Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for

  • Author or Editor: Zoltán Takácsi Nagy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Absztrakt

A fej-nyaki tumorok terápiájában a műtét alternatívájaként egyre hangsúlyosabb szerepe van a “szervmegőrző” kezeléseknek. Ennek legfontosabb eszköze a sugárterápia. Fej-nyaki daganatok irradiációja során a helyi tumormentesség biztosításának lényeges tényezője a dóziseszkaláció. Megvalósítása külső besugárzással a környező normális szövetek fölösleges dózisterhelésével és az ebből következő mellékhatások előfordulásának emelkedésével jár. A brachyterápia (BT) lehetővé teszi a helyileg magasabb dózis leadását a környező ép szövetek kímélésével. A kis dózisteljesítményű (low-dose-rate, LDR) brachyterápiát már évtizedek óta alkalmazzák a terápiában, de újabban kezdi kiszorítani a nagy dózisteljesítményű (high-dose-rate, HDR), illetve pulsed-dose-rate (PDR) BT. A tanulmány célja a brachyterápia szerepének és indikációjának ismertetése a fej-nyaki daganatok kezelésében, szervekre, régiókra is lebontva az irodalmi adatok alapján.

Restricted access

A retropharyngealis nyirokcsomóáttétek klinikai jelentősége

Irodalmi áttekintés egy esetbemutatás kapcsán

Clinical importance of retropharyngeal lymph node metastases

Review of the literature in connection with a case report
Orvosi Hetilap
Authors: Mónika Révész, Ferenc Oberna, Éva Remenár, and Zoltán Takácsi-Nagy

Összefoglaló. A retropharyngealis nyirokcsomóáttétek incidenciája a primer fej-nyaki daganat lokalizációjától függ. Leggyakrabban az előrehaladott vagy recidív nasopharynx-carcinomák esetén fordul elő, de III–IV. stádiumú oro- és hypopharynxtumorok esetén is megjelenhetnek. Non-nasopharyngealis primer tumoroknál a manifesztációjuk kedvezőtlen prognosztikai faktornak tekinthető, melynek hátterében a diagnosztikus nehézség miatti késői detektálás, a kifejezetten nehéz sebészi eltávolíthatóság, valamint az agresszív biológiai viselkedés állhat. Az esetismertetésünkben bemutatásra kerülő, 58 éves betegünknél bal oldali elülső szájfenéki primer tumort diagnosztizáltunk azonos oldali nyaki és retropharyngealis nyirokcsomó-metastasissal, mely a nemzetközi irodalom alapján extrém raritás, incidenciája kevesebb mint 1%. A retropharyngealis nyirokcsomók diagnosztikájában a lokalizáció miatt a képalkotóknak jut hangsúlyosabb szerep. Elhelyezkedésük nemcsak diagnosztikus, hanem sebésztechnikai kihívást is jelentenek az életfontosságú anatómiai képletek közelsége, illetve a szűk feltárási viszonyok miatt. Ilyenformán ezek a műtétek csak intenzív osztályos háttérrel és kellő jártassággal rendelkező centrumokban végezhetők. Az alapvetően rossz prognózist a korai diagnózis és a multimodális terápia kedvezően befolyásolja. Esetünkben a komplex kezeléssel (sebészi terápia és posztoperatív radiokemoterápia) sikerült lokoregionális tumormentességet elérni, és ezzel a teljes és a betegségmentes túlélési időt növelni. Orv Hetil. 2021; 162(25): 997–1003.

Summary. The incidence of retropharyngeal lymph node metastasis depends on the localization of the primary head and neck cancer. Involved nodes are seen most commonly in cases of advanced or recurrent nasopharyngeal carcinoma, however, they might occur with stage III–IV oro- and hypopharyngeal tumours. The involvement of retropharyngeal lymph nodes has been associated with poor outcome of non-nasopharyngeal primary tumours, which might be explained by the delayed diagnosis, the difficult surgical procedure in the retropharyngeal space, and the aggressive nature of the disease. Here we present the case of a 58-year-old patient with an anterior oral cavity tumour on the left side with ipsilateral cervical lymph node and retropharyngeal lymph node metastases, which has been noted an extreme rarity in the literature with less than 1% incidence. Due to the localization of the retropharyngeal lymph nodes, the detection is based on imaging modalities. It represents a challenge for diagnosis and surgical treatment due to the close proximity of vital anatomical structures. Accordingly, these operations should only be performed in specialist surgical centres with intensive care units. The early diagnosis and the multimodality treatment might have a positive effect on the poor prognosis. In our case, we managed to achieve locoregional disease-free status with the complex treatment (surgical therapy and postoperative radiochemotherapy) and increase the overall and the disease-free survival. Orv Hetil. 2021; 162(25): 997–1003.

