Search Results

You are looking at 1 - 10 of 19 items for

  • Author or Editor: Zsolt Bálint x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Bálint Andó
,
Gyöngyi Kökönyei
,
Borbála Paksi
,
Judit Farkas
,
Sándor Rózsa
, and
Zsolt Demetrovics

Háttér: A 40 tételes Szenzoros Élménykeresés Skála V kiváló reliabilitás- és validitásmutatókkal rendelkezik, alkalmazását azonban számos kontextusban megnehezíti kitöltésének időigényessége. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja egy olyan mérőeszköz kialakítása volt, amely az eredeti mérőeszköz pszichometriai tulajdonságainak megőrzése mellett kevesebb tétellel, s ily módon kevésbé időigényes módon méri az általános élménykeresés vonást. Módszer: Áttekintettük a szenzoros élménykeresés dimenziót vizsgáló rövidített mérőeszközöket, valamint a velük kapcsolatos vizsgálati eredményeket, majd a hazai gyakorlatban elterjedt 9 állítás-párból álló rövidített kérdőív pszichometriai jellemzőit vizsgáltuk négy független mintán. Eredmények: Az elemzések az eredeti 9 itemes kérdőívvel szemben egy rövidebb, 7 tételes verzió kialakítását támogatták. A 7 tételes kérdőív megbízható, továbbá a különböző kockázati magatartásokkal való pozitív korrelációja a skála validitását jelzi. Következtetések: A 7 itemes Rövidített Szenzoros Élménykeresés Skála (SSS-7-HU) érvényesen és megbízhatóan alkalmazható a szenzoros élménykeresés vonás mérésére.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Miklós Merksz
,
Bálint Sulya
,
Mária Polovitzer
,
Ildikó Héjj
,
Diana Molnár
,
Zsolt Szepesváry
, and
András Kiss

Bevezetés: Az intermittáló pyeloureteralis obstrukció és következménye, az intermittáló hydronephrosis kórismézése nem egyszerű, mivel panaszmentes időszakban veseüregi tágulat nincs, és a rohamszerű hasi-vesetáji fájdalmak idején azonnali kivizsgálásra legtöbbször nincs mód. A betegek többségét sokáig téves diagnózissal kezelik, ez a késlekedés a vese elvesztéséhez vezethet. Célkitűzés: A Fővárosi Heim Pál Gyermekkórház Urológiai Sebészeti Osztályán a kórkép gyakoriságának és klinikai jellemzőinek elemzése. Betegek és módszer: A szerzők áttekintették 2008 és 2012 között pyeloureteralis obstrukció miatt operált betegekben a kórkép előfordulását, a kórlefolyás jellegzetességeit. Eredmények: 76 gyermeket operáltak pyeloureteralis obstrukció, közülük 10 gyermeket (hét fiú, három leány) intermittáló hydronephrosis miatt. A panaszok kezdetétől a diagnózis felállításáig átlagosan két év négy hónap telt el. A 10 gyermek közül hét gyermekben szervmegtartó műtét, háromnál nephrectomia történt. Következtetések: Az intermittáló hydronephrosis nem elhanyagolható arányban fordul elő a hydronephrosis miatt operált gyermekekben. A kórismézés késlekedése betegeink mintegy egyharmadában a vese elvesztésével járt, ezért is kell felhívni a gyermekkori hasi fájdalmak kivizsgálásával foglalkozó szakemberek figyelmét e kórképre. Visszatérő, ismeretlen eredetű hasi fájdalmak esetén akkor is gyanakodni kell veseeredetre, ha a korábbi ultrahang ép húgyszerveket mutatott. Orv. Hetil., 2013, 154, 940–946.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
István Szabó
,
Tamás Molnár
,
Imre Nemes
,
Tamás Abonyi
,
Zsolt Terjék
, and
Ádám Bálint

Eradication of porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) from the pig population of Hungary started in 2014 on the basis of the territorial principle. In order to reach this goal it was crucial to render each fattening unit free of this disease, since fattening units play a significant role in spreading the virus all over the country. In 2015, 188 out of 307 large-scale fattening farms (61.2%) kept PRRS-positive animals. The main source of infection of these farms was the import of PRRS-infected fattening pigs. The following methods were used during the eradication from 2017: (1) Only pigs coming from PRRS-free farms were allowed to be used for fattening in Hungary; (2) Quarantine of all herds for 60 days; (3) PCR test for PRRS 48 hours after the arrival of the prefattening animals; (4) Serological test for PRRS at the end of the quarantine period. If any diagnostic test gave even one positive result and the result was confirmed by another test, the stock had to be sold for slaughter within 15 days or placed outside Hungary, so that the infected stock would not compromise the PRRS status of that area. PRRSV eradication on large-scale fattening units applying all-in/all-out operation was relatively simple, using the depopulation-repopulation method. On permanently operating farms, the infected herd was sold from time to time, without having to be repopulated until the last delivery. After cleaning, disinfection and restocking, the repopulation was done with PRRS-free animals. As the eradication progressed over the years, a ban on the import of infected fattening pigs was imposed. As a consequence of these measures, by the end of 2018, Hungarian large-scale fattening farms became free of PRRS. Maintaining the national-level PRRS-free status of large-scale pig fattening units contributes to eliminating a significant cost factor from the Hungarian pork production industry, and opens the way for a significant reduction in antibiotic consumption as well.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Imre Nemes
,
Tamás Molnár
,
Tamás Abonyi
,
Zsolt Terjék
,
Ádám Bálint
, and
István Szabó

