Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Zoltán Kátai x
Clear All Modify Search

Összefoglalás

A regulátoros repce kísérlet terméseredményei azt bizonyították, hogy a regulátoros kezelések mind a hibrid (Vectra), mind a fajta (Smart) esetében eredményesek voltak minden alkalmazott állománysűrűség esetében. Bár a terméskülönbségek a különböző regulátor kezelések esetében nem túl jelentősek, mégis egyértelműen megállapítható, hogy az őszi + tavaszi együttes regulátor kezelések (C és D kezelés) eredményesebbek voltak a csak őszi kezeléshez képest. Megállapítható, hogy mind a fajta (Smart), mind a hibrid (Vectra) hasonlóan reagált a regulátorra a termésnövekedés tekintetében. Az alacsonyabb (0,5–0,7 millió/ha) csíraszám mellett a hibrid és a fajta is nagyobb mértékű termésnövekedést mutatott (35,0–37,5%), mint a magasabb csíraszám (0,8–1,0 millió/ha) esetében (20,0–20,8%). A legmagasabb termést a Smart fajta esetében mértük 0,7 millió/ha csíraszámnál kombinált őszi + tavaszi regulátorkezelésnél (2878 kg/ha).

A növénykórtani, infekciódinamikai vizsgálatok eredményei azt bizonyították, hogy a repcében is egyre több kórokozóval kell számolni, melyek fellépése is egyre nagyobb mértékű. A regulátoros repce kísérlet eredményei alapján megállapítható, hogy a repceállományokban a legerőteljesebb mértékben a Peronospora fertőzöttség lépett fel (Smart fajta, kontroll parcella, 1,0 millió/ha csíraszám: 27%), de viszonylag erőteljes volt a Phoma és Sclerotinia fertőzöttség is. A regulátoros repce kísérletben a fertőzöttség mértékét a kijuttatott regulátorok (egyben fungicidek is) csökkentették. A hibrid (Vectra) és a fajta (Smart) betegség-ellenállósága között számottevő különbséget nem lehetett megállapítani. A kisebb tőszám esetében a fertőzöttség valamivel mérsékeltebb szintű volt.

Restricted access

A calicivírusok közé tartozó sapovírus a csecsemő- és kisgyermekkori – ritkán a felnőttkori – szórványos gastroenteritis-fertőzések egyik ismert kórokozója. A calicivírusok molekuláris laboratóriumi vizsgálatainak kezdete óta (az 1990-es évek közepe) rendkívül ritkán (~5 évente egyszer), egy-egy járvány kiváltójaként is leírták. A szerzők immár 10 év óta követik a calicivírusok hazai cirkulációját molekuláris epidemiológiai módszerekkel. A közel 800 nem bakteriális gastroenteritis-járvány vizsgálata során sapovírust még nem mutattak ki. A nemzetközi calicivírus surveillance munkacsoportunk észleléséből származó informális adatok alapján 2008-ban a sapovírus okozta járványok számának szokatlan emelkedése volt megfigyelhető Európában. A járványok egyetlen, a GI2 genotípusú sapovírushoz köthetők. Célkitűzés: Az első igazolt sapovírus okozta gastroenteritis-járvány molekuláris epidemiológiai bemutatása hazánkban. Módszer: A vizsgált székletminták egy Bács-Kiskun megyei, szellemi fogyatékosokat gondozó otthonban kialakult gastroenteralis járványból származtak 2008 szeptemberéből. A sapovírus RNS-polimeráz génjének felsokszorozását RT-PCR módszerrel végeztük, majd a terméket szekvenáltuk és filogenetikailag elemeztük. A klinikai és epidemiológiai adatokat a járványügyi felderítőmunka során gyűjtöttük. Eredmények: A 135 exponált közül 17-en (12,6%) betegedtek meg a hányással, hasmenéssel járó gastroenteritisben 2008. szeptember 11–22-e között. Bakteriális kórokozót, rotavírust, adenovírust, norovírust nem, de a 4 megvizsgált székletmintából 1-ben (25%) sapovírust sikerült kimutatni. A járvány forrása feltehetően a beteg ápoló volt, a vírus pedig közvetlen kontaktussal terjedt a fogyatékos ápoltak ellátása során. Az RNS-polimeráz régió alapján a vírus genetikailag a GI2 sapovírus genotípusba tartozik. Következtetések: A közleményben a sapovírus első hazai kimutatásáról számoltunk be gastroenteritis-járványból. A felnőttkori, szellemi fogyatékosokat gondozó otthonban lezajlott járvány részletes epidemiológiai és klinikai jellegzetességeinek leírásával felhívjuk a figyelmet, hogy nem minden „calicivírus-fertőzést” és „-járványt” okoz a jelenleg diagnosztikus módszerekkel vizsgálható másik calicivírus, a norovírus. Elképzelhető, hogy az észlelt járvány, amelyet a GI2-es genotípusú sapovírus okozott, része egy nagyobb földrajzi régióra kiterjedő nemzetközi epidémiának.

Restricted access