Search Results

You are looking at 1 - 10 of 13 items for

  • Author or Editor: Zoltán Major x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

This paper deals with the phenomenon of track-bridge interaction in railway bridges. Due to the continuity of the rails on the structural expansion joints, the deformations of the deck might induce stresses in the rails that need to be checked. The main design criteria are now specified in Eurocode 1–2.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Vitalie Văcăraș
,
Zoltán Zsigmond Major
,
Emilia Mariș
,
Kinga Andrea Major
, and
Anca Dana Buzoianu

Absztrakt

A stroke jellegű relapsus sclerosis multiplex esetén kihívást jelentő diagnózis, amelynek megállapítására gyors és hatékony döntés szükséges a megfelelő terápia kiválasztása érdekében. A szerzők az eset bemutatása kapcsán a differenciáldiagnosztikai nehézségekre összpontosítanak. A megtévesztő jelek ellenére a lépésenkénti specifikus vizsgálatokra felépített megközelítés felfedte a legvalószínűbb diagnózist és ezáltal az optimális klinikai ellátást. Orv. Hetil., 2015, 156(37), 1514–1518.

Restricted access

A brachytherapia szerepe az ajak-szájüregi daganatok kuratív ellátásában

The role of brachytherapy in the curative treatment of oral cavity tumors

Orvosi Hetilap
Authors:
Örs Ferenczi
,
Tibor Major
, and
Zoltán Takácsi-Nagy

Összefoglaló. A szájüregi daganatok kuratív kezelésében az elsődlegesen választandó műtét mellett a sugárterápiának is jelentős szerepe van. A lokális tumormentesség biztosításához azonban dóziseszkaláció szükséges. Ennek külső besugárzással való megvalósítása a környező normálszövetek fölösleges dózisterhelésével és az ebből következő mellékhatások előfordulásának emelkedésével jár. A brachytherapia (BT) – amelynek során radioaktív sugárforrást/sugárforrásokat juttatunk a tumorba vagy annak közelébe – lehetővé teszi a helyileg magasabb dózis leadását a környező ép szövetek kímélésével. A BT a korai, T1–2N0 stádiumú szájüregi tumoroknál – kedvező prognosztikai faktorok mellett – akár kizárólagosan vagy mint posztoperatíve egyedül alkalmazott terápiás modalitás jön szóba. Kedvezőtlenebb prognózis esetén vagy előrehaladottabb stádiumban (T3–4 vagy N+) a műtétet és/vagy a percutan irradiációt kiegészítő eljárásként alkalmazható kedvező sugárfizikai tulajdonságai miatt. A kis dózisteljesítményű (low-dose-rate, LDR) BT-t már évtizedek óta alkalmazzák a terápiában, de ezt kezdi kiszorítani a nagy dózisteljesítményű (high-dose-rate, HDR), illetve a pulzáló dózisteljesítményű (pulse-dose-rate, PDR) BT. A jelen áttekintő tanulmány célja irodalmi adatok alapján a BT szerepének és indikációjának ismertetése a szájüregi daganatok kuratív kezelésében, alrégiókra lebontva. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1471–1479.

Summary. Radiation therapy plays a significant role in the curative treatment of oral cavity tumors, in addition to the primary choice of surgery. However, dose escalation is required to ensure local tumor control. Its implementation with external irradiation is accompanied by an unnecessary dose exposure to the surrounding normal tissues and an increase in the incidence of consequent side effects. Brachytherapy (BT), in which a radiation source/sources is/are placed inside or close to the tumor, allows a higher dose to be delivered locally, sparing the surrounding intact tissues. In addition to favorable prognostic factors in early T1–2N0 stage oral cavity tumors, BT is considered either exclusively or as a sole postoperative therapeutic modality. At less favorable prognosis or at a more advanced stage (T3–4 or N+), BT can be used as a complementary procedure after surgery and/or percutaneous irradiation based on its favorable radio-physical properties. Low-dose-rate (LDR) BT has been used in the therapy for decades, but recently it has been replaced by high-dose-rate (HDR) and pulse-dose-rate (PDR) BT. The purpose of this review is to describe the role and indications of BT in the treatment of oral cavity tumors categorized into subregions, based on the literature data. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1471–1479.