In the EU Member States with a traditionally significant pig industry, the prevalence of PRRS infections is high. Therefore, the Pig Strategy of the Government of Hungary prioritises eradication of PRRSV in Hungary. For the first time among the EU Member States, a National PRRS Eradication Programme was introduced in order to reach a more efficient, economical and competitive international market position. Although its significance has decreased in recent decades, 20% of the Hungarian pig population is still kept on small-scale (backyard) farms (< 100 animals). The prevalence of PRRSV in backyard farms was 3.9% at the beginning of the programme. The present paper details the measures applied during the different phases of the programme in backyard farms. During all the phases, serological testing of the breeding animals of the registered small-scale herds was performed, including the highest number of individual animals. Seropositive individuals were tested by PCR and were removed from the backyard farm within the framework of official measures. By sequencing the identified PRRS strains, the possible epidemic relationships between small-scale and large-scale farms were continuously monitored. As a result of the programme, PRRS-free status of the small-scale herds was achieved by the end of 2015, and this status was maintained in 2016-2018.

Open access

A fizikai aktivitás és a szubjektív egészségi állapot értékelése magyar középiskolások körében a COVID–19-pandémia okán elrendelt távoktatási időszakban

Assessing physical activity and subjective health status among Hungarian secondary school students during the distance learning period caused by the COVID–19 pandemic

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Bálint Katona
,
Johanna Takács
,
Tamás Gyömörei
,
Péter Soldos
, and
Ferenc Ihász

Összefoglaló. Bevezetés: A SARS-CoV-2-világjárvány idején a középiskolai oktatás távoktatás formájában zajlott világszerte, így Magyarországon is. A csökkent fizikai aktivitás és az inaktív viselkedésmódok növekedése az elhízás, a cukorbetegség és a szív- és érrendszeri betegségek fokozott kockázatához vezet. Célkitűzés: Vizsgálatunk a fizikai aktivitás (aerob testmozgás, izomerősítés, csapatsportok) és az egészségi állapot szubjektív megítélésének változásaira irányult serdülőknél és fiatal felnőtteknél a világjárvány alatt. Módszer: Középiskolás diákokat kérdeztünk meg 37 magyarországi város 66 állami iskolájában (n = 2508). A fizikai aktivitásra és az egészségi állapot szubjektív megítélésére vonatkozó kérdőíves tételeket a WHO Health Behaviour of School-aged Children Survey és a Centers for Disease Control and Prevention Youth Risk Behavior Survey felméréséből vettük át. 2 × 2 × 4 faktoriális ANCOVA-t használtunk a nem és/vagy az életkor, illetve a régiók hatásának tesztelése céljából a fizikai aktivitás és az egészségi állapot szubjektív megítélésének változásaira, a távoktatási időszak előtt és alatt. Eredmények: A középiskolás diákok többsége kevesebb fizikai aktivitást jelzett, a fizikai aktivitás gyakoriságának csökkenése volt jellemző a távoktatás időszakában. Átlagosan heti 2–3 nappal kevesebbszer végeztek fizikai aktivitást régiótól függetlenül. Közel egynegyedük az egészségi állapotát rosszabbnak minősítette a távoktatás alatt, mint előtte. Az egészségi állapot szubjektív csökkenéséről nagyobb arányban számoltak be azok, akik a fizikai aktivitásukban is csökkenést jeleztek. Következtetés: A távoktatás időszakában tapasztalható csökkenés a fizikai aktivitás gyakoriságában együtt jár az egészségi állapot szubjektív megítélésének csökkenésével, különösen a lányok, a vidéken élők és a serdülő korú személyek körében. Orv Hetil. 2022; 163(17): 655–662.

