Search Results

You are looking at 1 - 10 of 12 items for

  • Author or Editor: Zoltán Orbán x
Clear All Modify Search

Masonry arch bridges are the oldest bridge structures; thousands of them are still in operation despite the change in the loads carried by them since their construction. Many of them belong to our historical heritage, therefore their management require careful consideration.Assessment of masonry arches is necessary for a several reasons. Arch bridges deteriorate with time, and accordingly their capacity to carry load also declines. To maintain the safety of their operation it is thus necessary to confirm that their load carrying capacity is sufficient for the current and foreseeable applied loads without accelerated deterioration, and therefore that arches remain serviceable.A methodology is proposed in the paper for the assessment and lifetime expectancy of masonry arch bridges with the adaptation of advanced tools for structural analysis and testing.

Restricted access

The paper presents a case study that summarizes the monitoring results of a steel bridge strengthening project where a damaged structural element was temporary strengthened with fiber reinforced plastic sheet. The evolution of damage and the effects of strengthening were monitored with a computerized 24-channel displacement measuring system during normal traffic operation. The results of the monitoring project confirmed the efficiency of the proposed strengthening solution by comparing displacement results prior and after the strengthening intervention, and highlighted the need for applying a system that is capable to follow fatigue damage evolution.

Restricted access

The paper presents methods of inspection of masonry arch railway bridges. Results of a test program are demonstrated where the efficiency of various non-destructive testing methods for the inspection of arches was studied. It is shown that non-destructive investigation can provide valuable information regarding the condition of the bridge and help establishing basic input parameters for structural analysis and condition assessment.

Restricted access

The paper presents an approximation method for the assessment of the load carrying capacity of masonry arch railway bridges. The method is a simple semi-empirical tool for the initial level assessment that is considered to serve as a first sieve and provides conservative values for the load-carrying capacity and permissible axle load of single-span arches.

The proposed method is based on results obtained by the RING 2.0 masonry arch bridge analysis software. The method uses a closed mathematical formula to calculate the carrying capacity and its input parameters can easily be determined by simple site inspections or using data from bridge files.

Restricted access

Avoiding the formation of shrinkage cracks is one of the most important tasks in construction of concrete industrial floors. Cracks appear on the surface of floors when the nonlinear processes in the structure lead to internal stresses that exceed the actual tensile strength of the concrete. The tensile stresses developed depend on the constrained deformation of the floor during shrinkage and the elastic modulus of the material of the concrete slab. However, on the top surface of the floor, the tensile stresses can be increased, if the shrinkage deformations are constrained by the uneven evaporation and the generated friction between the sub-base and the floor. The value of friction coefficient is depended primarily on the surface roughness of the subbase and the type of polyethylene foil used between the sub-base and the concrete slab. The paper presents the results of experimental investigations on the friction coefficient and the effects of its value on the cracking process of industrial concrete floor slabs.

Restricted access
Authors: Brigitta Török, Adél Len and Zoltán Orbán

This paper presents a nonstandard experimental procedure for detection of the presence of salts in building materials. The proposed tests helped modeling the deterioration of specific historical building materials caused by salts. The specimens were subject to visual survey and scanning electron microscope analyses, after submerging them in salt solutions. The results showed the damage of brick, cement based mortar and lime based mortar, caused by various concentrations of sulphate and chloride solutions. By this method various types of salt crystals could be identified. In cement and lime based mortars larger extents of salt deposits were found. A relevant difference between the control samples and the salt treated samples was observed.

Restricted access
Authors: Anna Nagy, Orsolya Nagy, Enikő Bán, Eszter Molnár, Zsófia Müller, Márton Orbán, Borbála Kecskés, Emese Henriett Harsányi, Levente Kővágó, Lajos Jobbágy, Zoltán Németh, Zsuzsanna Várnai and Mária Takács

Absztrakt:

Bevezetés: A nyugat-nílusi vírus Magyarországon is elterjedt, éves rendszerességgel humán megbetegedéseket okozó, szúnyogok által terjesztett virális zoonosis. Az akut infekciók laboratóriumi differenciáldiagnosztikája szerológiai vizsgálatokon alapul, de a molekuláris módszerek alkalmazhatósága is egyre inkább előtérbe kerül. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a 2015. évi akut fertőzöttek vér-, liquor- és vizeletmintáinak molekuláris vizsgálata volt, illetve a pozitív betegek nyomon követése annak megállapítása érdekében, hogy mennyi ideig detektálható a vírus. Módszer: Az akut fertőzött betegek mintáit indirekt immunfluoreszcens, hemagglutináció-gátlási, majd kétféle PCR-módszerrel vizsgáltuk. A pozitív mintákból a vírustörzseket Sanger-szekvenálással azonosítottuk és vírusizolálást végeztünk. Eredmények: Öt páciens esetén nyílt lehetőség a nyomon követést elvégezni, ennek során a betegek vizeletéből hosszú ideig (a tünetek megjelenésétől számítva akár hetekig) és összehasonlítva más mintatípusokkal, magasabb koncentrációban volt kimutatható a vírus. Következtetések: Akut fertőzések fennállásakor a vizeletminták PCR-vizsgálata járványügyi és diagnosztikai szempontból is hasznos információt szolgáltathat, ezért vizeletminták beküldésével javasoljuk kiegészíteni a szerológiai diagnosztikát. Orv Hetil. 2017; 158(20): 791–796.

Restricted access

Abstract

Diagnostics is an important and challenging task of the structural analysis and condition assessment of historic masonry structures. However the interpretation of the results of the measurements, especially for buildings made from brick and stone, is to be more subjective than that for concrete structures. Therefore improvement of the reliability of the used techniques and finding better correlations between the test results and the mechanical properties of masonry has proven to be of great importance.

While several diagnostic procedures are commonly used in practice to test mechanical properties of masonry, e.g. Schmidt hammer test, analysis of drilled samples, penetration tests, etc. the results of these methods are considered reliable under laboratory conditions, several additional factors have to be taken into account in case of an in-situ application of these methods, that may largely affect the obtained results and conclusions. The results of the diagnostic procedures therefore need to be interpreted with a view to these environmental factors.

The paper focuses on the practical use of several test methods for historic masonries via a real case study. The presented case study attempts to demonstrate benefits from the combined application of Pendulum Schmidt Hammer, moisture meter and scanning electron microscopy.

Open access
Authors: Csaba Berki, Elemér Mohos, György Réti, Tamás Kovács, Zoltán Jánó, József Mohay, Sándor Horváth, Gábor Bognár, Krisztina Bene, Myroslav Horzov, Gábor Sándor, Gábor Tornai, Petra Mohos, Péter Szenkovits, Tibor Nagy, Csaba Orbán, Vivien Herpai and Attila Nagy

Absztrakt

Célkitűzés: Akár colitis ulcerosa (CU), akár familiaris poliposis (FAP) miatt történik a J-pouchcsal rekonstruált proctocolectomia, a késői komplikációk vonatkozásában lényeges a colonnyálkahártya teljes eltávolítása, ugyanakkor a hosszú távú funkcionális eredmények érdekében nagy jelentőségű a minél kisebb traumával járó műtéti technika. Mindkét szempontnak megfelelni látszik az általunk 2000 óta alkalmazott, procedure for prolaps and haemorrhoids (PPH) géppel készített ileoanalis anastomosis. Betegek és módszer: 1990. márciustól 2016. szeptemberig 117 beteg került osztályunkon CU vagy FAP miatt J-pouchcsal készített és ileoanalis anastomosissal rekonstruált proctocolectomiára. Az első időszakban kézi anastomosist készítettünk (29 beteg), majd 2000-től használtuk rutinszerűen a PPH-gépet (88 beteg). Tehermentesítő ileostomát többnyire alkalmaztunk. A 117 beteg adatait kórházunk adatbázisából dolgoztuk fel, közülük 45 jelent meg kontrollvizsgálaton és további 31-et telefonon értünk el, így 76 beteg (65%) volt utánkövethető. Detektáltuk a székletürítés gyakoriságát, a loperamidszedést, az inkontinencia fokát (Wexner-score), valamint a perianalis dermatitist. Az átlagos követési idő a kézi varrattal készített anastomosis csoportban 18,6 év, a PPH-géppel készített csoportban 7,6 év volt. Eredmények: A kézzel varrt anastomosis csoportban 4/29 betegnél (13,8%) kényszerültünk a pouch exstirpatiójára és végleges ileostoma készítésére (két pouchitis, egy pouchelhalás és egy recidív rectumtumor), a napi átlagos székletürítés száma: 4,3, a Wexner-score 8,5 volt, 2/15 beteg él (13,3%) inkontinencia miatt ileostomával. A PPH-géppel készített anastomosis csoportban 4/88 betegnél (4,5%) távolítottuk el a pouchot (pouchitis), átlagosan 4,0 alkalommal volt naponta székletük, az inkontinenciascore 7,6 volt, 4/61 betegnél (6,6%) maradt inkontinencia miatt az ileostoma végleges. Konklúzió: Tapasztalataink alapján a PPH-géppel készített anastomosis technikailag jól kivitelezhető, elvi okok miatt a rectumnyálkahártya eltávolításának vonatkozásában hatékony, a funkcionális eredmények szempontjából pedig jobb eredményt észleltünk, mint a kézzel varrt anastomosis esetén. Adataink a kis esetszám miatt további megerősítésre szorulnak.