Restricted access

Versenysportolók hirtelen szívhalálának elemzése, az esetszámok csökkentésének lehetőségei

Analysis of sudden cardiac death in competitive athletes, possibilities for reducing cases

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsuzsanna Major
,
Zoltán Medvegy
,
Tímea Terézia Tulit
,
Gábor Simonyi
,
Gábor Pavlik
, and
Mihály Medvegy

Bevezetés: A sportolói hirtelen szívhalál ritka (0,5–1/100 000 sportolói év), de az ismert sportolók hirtelen szívhalála általános megrázkódtatást okoz. Célkitűzés: Kutatási célunk volt összegyűjteni és tanulmányozni minél több hirtelenszívhalál-esetet, megítélni a stressz szerepét és keresni a tragédiák csökkentésének lehetőségeit. Módszer: Az interneten talált regiszterekből, újságcikkekből kigyűjtöttünk 360 (köztük 14 nő) olyan sportolói hirtelen szívhalált, amelynél a sportág, az életkor és a halál helye (edzésen/versenyen/ezeket követően) megállapítható volt. Ezekből a halál évszáma szerinti sorrendben egységes adatbázist készítettünk, amelyet készséggel bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére. Az eseteket sportágak szerint csoportosítottuk, elemeztük. Eredményeink és irodalmi adatok alapján a tragédiák csökkentése céljából javaslatokat tettünk. Eredmények és következtetés: Versenyen több hirtelen szívhalál történt, mint edzésen (239 vs. 99), de fizikai terheléssel nem járó bemelegítés és sakkozás közben is történtek tragédiák, viszont a maraton/félmaraton/triatlon sportolók tét nélküli edzésein nem volt hirtelen szívhalál. Mindezek a stressz szerepét bizonyítják, ezért nagy tétű verseny előtt pszichológiai beszélgetést ajánlunk. A csapatsportok edzésein is sok (79/360) hirtelen szívhalál történt, ezért már ott is javaslunk reanimációs készenlétet. Edzés/verseny után hirtelen szívhalál elsősorban a nagy statikus erőkifejtést igénylő sportágakban történt, ott a versenyek utáni megfigyelés is ajánlott. Az edzéseken meghalt sportolók fiatalabbak voltak a verseny közben elhunytakhoz képest (p<0,01), ezért az edzéseken a fiatalokat fokozottan kell orvosi és (alul)edzettségi szempontból figyelni. A maratonfutók és a triatlonosok idősebbek voltak a csapatsportolóknál (p<0,005), és csak versenyen haltak meg, ezért náluk verseny előtt is ajánlott egy alapvizsgálat és 1 hónapon belüli EKG. Irodalmi adatokból levont következtetések: a sportorvosi vizsgálat egységesítése és hozzáférhető dokumentálása lenne szükséges; mivel a hamarabb és szakszerűen megkezdett újraélesztés eredményesebb, minden versenyző kapjon reanimációs oktatást. Orv Hetil. 2023; 164(29): 1155–1163.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors:
Mihály Molnár
,
László Palcsu
,
Zoltán Major
,
Éva Svingor
,
Mihály Veres
, and
Tamás Pintér

Abstract  

Investigation of the effect of nuclear fuel rods to the composition of the dissolved gas in the cooling water of the cooling ponds of Paks Nuclear Power Plant is presented. Dissolved gases in coolant were measured for surveying the condition of the nuclear fuel remained in service pool No. 1 of reactor unit No. 2 after its incident in April of 2003. Two different experimental ways were applied in parallel for ensuring the better reliability of the results.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors:
Mihály Molnár
,
László Palcsu
,
István Futó
,
Éva Svingor
,
Zoltán Major
,
Mihály Veres
,
Péter Ormai
, and
István Barnabás

Abstract  

To obtain reliable estimates of the quantities and rates of the gas production in L/ILW a series of measurements was carried in the last 7 years in Hungary. The typical gas production rates were 0.05–0.2 STP litre gas/day for CO2 and CH4 generation, and less for H2. No explosive gas mixture was indicated in the L/ILW drums during the investigated storage period. Compositions of headspace gases in closed L/ILW vaults were in agreement with gas generation processes observed in L/ILW drums. The stable carbon isotope measurements show that the main source of the CO2 gas is the degradation of organic matter and indicates microbial degradation processes as the main sources of CH4. Typical tritium activity concentrations were <10 Bq/l gas in the drums and <1,000 Bq/l gas in the vaults. Typical 14C activity values of the headspace gases were <2.0 Bq/l gas in the drums and <1,000 Bq/l gas in the vaults.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Viktor Smanykó
,
Norbert Mészáros
,
Mihály Újhelyi
,
Georgina Fröhlich
,
Gábor Stelczer
,
Tibor Major
,
Zoltán Mátrai
, and
Csaba Polgár

