Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for

  • Author or Editor: Zoltán Végh x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

The acidic visualization methods most often used for steroids have been optimized and compared. Sulfuric acid at three different concentrations, phosphomolybdic acid, and phosphoric acid, with different heating temperatures for different times, have been examined as reagents for visualization of seven steroids separated by OPLC on HPTLC silica gel as adsorbent. For sulfuric and phosphoric acids the chromatograms were evaluated by inspection under long-wavelength UV light (366 nm). For phosphomolybdic acid the chromatograms were evaluated in daylight. It was found that visualization at higher temperatures for shorter periods usually results in greater sensitivity, although heating for longer periods at lower temperatures results in a more stable, robust visualization.

Restricted access

Analytical procedures to be used in pharmaceutical quality control have to be validated strictly in accordance with highly formalized standards and guidance. Manuscripts submitted for publication presenting new procedures must therefore describe the corresponding validation characteristics and the validation approach and procedure accordingly. Interestingly, many of these manuscripts and — what is worse — already published (and therefore accepted) articles in various periodicals are characterized by several typical methodological failures and misconceptions — even though authors have regularly been informed of such mistakes in the hope they can be avoided. The corresponding ICH guideline seems to be well-known, and is frequently cited in these manuscripts, but to some extent is not fully understood and is even partially neglected. In this paper the authors present a collection of typical failures, misconceptions, and misleading data captured as reviewers and readers of published articles over the last two years, thus giving a survey of the most frequent problems of TLC/HPTLC validation. Moreover, the authors provide a list of references describing optimum approaches to validation of specific TLC/HPTLC procedures. We suggest these are followed in addition to the general concepts of the ICH guideline.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Végh
,
Zoltán Langmár
,
Melinda Szerző
,
Annamária Ágota
,
Krisztina Marosi
,
Zoltán Szabolcs
, and
Zsolt B. Nagy

A vérplazma emelkedett lipidszintje a cardiovascularis betegségek kialakulásának egyik legfőbb kockázati tényezője, amelyet elsődleges halálokként tartanak számon. Az apolipoprotein E a lipidek szállításában vesz részt a vérben, ezért polimorfizmusai befolyásolják a plazma lipidösszetételét. Az apolipoprotein E génjének három leggyakoribb alléljai az e2, az e3 és az e4. A két nem vad típusú allél, az e2 és e4 közül az utóbbi számos vizsgálat eredménye szerint szerepet játszik a szív-ér rendszeri betegségek, valamint az Alzheimer-kór kialakulásában. Az e2/e2 homozigóta genotípust a 3-as típusú hyperlipoproteinaemia egyik előidézőjeként említik egyes tanulmányok. Mivel az apolipoprotein E nemcsak a lipidanyagcsere útján, hanem más biokémiai útvonalakon is befolyásolhatja a cardiovascularis betegségek manifesztációját, így kiemelkedő fontosságú lehet ezen anyagcsereutak molekuláris hátterének felderítése. Orv. Hetil., 2012, 153, 2070–2076.

Open access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors:
Kornélia Leskó
,
Livia Simon-Sarkadi
,
Éva Stefanovits-Bányai
,
Zoltán Végh
, and
Gábor Galiba

Two wheat cultivars ( Triticum aestivum L. cv. Chinese Spring and Cappelle Desprez) differing in drought stress tolerance were treated with two concentrations of cadmium (10 −7 and 10 −3 m to investigate whether there is also any difference in their heavy-metal tolerance. Overpressured layer chromatography (OPLC) with off-line fluorescence detection was used to monitor cadmium stress-induced changes in the polyamine content of wheat seedlings. Significant differences were found between the spermidine (Spd) and putrescine (Put) content of the two wheat cultivars. The Spd content of the moderately drought-tolerant Chinese Spring increased both in shoots and roots at the higher Cd concentration compared with the control whereas in the drought-sensitive Cappelle Desprez the Spd level was reduced by both Cd treatments. Put content increased with the amount of Cd to which the roots of Chinese Spring wheat were exposed. In the Cappelle Desprez cultivar the Put content of both organs was higher at both Cd concentrations compared with the control.

Restricted access
JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC
Authors:
Boglárka Bagócsi
,
Dénes Fábián
,
Anna Laukó
,
Mária Mezei
,
Sándor Mahó
,
Zoltán Végh
, and
Katalin Ferenczi-Fodor

A semiquantitative OPLC purity test has been developed for inprocess control of nandrolone and compared with other chromatographic methods. TLC was not sufficiently selective, a key impurity with low UV absorption could not be detected by HPLC, and nandrolone was slightly degraded during gas chromatography. OPLC proved to be a suitable means of testing for all potential impurities in nandrolone. The separation was performed by multiple development on fine-particle silica gel with cyclohexane-ethyl acetate-chloroform, 50 + 25 + 25 ( v/v ), as mobile phase. After spraying the chromatograms with sulfuric acid, then heating, the impurities could be sensitively detected by visual inspection in long-wave UV light. Detection limits were ≤0.01 μg.

Restricted access

An OPLC purity test suitable for routine analysis of norethisterone bulk drug substance and in tablets has been developed. Separation was performed on a fine-particle silica gel adsorbent layer by continuous development with n -hexane and butyl acetate-chloroform, 85 + 15 ( v/v ), as mobile phases. Visualization of the chromatogram by use of sulfuric acid enables detection of less than 0.05% of possible impurities by use of long-wave UV illumination. The selectivity and efficiency of this OPLC method were compared with those of the pharmacopeial TLC methods and those of HPLC method.

