kizárólag új települési területek felfedezésére nyílt mód, hanem egyes esetekben következtetni lehetett a területek egykori funkciójára is. Mindezek eredményeként a carnuntumi régészeti területen kimutathatóvá vált a katonai igazgatási központ, valamint az új építésű lakónegyedek és az ideiglenes katonai táborhelyek is. Jelen tanulmány ezen nemzetközi szinten is egyedülálló kutatási projekt eredményeiről nyújt áttekintést.

Restricted access