Search Results

You are looking at 1 - 10 of 216 items for

  • Author or Editor: Zoltán Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

In the first part of this study, I will take into consideration the possible relationships between the anthropologist and the subjects being researched with regards to the terms informant, friendship and cooperation, focusing on the possible connections between them and their impacts. It seems obvious that the relationship between the anthropologist and locals can only function if mutual trust develops in an atmosphere that enables research subjects to reveal themselves and the researcher to collect information effectively. It would seem that the prerequisite for this on the part of the researcher is friendliness, but this gives rise to the question of whether friendliness and positive relations are the only elements necessary for the research to be successful. In other words, is it possible to imagine that fieldwork can sometimes benefit from a lack of friendly behaviour? Is it plausible that occasional conflict between the anthropologist and locals or local individuals may facilitate effective research and assimilation? Using an event from my own fieldwork, I will attempt to show how conflict in a given situation can be decidedly constructive to the researcher and how in certain cases unplanned and spontaneous contact that crosses the line of self-censorship toward deliberate confrontation can be significant with regards to the success of the research.

Restricted access

Abstract  

The essay rejects the idea that 'collective identity' and 'cultural identity' are necessarily the same. Its aim is to preserve the usefulness of the former notion, by introducing 'the integrative circle of collective identity' as a terminological toolbox. This diagrammatic formula may help us find a common terminological language with which to handle the multitude of concrete variations on the theme of the collective in literary works. The second half of the paper demonstrates the theory in E. L. Doctorow's World's Fair and Leslie Marmon Silko's Ceremony by focusing on their representation of ceremony and ritual. Although the textual analysis cannot take up all the implications of the model, it hopes to propose a new and fruitful form of analysis.

Restricted access

Abstract  

The essay engages only narratorial strategies that are manifestations of essential features of the minimalist narrative in contemporary American fiction. Minimalism reduces text-level agency through narratorial functional disorders (devices that block those functions) and limits them further, even effaces them completely, in figural narratives whose focalizer is an inarticulate character. The consequential psyche (if the narrator is of this type) and phenomenological presentation together can result in almost complete information blackout in some works by Joy Williams, Jay McInerney, or Bret Easton Ellis.

Restricted access

Abstract  

The essay constructs minimalism in contemporary American fiction as both an extension of postmodernism and a revolt against it, a new development. It means that minimalism is a response to the same (i.e., postmodernist) view of the world, but the same philosophical conclusions regarding the postmodern nature of the world result in a radically different ars poetica. In the minimalist writer’s aesthetic decisions, the postmodernist habit is the real generative factor – it is the hidden ideological core of the postmodernist worldview that plays the really decisive role in the postmodernist-convictions-and-minimalist-aesthetic- program dynamic.

Restricted access

“Flying half a metre above the ground”

Vodka in the culture of Vasyugan Khanty people

Acta Ethnographica Hungarica
Author:
Zoltán Nagy

Zoltan Nagy’s paper about the Vasyugan Khanty people is based on empirical data from the 1990s. It interprets the culture of the Vasyugan Khanty as an alcohol culture — a culture in which vodka and the consumption of vodka permeates and determines daily life. The paper is a micro-focus analysis from the Khanty viewpoint. Alcohol is interpreted as the force that constitutes society, and alcohol consumption as a social act. It has an important economic significance with a strong impact on Khanty customs, which it regulates and by which it is regulated, with remarkable moral implications that significantly influence their daily routines and way of life. The paper surveys the role of alcohol in customs, the ritualistic elements and rules of drinking, the drink types consumed, the relation between alcohol and mortality, as well as the Khanty’s concept of drunkenness and how it influences their interpretation of crime. In reviewing the relation between alcohol consumption and economy/work activities, the author also examines the role of vodka in the everyday exchange of goods, the strategies of acquiring alcohol, and the role it plays in determining the scheduling of worktime. Finally, he offers two examples that illustrate how the consumption of vodka influences the fate of individual families.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
Attila Nagy
and
Zoltán Jánó

Absztrakt

A parastomalis sérvek gyakorisága 35–50%. A rekonstrukciójukra használt módszerek (helyben hagyott stoma körüli hasfal-rekonstrukció, stomaáthelyezés és sérvkapuzárás, különböző módszerrel beültetett különböző típusú hálók) sem hoztak kielégítő eredményeket.

Az endoscopos módszerek elkerülik a stoma körüli metszést, csökkentik a háló felülfertőződésének veszélyét. A sok próbálkozás ellenére a rekonstrukciók után az újabb recidívaarány még mindig 12–35% között maradt.