Restricted access
Authors: Elemér Mohos, Attila Nagy, György Szabados, György Réti, Tamás Kovács, Zoltán Jánó, Csaba Berki, József Mohay, Lóránt Szabó, Krisztina Bene, Gábor Bognár, Myroslav Horzov, Petra Mohos, Gábor Sándor, Gábor Tornai, Péter Szenkovits, Tibor Nagy, Csaba Orbán and Vivien Herpai

Absztrakt

Célkitűzés: A nyelőcső-reszekció többnyire rossz állapotú betegeken végzett, két testüreget megnyitó műtét, ennek megfelelően magas mortalitási és morbiditási adatokkal. Ennek javítása érdekében kerültek bevezetésre a kisebb megterhelést jelentő, minimálisan invazív módon végzett beavatkozások. A torakoszkóposan és laparoszkóposan végzett McKeown-műtét közvetlen posztoperatív szakra kifejtett hatását tanulmányoztuk 20 esetünk kapcsán, továbbá közlésre kerül az általunk alkalmazott műtéti technika. Betegek és módszer: Osztályunkon az elmúlt négy évben 20 torakoszkópos oesophagusreszekciót végeztünk laparoszkópos gyomorcsövesítéssel és nyaki anastomosissal. Egy beteg strictura, a másik 19 carcinoma miatt került műtétre, közülük 11 volt T4 stádiumú. 17 betegnél történt neoadjuváns kemoradioterápia előrehaladott stádium miatt. A rendszeres kontrollvizsgálatokat az onkológiai ambulancia végezte. Eredmények: Átlagosan 25 hónapos követési idő után nyolc betegünk van életben, közülük kettő áll kezelés alatt ismert recidív tumor miatt. 19 beteg a műtétet követően 12 órán belül extubálásra került, az intenzív osztályon töltött idő egy-két napra rövidült. A műtéti idő átlagosan 320 perc volt. Nyolc betegnél összeejtett tüdő mellett végeztük a mellkasi dissectiót, közülük három esetében alakult ki pneumonia, míg a ventilált tüdő mellett operált 12 beteg esetében egy alkalommal. Egy betegnél kényszerültünk sürgős konverzióra aortasérülés miatt, amit azonnali thoracotomia után sikerült ellátnunk. Egy beteget veszítettünk el 30 napon belül nyaki anastomosiselégtelenség, mediastinitis, oesophagotrachealis fistula miatt. Két betegnél kellett a posztoperatív szakban retorakoszkópiát és a ductus thoracicus lekötését elvégeznünk chylothorax miatt. Konklúzió: Megfigyelésünk szerint a minimálisan invazív nyelőcső-reszekció lényegesen alacsonyabb mortalitás és morbiditás mellett vezet azonos onkológiai eredményre a nyitottan végzett beavatkozással összehasonlítva. Ventilált tüdő mellett végzett mellkasi dissectio után a légúti komplikációk aránya tovább csökkent. Aorta-, illetve tracheaérintettség esetén mérlegelendő a thoracotomiából végzett exploráció és esetleges reszekció. Tapasztalataink az alacsony betegszám miatt további megerősítésre szorulnak.

Restricted access