Summary. Introduction: High school education took place in the form of distance learning during SARS-CoV-2 pandemic worldwide, including Hungary. Decreased physical activity and an increase in inactive behaviours may lead to an increased risk of obesity, diabetes, and cardiovascular disease. Objective: Our study focused on changes in physical activity (aerobic exercise, muscle strengthening, team sports) and subjective perceptions of health status in adolescents and young adults during the pandemic. Method: High school students in 66 public schools in 37 cities in Hungary (n = 2508) were surveyed. Questionnaire items on physical activity and subjective perceptions of health were adapted from the WHO Health Behaviour of School-aged Children Survey and the Centers for Disease Control and Prevention Youth Risk Behavior Survey. 2 × 2 × 4 factorial ANCOVA was used to test the effect of gender and/or age and region on changes in subjective perceptions of physical activity and health before and during distance education. Results: The majority of the high school students reported a decrease in physical activity frequency during the distance learning period, with an average of 2–3 fewer days of physical activity per week regardless of region. Nearly a quarter of them rated their health as worse during distance learning than before. A higher proportion of those who reported a subjective decline in health also reported a decline in physical activity. Conclusion: A decline in physical activity during the period of distance learning is associated with a decline in subjective perceptions of health, especially among rural adolescent girls. Orv Hetil. 2022; 163(17): 655–662.

Open access

Mesenterialis actinomycosis

Mesenteric actinomycosis

Orvosi Hetilap
Authors:
Adrienn Biró
,
László Ternyik
,
Katalin Heckel
,
István Bálint
, and
Zsolt Káposztás

Összefoglaló. Egy 46 éves nőbeteg esetét ismertetjük, akinél láz és görcsös hasi fájdalom miatt kezdődött kivizsgálás. A hasi ultrahangvizsgálat során a colon transversum területén megvastagodott falú konglomerátum volt látható. A kolonoszkópia során organikus eltérés nem igazolódott. A hasi komputertomográfiás vizsgálat retroperitonealis térfoglalást írt le, ezért onkológiai bizottság javaslata alapján műtét mellett döntöttünk. Egy hónappal a panaszok jelentkezése után megtörtént a műtét, melynek során úgy tűnt, hogy egy megközelítőleg 5 × 8 centiméteres, a vékonybélből kiinduló, a colon ascendenst és a sigmabelet is érintő, daganatnak imponáló terimét találtunk. Jobb oldali hemicolectomiát végeztünk, és reszekáltuk a sigmabélfal részletét. A szövettani vizsgálat malignitást nem igazolt, hanem a bélfallal összefüggést nem mutató, mesenterialis actinomycosist írt le. A hasi, mesenterialis actinomycosis ritka kórkép, mégis fontos, hogy gondoljunk rá mint differenciáldiagnosztikai lehetőségre, így a beteg a lehető leghamarabb megkaphatja a megfelelő kezelést. Esettanulmányunk bemutatásával a kórkép ismeretének fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet. Orv Hetil. 2021; 162(3): 116–119.

Summary. We present the case of a 46-year-old female, who presented with fever and abdominal pain. Abdominal ultrasound revealed a thickened-walled conglomerate near the transvers colon. Colonoscopy did not show any organic abnormality. Abdominal computed tomography described a retroperitoneal mass, so we decided on surgery based on the multidisciplinary team decision. One month after the onset of symptoms, laparotomy was performed, and it seemed that we found an approximately 5 × 8 centimetre tumour attached to the small intestine involving the ascending and sigmoid colon. We performed right hemicolectomy and sigmoid colon wall resection. Histology result showed mesenteric actinomycosis with no connection to the intestinal wall, no malignancy was revealed. Although the abdominal, mesenteric actinomycosis is a rare disease, it is important to think of it as a differential diagnostic option, so the patient can get proper treatment and cured sooner. Our aim with presenting this case report is to highlight the significance of this disease. Orv Hetil. 2021; 162(3): 116–119.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors:
István Sugár
,
Zoltán Ráth
,
Pál Ondrejka
,
Zsolt Iványi
,
Bálint Scheich
, and
Judit Várkonyi

Absztrakt

A gastrointestinális vérzés oka lehet a gyomor antralis régiójának és néha a cardiatájéknak a kóros értágulata. Első leírója a múlt század 50-es éveinek elején a GAVE (Gastric Antral Vascular Ectasia) névvel illette, miután ekkor még a hasonló jelenséget a cardiatájon nem regisztrálták. Negyed századdal később – néhány eset közlése kapcsán – egy szellemes belgyógyász ragasztotta rá a görögdinnye (watermelon) elnevezést, minthogy a makroszkópos kép az említett gyümölcs „héjára hajaz”. A raritásnak számító kórkép súlyos társ betegségekkel terhelt betegünknél jelentkezett.

