Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for

  • Author or Editor: Zoltán Víg x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Abstract

In the introductory part of the article, the importance of foreign direct investments for host states are examined. Following this, non-commercial risks foreign investors are facing in the host state (e.g. taking, currency inconvertibility risk, etc.) are assessed and finally, legal instruments for the protection of these investments are considered. Legal instruments for the protection of foreign investments can be divided into domestic (host state) and international instruments. Foreign investors usually prefer international instrument as these insure impartial dispute settlement. These are individual agreements between the investor and the host country (in which the host country agrees to treat the investor equal), bilateral investment treaties (BIT) and multilateral agreements.

Full access

Abstract

This paper discusses the issue of legitimate expectations in the arbitral practice of green energy cases under the Energy Charter Treaty. Before the economic crisis of 2008, several European countries provided special incentives and subsidies to investors in the field of renewable energy. However, following the crisis, some of them (e.g. Spain and Italy) abridged these benefits, which resulted in a number of arbitration proceedings under the Energy Charter Treaty. Some of these are still pending. Most of these disputes are centered on legitimate expectations, a major component of the fair and equitable treatment standard. The introductory part of the article gives a general overview of the issue of legitimate expectations in international investment law, and identifies the three types of situations which can generate legitimate expectations: specific commitments, unilateral representation or promises, and regulatory frameworks. The main part of the work analyses the most relevant green-energy cases of the Energy-Charter-Treaty-related arbitrations, with special emphasis on the issue of legitimate expectations. In the final part of the paper, conclusions are drawn based on the case law here presented, as well as other researched cases.

Open access

This article examines economic and other challenges that China is facing. It has completed its cycle as a high-growth, low-wage country and thus from now on, it should have to concentrate on efficiency of the economy. However, there are other issues like corruption, lack of cheap work force, lack of market liberalization, and political issues which will need to be addressed.

Full access

The majority of states recognize the lawfulness of expropriation or nationalization of foreign property, provided the taking is non-discriminatory; there is a public purpose; compensation is paid for the taken property; and due process of law is respected. The standard of compensation paid for the taken property is the most disputed requirement. This work examines the development of compensation theories through the most important milestone cases, the Hull and Calvo doctrines, United Nations’ documents and the Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States.

Full access

Szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszéd észlelésének vizsgálata Magyar mondatok segítségével

Perception of sine-wave and amplitude-modulated sentences in Hungarian

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Zoltán Jakab
,
Gabriella Nagyné Ringer
,
Julianna Víg
, and
Pál Tamás Szabó

Háttér és célok: Kutatásunkban elszegényített beszédingerek két típusát használtuk gyerekek és felnőttek beszédészlelési képességének vizsgálatára.

Módszer: Vizsgálatunkat 5-6 éves gyermek és felnőtt mintán végeztük, szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszédingerek – magyar nyelvű mondatok – segítségével. Beszédingereinket természetes kiejtésű változatokból szintetizáltuk.

Eredmények: Korábbi angol nyelvű vizsgálatok eredményeihez hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy mindkét korcsoport igen jól érti ezeket a szintetizált beszédfajtákat, bár a felnőttek jobban teljesítenek a gyerekeknél. Ugyanakkor adataink eltérő képet mutatnak a kétféle szintézistípus viszonyáról az angol nyelvű vizsgálatokhoz képest. Míg angol anyanyelvű mintáknál a gyerekek a szinuszhullámú beszédet relatíve jobban értették, mint az amplitúdómoduláltat, felnőtteknél pedig ez a viszony megfordult, a magyar nyelvű vizsgálatok esetén gyerekeknél egyforma teljesítményt találtunk a kétféle ingertípusra, míg felnőtteknél az amplitúdómodulált ingerek előnyét találtuk (lehetséges ugyanakkor, hogy ez csak az ingernehézségi paraméterek eltérő beállításának következménye). A lexikai restaurációs hatásokat jelezte, hogy a mondatok első főnévi csoportjának felismerése igen erősen korrelált a mondatok további részének felismerésével.

Konklúzió: Adataink részben reprodukálják az angol nyelven végzett vizsgálatok eredményeit. Új eredményként kétféle perceptuális tanulási hatást sikerült elkülönítenünk: az azonnali perceptuális tanulás gyerekeknél és felnőtteknél is megfigyelhető, míg a próbák során jelentkező gyakorlási, tehát az egyes mondatok közötti transzferhatás csak felnőtteknél.

Restricted access