Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for

  • Author or Editor: Zsófia Török x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
European Journal of Mental Health
Authors:
Gábor Semsey
,
Gábor Török
,
Zsófia Csáky-Pallavicini
, and
Katalin Horváth-Szabó

Die Verfasser haben die Wirksamkeit der Werteübergabe in der Gemeinschaft Regnum Marianum untersucht. In ihrer Abhandlung geben sie zunächst einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der Werteübergabe, wobei sie sich auf die Kriterien einer erfolgreichen Wertevermittlung konzentrieren, stellen dann kurz die Geschichte der Gemeinschaft Regnum Marianum, ihre gegenwärtige Tätigkeit und die wichtigsten Merkmale ihrer Pädagogik vor. In diesem Zusammenhang erläutern sie auch, wie die Kriterien einer erfolgreichen Werteübergabe in der Regnum-Gemeinschaft erfüllt werden. Als Nächstes stellen sie einige Ergebnisse einer Untersuchung über die Wirksamkeit der Wertevermittlung in der Regnum-Gemeinschaft vor, für die die allgemein gebräuchliche Werteskala nach Rokeach verwendet wurde. Die Ergebnisse werden mit denen einer in ganz Ungarn durchgeführten Untersuchung verglichen, außerdem werden die Unterschiede zwischen den Altersgruppen innerhalb der Gemeinschaft analysiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass die Werteübergabe in der Regnum-Gemeinschaft als relativ erfolgreich bezeichnet werden kann , wenn man die gesell schaftliche Situation und die ungarische Geschichte der vergangenen Jahrzehnte berücksichtigt.

Restricted access

A Modern Homonegativitás Skála magyarországi adaptációja

Hungarian adaptation of the modern homonegativity scale

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zsófia Török
,
Márton Rakovics
,
Melinda Pénzes
,
András Terebessy
,
Vince Pongor
, and
Péter Csépe

Háttér

A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) személyek a többi kisebbségi csoporthoz hasonlóan egészségi szempontból veszélyeztetett populációnak számítanak. Megfelelő ellátásukat nehezítheti az egészségügyi személyzet részéről megmutatkozó előítéletesség, amely befolyásolja a megfelelő orvos–beteg kapcsolatot is. Mindezidáig nem készült olyan magyar felmérés, amely az egészségügyben dolgozók LMBT személyekkel kapcsolatos attitűdjeit vizsgálta volna, azért sem, mert nem állt rendelkezésre erre alkalmas validált, magyar nyelvű kérdőív.

Célkitűzés

A kutatás célja a Modern Homonegativitás Skála (MHS) kérdőív kulturális adaptációja és pszichometriai jellemzőinek vizsgálata.

Módszerek

Az MHS kérdőív hazai adaptációját hat lépésből álló módszertan szerint végeztük. A magyar nyelvű változatot 194 orvostanhallgató (Semmelweis Egyetem) és gyógypedagógus-hallgató (Eötvös Loránd Tudományegyetem) töltötte ki a keresztmetszeti vizsgálat során (31,8% férfi; átlagéletkor: 22,2 év, SD = 1,60 év, terjedelem: 18–29 év).

Eredmények

A kérdőívet magas belső konzisztencia jellemezi (Cronbach-α: 0,91, illetve 0,90 a homoszexuális férfiakra (MHS-G) és a leszbikus nőkre (MHS-L) vonatkozó változatokban). Konfirmatív faktoranalízissel igazoltuk a skála egydimenziós struktúráját (MHS-G: χ2 (54) = 135,69; p < 0,001; RMSEA = 0,09; CFI = 0,92; TLI = 0,91; MHS-L: χ2 (54) = 182,45; p < 0,001; RMSEA = 0,11; CFI = 0,89; TLI = 0,86). A három hét időintervallumban mért teszt–reteszt korreláció értéke 0,94. Az MHS mindkét alskáláján mért értékek pozitívan korrelálnak a kérdőív validálásának érdekében felvett, régi típusú homonegativitást vizsgáló Orvostanhallgatói Attitűd Kérdések pontszámaival (MHS-G: r = 0,59; p < 0,001; MHS-L: r = 0,56; p < 0,001).

Következtetések

Az MHS adaptációja sikeres volt, magyar változata homoszexuális és leszbikus személyekkel kapcsolatos attitűdök vizsgálatára alkalmas mérőeszköznek bizonyult.

Restricted access