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Második emlőmegtartó műtét és nagy dózisteljesítményű szövetközi sugárkezelés eredményeinek bemutatása azonos oldali emlődaganat kiújulása miatt kezelt betegeknél. Módszer: Korai invazív emlőrák előzetes emlőmegtartó kezelése után jelentkező helyi daganatkiújulás miatt 1999 és 2015 között 33 betegnél végeztünk második emlőmegtartó műtétet perioperatív szövetközi sugárkezeléssel. A második emlőmegtartó műtét során a tumorágyba átlagosan 8 (tartomány: 4–24) darab flexibilis katétert ültettünk be. A perioperatív időszakban a tumorágy és annak 1–2 cm-es biztonsági zónájának területére adott összdózis 22 Gy volt (5 × 4,4 Gy, 3 nap alatt). Adjuváns szisztémás kezelésként 24 beteg (73%) egyedüli endokrin kezelésben, 6 beteg (18%) pedig kemoterápiában részesült. A túlélési eredményeket a Kaplan–Meier-módszerrel elemeztük. A késői mellékhatásokat és a kozmetikai eredményeket feljegyeztük. Eredmények: A második emlőmegtartó kezeléstől számított követési idő középértéke 61 hónap (tartomány: 26–189 hónap) volt. A követési idő alatt 4 betegnél (12,1%) alakult ki második lokális recidíva. A második helyi daganatkiújulás, a regionális daganatkiújulás és a távoli áttétképződés ötéves valószínűsége 6,3%, 6,1% és 14,9% volt, azonos sorrendben. Az ötéves betegségmentes, daganatspecifikus és teljes túlélés 76,2%, 92,4% és 89,2% volt. Kiváló, jó, megfelelő és rossz kozmetikai eredményt 4 (12%), 19 (58%), 4 (12%) és 6 (18%) betegnél állapítottunk meg. Grade 2-es és 3-as fibrosis 9 (27%) és 1 (3%) betegnél alakult ki. Tünetmentes zsírnekrózist 7 (21%) betegnél figyeltünk meg. Következtetés: A második emlőmegtartó műtét perioperatív szövetközi sugárkezeléssel biztonságos lehetőség az emlődaganat helyi kiújulásának kezelésére. A szövetközi sugárkezelés elfogadható kozmetikai eredmények és kevés késői mellékhatás mellett csökkentheti a második lokális kiújulás valószínűségét, így válogatott esetekben a standard mastectomiát helyettesítheti. Orv Hetil. 2018; 159(11): 430–438.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csilla Major
,
Zoltán Vincze
,
Attiláné Meskó
,
Judit Balogh
,
Romána Zelkó
, and
Erzsébet Németh