Restricted access

A brachytherapia szerepe az ajak-szájüregi daganatok kuratív ellátásában

The role of brachytherapy in the curative treatment of oral cavity tumors

Orvosi Hetilap
Authors: Örs Ferenczi, Tibor Major, and Zoltán Takácsi-Nagy

Összefoglaló. A szájüregi daganatok kuratív kezelésében az elsődlegesen választandó műtét mellett a sugárterápiának is jelentős szerepe van. A lokális tumormentesség biztosításához azonban dóziseszkaláció szükséges. Ennek külső besugárzással való megvalósítása a környező normálszövetek fölösleges dózisterhelésével és az ebből következő mellékhatások előfordulásának emelkedésével jár. A brachytherapia (BT) – amelynek során radioaktív sugárforrást/sugárforrásokat juttatunk a tumorba vagy annak közelébe – lehetővé teszi a helyileg magasabb dózis leadását a környező ép szövetek kímélésével. A BT a korai, T1–2N0 stádiumú szájüregi tumoroknál – kedvező prognosztikai faktorok mellett – akár kizárólagosan vagy mint posztoperatíve egyedül alkalmazott terápiás modalitás jön szóba. Kedvezőtlenebb prognózis esetén vagy előrehaladottabb stádiumban (T3–4 vagy N+) a műtétet és/vagy a percutan irradiációt kiegészítő eljárásként alkalmazható kedvező sugárfizikai tulajdonságai miatt. A kis dózisteljesítményű (low-dose-rate, LDR) BT-t már évtizedek óta alkalmazzák a terápiában, de ezt kezdi kiszorítani a nagy dózisteljesítményű (high-dose-rate, HDR), illetve a pulzáló dózisteljesítményű (pulse-dose-rate, PDR) BT. A jelen áttekintő tanulmány célja irodalmi adatok alapján a BT szerepének és indikációjának ismertetése a szájüregi daganatok kuratív kezelésében, alrégiókra lebontva. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1471–1479.

Summary. Radiation therapy plays a significant role in the curative treatment of oral cavity tumors, in addition to the primary choice of surgery. However, dose escalation is required to ensure local tumor control. Its implementation with external irradiation is accompanied by an unnecessary dose exposure to the surrounding normal tissues and an increase in the incidence of consequent side effects. Brachytherapy (BT), in which a radiation source/sources is/are placed inside or close to the tumor, allows a higher dose to be delivered locally, sparing the surrounding intact tissues. In addition to favorable prognostic factors in early T1–2N0 stage oral cavity tumors, BT is considered either exclusively or as a sole postoperative therapeutic modality. At less favorable prognosis or at a more advanced stage (T3–4 or N+), BT can be used as a complementary procedure after surgery and/or percutaneous irradiation based on its favorable radio-physical properties. Low-dose-rate (LDR) BT has been used in the therapy for decades, but recently it has been replaced by high-dose-rate (HDR) and pulse-dose-rate (PDR) BT. The purpose of this review is to describe the role and indications of BT in the treatment of oral cavity tumors categorized into subregions, based on the literature data. Orv Hetil. 2021; 162(37): 1471–1479.

Restricted access

Meibom-mirigy-diszfunkció és a száraz szem

Diagnosztikai és kezelési lehetőségek

Meibomian gland dysfunction and dry eye

Diagnosis and treatment
Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Kovács, Boglárka Láng, Anna Takácsi-Nagy, Györgyi Horváth, Cecília Czakó, Anita Csorba, Huba Kiss, Irén Szalai, Zoltán Zsolt Nagy, and Illés Kovács

Összefoglaló. A szárazszem-panaszok hátterében gyakran áll Meibom-mirigy-diszfunkció, melynek felismerése kiemelten fontos a hatékony kezelés érdekében. A Meibom-mirigyek kóros működése miatt a termelt lipid nem oszlik el megfelelően a szemfelszínen, így a könnyfilm párolgása fokozódik. A könnytermelési zavar következtében szárazszem-panaszok alakulnak ki, melyek a hagyományos könnypótló kezelésre rendszerint csak átmenetileg javulnak. A Meibom-mirigy-diszfunkciót gyakran kíséri a szemhéjszél Demodex-atka-fertőzése – az atka eradikálása szükséges a mirigyek működésének helyreállításához és ezáltal a panaszok megszüntetéséhez. A Meibom-mirigy-diszfunkció a leggyakrabban enyhe formában jelentkezik; a terápia ilyenkor a beteg által is elvégezhető szemhéjtisztításból áll, míg a gyógyszeres kezelés csak az előrehaladottabb, kifejezett gyulladással járó formákban szükséges. Az összefoglaló áttekinti a Meibom-mirigy-diszfunkció klinikai jeleivel és kezelésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, különös tekintettel a Demodex-fertőzés felismerésére és kezelésére vonatkozóan. Orv Hetil. 2021; 162(2): 43–51.

Summary. The onset of dry eye complaints is often a result of Meibomian gland dysfunction and its diagnosis is essential for effective treatment. In the case of Meibomian gland dysfunction, there is an increased evaporation of the tear film due to the abnormal secretion of lipids that cannot spread on the ocular surface. The treatment of dry eye complaints associated with Meibomian gland dysfunction with tear supplementation is usually ineffective and only results in an intermittent relief of complaints. Meibomian gland dysfunction is often associated with Demodex infestation of the eyelids, and eradicating the mites is essential to re-establish normal meibum production and thus, decreasing ocular complaints. In most cases, Meibomian gland dysfunction is mild, and the treatment of these forms is based on ocular hygiene performed by the patient, while only more advanced forms with inflammatory processes require pharmacologic treatment. This review summarizes the most important knowledge on the clinical signs and treatment of Meibomian gland dysfunction with particular attention to the diagnosis and treatment of ocular Demodex infection. Orv Hetil. 2021; 162(2): 43–51.

Open access