Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for

  • Author or Editor: Zsófia Kocsis x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Középiskolai diákok munkához és továbbtanuláshoz fűződő viszonya

High School Students Attitudes to Work and Further Education

Educatio
Author: Zsófia Kocsis

Absztrakt:

Kutatásunkban olyan Hajdú-Bihar megyei középiskolákat kerestünk fel, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. A 9. és 11. évfolyam tanulóinak a továbbtanulási terveit és munkatapasztalatait vizsgáltuk, online és papíralapú kérdőívek segítségével. A diákok céljai között kismértékben jelent meg a továbbtanulási szándék, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés fontosabb volt számukra. A diákok egy része már rendszeresen vállal munkát a középiskolai évei alatt, azonban nincs szignifikáns összefüggés a munkavállalás és a szülők foglalkoztatottsága között. Továbbá megfigyelhető volt, hogy a munkavállaló diákokban talán a munkatapasztalataik révén jobban körvonalazódtak jövőbeli céljaik és továbbtanulásra vonatkozó terveik.ldásait felhasználva a vizsgálat módszereihez keres fejlesztő támpontokat.

Open access

Tanulmányunkban a pszichózisok legjellemzőbb tünetei, a hallucinációk és a téveszmék kognitív megközelítését mutatjuk be, mely a normalizáló szemléleten alapul, és a gondolkodási, információfeldolgozási deficiteket helyezi előtérbe a tünetek megértésében. Ismertetünk továbbá több, a pszichózisban is alkalmazható kognitív viselkedésterápiás technikát. A kognitív viselkedésterápia hatékonyságát e területen mára számos kontrollált vizsgálat igazolta.

Restricted access

A fizetett munkavállalás hatása a felsőoktatási hallgatók egyetemi pályafutására+

The Impact of Paid Work on University Careers among Higher Education Student

Educatio
Author: Zsófia Kocsis

Összefoglaló. Az utóbbi évtizedek tapasztalatai szerint a nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók fizetett munkavállalását növekvő tendencia jellemzi, azonban a kutatók nem jutottak konszenzusra az eredményességre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Kutatásunk célja, hogy feltárjuk a hallgatói munkavállalás hatását az eredményességre és a tanulmányok iránti elköteleződésre. A Társadalmi és szervezeti tényezők szerepe a hallgatói lemorzsolódásban című NKFIH által támogatott kutatás (PERSIST 2019) adatai alapján (N = 2199) a rendszeresen dolgozó hallgatók eredményesebbek, mint a nem dolgozó társaik. Az elkötelezettség és az oktatókkal folytatott intenzív kommunikáció, kapcsolattartás terén nincs jelentős különbség a hallgatói csoportok között. Ebben a vonatkozásban azt láthatjuk, hogy a rendszeres munkavégzés nem gátolja az egyetemi pályafutásukat, s nem akadályozza meg az intézményen belüli kapcsolatok kialakítását.

Summary. Research in recent decades has shown an increasing trend in paid employment for higher education students, but researchers have not reached a consensus on its impact on performance. The aim of our research is to explore the impact of student employment on academic performance and engagement to study. Based on data from PERSIST 2019 (N = 2199), students who work regularly are more successful than their non-working counterparts. Furthermore, there is no significant difference between the student groups in terms of engagement and intensive communication and contact with the lecturers. In this respect, we can see that regular work does not hinder their university careers, and nor does prevent the development of relationships within the institution.

Open access

A hallgatói munkavállalás mint a lemorzsolódás egyik lehetséges tényezője+

Working During Studies: The Potential Factor of Dropout

Educatio
Author: Zsófia Kocsis

Abstract:

One of the possible causes of dropout is the attractiveness of the labour market. Nowadays, the date of employment does not coincide with the date when the diploma was acquired, sometimes the earnings of non-graduates were higher than those with a degree (Bocsi 2013; Kun 2013). Furthermore, it may lead to the interruption of university studies that students are negatively assessing the marketability of the profession they do, and in that case, the attractiveness of the labour market is even more stronger. In our qualitative research, the work carried out under university studies played a significant role in the interviewees’ lives and this had an impact on their dropouts. The results point out that work during studies or instead studying is an inevitable test point for dropout.