Bevezetés: Az öngyógyítás egyik eszköze – az életmód megváltoztatása mellett – a nem receptköteles gyógyszerek vásárlása és szedése. Ez a gyakorlat számos előnnyel jár. Az emberek időt és energiát takarítanak meg azzal, hogy nem ülnek órákat egy egyszerű megfázással a háziorvos rendelőjében, az orvosoknak is több ideje marad a valóban komolyabb ellátást igénylőkkel való foglalkozásra. Ezenkívül az államnak is csökkennek a kiadásai, hiszen a beteg, ha nem megy orvoshoz, csak vény nélküli, így támogatás nélküli gyógyszert vásárol. Célkitűzés: A szerzők a lakosság vény nélküli gyógyszerekkel kapcsolatos szokásait, igényeit mérték fel Fejér megye gyógyszertáraiban. A beteg és a gyógyszerész jobb együttműködésének megvalósítása érdekében marketingkutatást végeztek, melynek keretében 2005. március–június hónapban mintegy 1450 kérdőívet osztottak ki, ebből 743-at sikerült értékelni. Módszer: Vizsgálták, hogy a szakmai kérdésekre (kérdőív 1–25 kérdés) adott válaszokban van-e különbség nem, kor, iskolai végzettség és keresőképesség szempontjából. A válaszokat statisztikai módszerekkel elemezték. A statisztikai vizsgálatokat SPSS 13.0 programcsomaggal végezték. Azokat az eredményeket közölték, ahol szignifikáns eltérést találtak. Eredmények: A válaszadók fele rendszeresen szed gyógyszert, 65%-uk naponta többször lát gyógyszerreklámot. A megkérdezettek – mielőtt recept nélkül kapható gyógyszert vásárolnak – 40%-ban megbeszélik a döntésüket szakemberrel. A lakosság sok információhoz jut a gyógyszerekhez mellékelt betegtájékoztatókból, közel 70%-uk elolvassa azt. Véleményük szerint, ha vény nélküli készítményt vásárolnak, akkor a gyógyszerészek mindig felajánlanak többféle lehetőséget is, és részletesen ismertetik a használatukra vonatkozó tudnivalókat. Következtetések: Feltétlenül szükség lenne eredményes nemzeti nevelési stratégia kidolgozására, hogy a vény nélkül kapható készítményeket az emberek helyesen használják. A lakosság elvárja, hogy a patikában a gyógyszerre vonatkozó információkat számára érthető módon közöljék. A gyógyszertárban kell kiderülnie, hogy a beteg ismeri-e a gyógyszert, melyet szed, hogy az orvosnál íratott-e fel egyéb orvosságot is, hogy van-e olyan betegsége, amely mellett a rendelt készítményt nem szedheti.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Tibor Major
,
András Bikov
,
Gergely Holnapy
,
Zoltán Bejek
,
Bernadett Bakos
,
Miklós Szendrői
, and
Gábor Skaliczki

Absztrakt

Bevezetés: Az utóbbi időben több tanulmány látott napvilágot, amelyek megkérdőjelezték a szívódrén használatának szükségességét elektív csípőprotézis-beültetés során. Célkitűzés: Prospektív tanulmányban azt vizsgálták, hogy a perioperatív vérveszteséget és a vérzéssel kapcsolatos szövődményeket a szívódrén használata hogyan befolyásolja. Módszer: 86, csípőprotézis-beültetésre érkező beteget két csoportra osztottak. A „dréncsoportban” (54 beteg) a műtétet követően szívódrént helyeztek be, míg a „drén nélküli (kontroll)csoportban” (32 beteg) nem használtak szívódrént. Perioperatív vérveszteséget számoltak és feljegyezték a tranexámsav használatát, a trombózisprofilaxis módját, a transzfúzióigényt, az esetlegesen kialakuló posztoperatív vérzéseket, szeptikus komplikációkat, illetve minden egyéb posztoperatív szövődményt. Eredmények: A perioperatív vérvesztést a tranexámsav használata igen, míg a drénhasználat nem befolyásolta szignifikánsan (p = 0,94). A drén nélküli csoportban ugyanakkor tendenciózusan kisebb volt a transzfúzióigény (p = 0,08). A műtétek kapcsán kialakult szövődmények nem mutattak összefüggést a drénválasztással. Következtetés: Az irodalomban közölt eredményekkel összhangban, az elektív csípőprotézis-beültetés során a szívódrén rutinszerű alkalmazása nem feltétlenül szükséges. Orv. Hetil., 2016, 157(29), 1171–1176.

Open access

A New Upper Palaeolithic site in the Northern Great Plain of Hungary

Új felső paleolit lelőhely az Észak-Alföldön

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Kristóf István Szegedi
,
István Major
,
András Zoltán Gulyás
, and
György Lengyel

Absztrakt

Jászfényszaru-Szeméttelep 1. egy felső paleolit lelőhely a Jászságban, amit Jászfényszaru határában fedeztek fel egy teljes felületű feltárás során. A lelőhelyen főleg szarmata és honfoglalás kori jelenségek kerültek elő, de egy kis felső paleolitikumra keltezhető leletanyagot is azonosítottak, amely Korai Epigravettien jellegzetességeket mutat. A leletanyag a Kárpát-medence utolsó glaciális korú emberi megtelepüléseinek jobb megértéséhez járul hozzá.

Jászfényszaru-Szeméttelep 1 is a new Upper Palaeolithic site in the Jászság region of Hungary in the Northern Great Hungarian Plain. The site was occupied mainly during the Sarmatian and Hungarian Conquest Period, but a small assemblage of Upper Palaeolithic finds was also identified, which can be related with the Early Epigravettian. Our research contributes to the better understanding of the Carpathian Basin's human occupations during the Last Glacial Maximum.

Open access