A nem kielégítő eredmények alapján egyre erőteljesebben vetődik fel a stomakészítéssel egy időben beültetett hálók használata. Szerzők saját speciális, kétrétegű, hengeres összekötőelemmel kiegészített preventív hálóbeültetéssel képzett 17 stoma 5 éves utánvizsgálata során egyetlen parastomalis sérvet sem észleltek, összes szövődményük egy könnyen korrigálható bőrszintű strictura volt. Tapasztalataik alapján megfontolandónak tartják a preventív hálóbeültetést a véglegesnek szánt stoma készítése során.

Restricted access

Summary  

The geodesic graph of Riemannian spaces all geodesics of which are orbits of 1-parameter isometry groups was constructed by J. Szenthe in 1976 and it became a basic tool for studying such spaces, called g.o.\ spaces. This infinitesimal structure corresponds to the reductive complement \documentclass{aastex} \usepackage{amsbsy} \usepackage{amsfonts} \usepackage{amssymb} \usepackage{bm} \usepackage{mathrsfs} \usepackage{pifont} \usepackage{stmaryrd} \usepackage{textcomp} \usepackage{upgreek} \usepackage{portland,xspace} \usepackage{amsmath,amsxtra} \pagestyle{empty} \DeclareMathSizes{10}{9}{7}{6} \begin{document} $\mathfrak m$ \end{document} in the case of naturally reductive spaces. The systematic study of Riemannian g.o. spaces was started by O. Kowalski and L.~Vanhecke in 1991, when they introduced the most important definitions, classified the low-dimensional examples and described the basic constructions of this theory. The aim of this paper is to investigate a connection theoretical analogue of the concept of the geodesic graph.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Az endonasalis dacryocystorrhinostomia (EDCR) jó eredményességű. Célkitűzés: Az EDCR során eltávolított könnytömlőfalminták szövettani prospektív elemzése. Módszer: 2016 és 2017 között 21 EDCR-t végeztünk. 2 betegcsoportot állítottunk fel: gyulladásos tünetekkel (11 beteg) vagy azok nélkül (10 beteg) fennálló könnycsorgás. Az átlagéletkor 60,5 év volt. A szövettani mintákat hematoxilin-eozin festés után vizsgáltuk. Eredmények: A könnyezéses csoportban a könnytömlő falának több magsoros csillószőrös hengerhámjában kezdődő laphám-metaplasia volt látható. A saccus falában krónikus gyulladás zajlik, a serosus mirigyek mucinosus metaplasiájával. A gyulladásos csoportban a csillószőrös hengerhám laphám-metaplasiája kifejezett. A könnytömlő falát krónikus fibroticus gyulladás destruálja. A serosus mirigyek mucinosus metaplasiája kifejezett, szekrétuma tágulatot okoz, amely rupturálhat. Következtetések: Szövettani vizsgálataink szerint a gyulladásos és a könnycsorgásos panaszok mellett végzett EDCR során eltávolított könnytömlő hisztológiai jellemzői hasonlóak. Orv Hetil. 2018; 159(52): 2207–2211.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Nagy
,
Levente Lázár
,
Gyula Richárd Nagy
,
Zoltán Bán
, and
Zoltán Papp

Bevezetés: A Toxoplasma gondii (T. gondii) által okozott fertőzés általában tünetmentes, vagy csak enyhe panaszokat okoz. A terhesekre azonban veszélyt jelent a parazita. A T. gondiiv al fertőzött anyáról a kórokozó transplacentalisan a magzatot is megfertőzheti és congenitalis toxoplasmosist okozhat, amely súlyos magzati elváltozásokat idézhet elő. A korai diagnózis a kezelés sikerét növeli. A congenitalis toxoplasmosis kimutatható szerológiai és molekuláris biológiai módszerekkel. Cél: A T. gondii kimutatása a kvantitatív valós idejű PCR-módszerrel magzatvízből. Módszerek: A magzatvízből a DNS-t szilika adszorbciós módszerrel izoláltuk. A T. gondii kimutatása 74 mintából történt meg kvantitatív valós idejű PCR-módszerrel. Eredmények: A szerzők 74 magzatvízmintából hat esetben mutatták ki a parazita jelenlétét. Konklúzió: A kvantitatív valós idejű PCR-módszer megnöveli a kimutatás gyorsaságát és érzékenységét, valamint lehetőséget nyújt a kórokozó mennyiségi meghatározására is. Ez új utat nyithat a prognózis megállapítására, valamint a kezelés eredményességének a monitorizálására.

Restricted access