Restricted access

A szív-ér rendszeri megbetegedések világszerte a leggyakoribb halálozási okok közé tartoznak. Az utóbbi évek tudományos eredményei arra utalnak, hogy a hyperhomocystinaemia a szív-ér rendszeri betegségek egyik jelentős kockázati tényezője. A homocisztein és a folsav metabolizmusát befolyásoló gének közül a metilén-tetrahidrofolát-reduktáz (MTHFR) polimorfizmusai – az MTHFR C677T és az MTHFR A1298C – összefüggésbe hozhatóak a cardiovascularis betegségekkel. A magas vérnyomás kialakulásában az MTHFR C677T polimorfizmusa is hajlamosító tényező lehet. Nem egyértelmű ugyanakkor az összefüggés a hyperhomocystinaemia és az MTHFR említett génvariánsai között. A legújabb kutatási eredmények szerint az 5-metil-tetrahidrofolát (5-MTHF) is befolyásolja az endothelfunkciókat. Így valószínűsíthető, hogy az MTHFR polimorfizmusai a homociszteintől függetlenül is hajlamosítanak a magas vérnyomásra és a szív-ér rendszeri megbetegedések kialakulására. Ennek tükrében kiemelkedő fontosságú lehet a folsavanyagcserében részt vevő génpolimorfizmusok és a cardiovascularis kockázati tényezők közötti kapcsolat vizsgálata és a molekuláris patomechanizmusok feltárása. Orv. Hetil., 2012, 153, 445–453.

Open access

The effect of cold-stress (2°C, 7 days cold-hardening) on the level of polyamines in different varieties of wheat and genetically modified wheat samples (chromosome substitution lines, deletion lines, recombinant lines) has been investigated. Biogenic amines (spermine, spermidine, putrescine, and agmatine) were determined as the dansyl derivatives by stepwise gradient elution with the Personal OPLC BS 50 Chromatograph. Short-term cold-hardening caused characteristic changes in free polyamine content of wheat genotypes. The total free polyamine content was significantly lower in the cold-hardened samples than in the control samples. It seems that accumulation of spermine and agmatine might be good markers of cold sensitivity.

Restricted access

Sejtszintű képalkotás a retina in vivo vizsgálatában: jelen és jövő

In vivo cellular imaging of the retina: present and future

Orvosi Hetilap
Authors:
András Végh
,
Dániel Péter Magda
,
Ferenc Kilin
,
Anita Csorba
,
Mikós Resch
,
Zoltán Zsolt Nagy
, and
Arnold Szabó

Összefoglaló. A látószerv különböző betegségei, valamint egyes szisztémás megbetegedések részben vagy kifejezetten az ideghártya károsodásával járnak. A patológia segítségével ma már tudjuk, hogy ezek a betegségek a retina mely rétegének vagy rétegeinek elváltozásait okozzák: míg az időskori maculadegeneratio a külső retinában található fotoreceptorokat érinti kifejezetten a fovea centralis területén, addig a glaucoma a belső retina ganglionsejtjeinek pusztulásával, valamint e sejtek opticusrostjainak károsodásával jár a stratum ganglionaréban és a stratum neurofibrarumban. Az emberi retina sejtjei azonban egyelőre nem maradéktalanul karakterizáltak, az egyes sejttípusok számát csak becsülni tudjuk, így nem írhatók le az egyes sejtszintű elváltozások sem kellő pontossággal. A szövettani feldolgozás és vizsgálat megfelelő részletességgel tájékoztat a diagnózisról és az elváltozás súlyosságáról, értelemszerűen azonban ez a módszer in vivo nem használható a mindennapi klinikai gyakorlatban. A sejtszintű elváltozások ismerete az egyes kórképekben felvetette és szükségessé tette olyan in vivo, a klinikumban is alkalmazható vizsgálómódszerek kifejlesztését, amelyek lehetőséget nyújtanak a retina neurális és egyéb sejtjeinek celluláris és szubcelluláris szintű vizsgálatára, ideértve a vér alakos elemeit is, amelyek egészséges vagy neovascularis eredetű erekben áramlanak. A jelenleg is használt klinikai vizsgálatok mellett ezek a képalkotó módszerek segítségül szolgálhatnak a diagnózis megerősítésében vagy elvetésében, emellett az elváltozás súlyosságának megítélésében, valamint a progresszió vagy remisszió monitorozásában. Orv Hetil. 2021; 162(22): 851–860.

Summary. Diseases of the visual system as well as many systemic illnesses are usually associated with retinal damage. With the help of pathology, we can clearly identify the affected layer(s): while age-related macular degeneration mostly damages the photoreceptors in the outer retina at the central fovea, glaucoma promotes ganglion cell death in the ganglion cell layer and damages respective neural fibers. However, the diverse cell types of the human retina have not been fully characterized yet, thus in most cases our knowledge on cellular pathologies is not precise enough. While histopathological preparation and examination of the retinal tissue provide more detailed information about the diagnosis and the severity of the condition, unfortunately, it cannot be used in vivo in everyday clinical practice. Our understanding of the cellular changes in different diseases has revealed a need for new everyday clinical examination methods that can be used in vivo to asses cellular and subcellular changes in neural and other cells of the retina, such as blood cells flowing in healthy vessels or in vessels of neovascular origin. In addition to the currently used clinical examination methods, these imaging methods could help confirm or dismiss diagnoses, assess the severity of a condition, and monitor disease progression or remission. Orv Hetil. 2021; 162(22): 851–860.

Open access