Open access

Higher educational dropout is a major education policy issue that can be influenced by several factors. In addition to the family background, it is necessary to mention the motivation for further education as an individual factor which has a complex effect. Another possible individual cause can be the attractiveness of the labor market. Due to the ratio of students dropping out of higher education in Hungary, it can be suspected that students’ intensive work contributes to weaker learning outcomes, resulting dropout finally. In this context, however, the decisive role of the different work values and working attitudes is also unquestionable. Other institutional factors such as the country of the institution or the type of financing of the training cannot be ignored as well. Accordingly, in our research, we investigated individual, institutional, and sociodemographic factors affecting persistence through the TESCEE 2015 (N = 2015) database. Factors influencing persistence were measured by linear regression analysis with the application of two-sample t-test to measure the between-group differences. Regarding socio-demographic factors, the father’s educational level showed a significant impact on a negative while the mother’s employment in a positive way, furthermore, gender presented a trend effect. Institutional factors by themselves are not remarkable; however, some individual factor can increase their impact. At the individual level, the significant effect of career office membership and work values could be detected. Our results can contribute to the recognition of the relationships behind the high ratio of dropout and the identification of factors that can promote persistence, which can support to reduce the dropout ratio at a national and international level.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Szabolcs Vigvári, Dávid Sipos, Jenő Solt, Áron Vincze, Béla Kocsis, Zsuzsanna Nemes, Ágnes Kappéter, Zsófia Feiszt, Beáta Kovács, and Zoltán Péterfi

Faecal microbiota transplantation (FMT) has been reported to be effective in treating relapsing of refractory Clostridium difficile infections, although some practical barriers are limiting its widespread use. In this study, our objective was to evaluate the rate of resolution of diarrhea following administration of lyophilized and resolved FMT via a nasogastric (NG) tube. We recruited 19 patients suffered from laboratory-confirmed C. difficile infection. Each of them was treated by lyophilized and resolved inoculum through a NG tube. One participant succumbed following the procedure due to unrelated diseases. Out of 18 cases, 15 patients reportedly experienced a resolution of the symptoms. One patient was treated with another course of antibiotics, and two of the non-responders were successfully retreated with another course of FMT utilizing a lyophilized inoculum. Notably, no significant adverse activities were observed. In accordance to our clinical experiences, a patient will likely benefit from FMT treatment including lyophilized inoculum.

Restricted access
Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation
Authors: Veronika Bocsi, Tímea Ceglédi, Zsófia Kocsis, Karolina Eszter Kovács, Klára Kovács, Anetta Müller, Katalin Pallay, Barbara Éva Szabó, Fruzsina Szigeti, and Dorina Anna Tóth

Higher educational dropout is a significant area of education policy in Hungary. First, the proportion of graduated higher educational students is low when compared to the OECD average, which may be caused by dropout from higher educational courses. On the other hand, although the phenomenon of dropout has been closely investigated in several international research papers, the methodology used to determine the dropout ratio is unsatisfactory, mainly due to the lack of expert consensus. As a consequence, we do not have precise data regarding the dropout ratios, which make investigations related to this area even more necessary. The aim of this study was to measure the possible reasons for delayed graduation and dropout, and it was carried out as a qualitative study based on existing theories. In our investigation, the role of the sociocultural background; the years prior to the time spent in higher education; and the motivation of the choice of institution, employment, sports, and social activities were measured through an analysis of seven individual interviews and one focus group conversation involving 10 participants based on a semi-structured interview methodology. The causes of delayed graduation and dropout, which are more difficult to observe, are an inappropriately chosen institution and/or course, employment while studying intensively in a higher education institution, competitive sport and friends with a negative attitude toward learning. Our analysis provides a stable basis for a wider questionnaire-based investigation on a representative sample and its main units have been developed according to the research blocks of the interview analysis.

Open access