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
Gergely Zachar
,
Tamás Jakó
,
István Vincze
,
Zsolt Wagner
,
Tamás Tábi
,
Eszter Bálint
,
Szilvia Mezey
,
Éva Szökő
, and
András Csillag

D-aspartate (D-Asp) modulates adult neural plasticity and embryonic brain development by promoting cell proliferation, survival and differentiation. Here, developmental changes of the excitatory amino acids (EAAs) L-Glu, L-Asp and D-Asp were determined during the first postembryonic days, a time window for early learning, in selected brain regions of domestic chickens after chiral separation and capillary electrophoresis. Extracellular concentration (ECC) of EAAs was measured in microdialysis samples from freely moving chicks. ECC of D-Asp (but not L-EAAs) decreased during the first week of age, with no considerable regional or learning-related variation. ECC of L-Asp and L-Glu (but not of D-Asp) were elevated in the mSt/Ac in response to a rewarding stimulus, suggesting importance of Asp-Glu co-release in synaptic plasticity of basal ganglia. Potassium-evoked release of D-Asp, with a protracted transient, was also demonstrated. D-Asp constitutes greater percentage of total aspartate in the extracellular space than in whole tissue extracts, thus the bulk of D-Asp detected in tissue appears in the extracellular space. Conversely, only a fraction of tissue L-EAAs can be detected in extracellular space. The lack of changes in tissue D-Asp following avoidance learning indicates a tonic, rather than phasic, mechanism in the neuromodulatory action of this amino acid.

Restricted access

Értelmi sérültek fogászati állapotának felmérése

Dental survey of the mentally disabled patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Ilona Szmirnova
,
György Szmirnov
,
Fanni Rencz
,
Ákos Szabó
,
Bálint Trimmel
,
Zsolt Németh
, and
György Szabó

Összefoglaló. Bevezetés: Magyarországon 100 000 olyan értelmi sérült él, akik speciális ellátásra szorulnak. Előzőleg beszámoltunk az akut fogászati ellátás eredményeiről és problémáiról. Ahhoz azonban, hogy a teljes fogászati rehabilitáció felé lépéseket lehessen tenni, ismerni kell az ilyen betegek fogászati állapotát. Célkitűzés: Statisztikailag releváns, nagyobb beteganyagon felmérni az értelmi sérült betegek fogászati állapotát, összehasonlítva mind az orvosi rehabilitációs kezelésben részesülő betegek (főleg testi fogyatékosok), mind az általános populáció adataival. Módszer: A fogászati állapot felmérésére két betegcsoport állt rendelkezésünkre. Összesen 325 beteg statusát rögzítettük. A vizsgáltakat 3 csoportba osztottuk: enyhe (36), közepes (247) és súlyos (42) értelmi sérültek. Az értelmi sérült betegek fogászati állapotát DMF-T-indexszel mértük, és összehasonlítottuk az orvosi rehabilitációs kezelésben részesülő betegek és az általános populáció adataival is. Eredmények: A 325 szellemi sérült össz-DMF-T-indexének átlaga ± szórás: 11,04 ± 7,35; a carieses fogak számának átlaga: D = 3,66 ± 4,61; a hiányzó fogak számának átlaga: M = 5,22 ± 5,74. A fogmegtartó kezelés minimális volt: átlag F = 2,16 ± 3,12. Azoknak az értelmi sérülteknek, akik intézetben élnek, rosszabb a fogazati állapotuk, mint azoknak, akik családban vannak. Következtetések: Az eredményekből látszik, hogy az értelmi sérültek fogai elhanyagoltabbak, mint a normálpopuláció esetében. A DMF-T-index önmagában nem tükrözi ezeket a magállapításokat, csak akkor, ha szétbontva vizsgáljuk az adatokat. Orv Hetil. 2021; 162(42): 1698–1702.

Summary. Introduction: There are 100,000 mentally disabled individuals in Hungary requiring special care. Previously, we reported the results and problems of acute dental care. However, in order to take the appropriate measures toward holistic dental rehabilitation, clarity regarding the condition of those mentally disabled individuals is necessary. Objective: To measure the dental health of mentally disabled individuals based on a large sample of patients, to compare the results with both differently-abled (i.e., primarily physically disabled) individuals and the general population. Methods: There were two available patient cohorts for the measurement of dental health. With the two cohorts combined, we recorded data about 325 patients. We split the patients into three groups: mild (36), medium (247), and severe (42) mental disability. We used DMF-T index to measure dental health status, and compared the results with those of physically disabled and the general population. Results: The mean ± deviation of DMF-T index of the disabled patients was 11.04 ± 7.35; the mean of decayed teeth: D = 3.66 ± 4.61; the missing teeth: M = 5.22 ± 5.74; the filled teeth: F = 2.16 ± 3.12. Mentally disabled patients living in institutions showed worse dental health than those living with families. Conclusions: The results show that the teeth of mentally disabled patients are more neglected than those of the general population. The DMF-T index does not mirror these conclusions unless we examine each data set separately. Orv Hetil. 2021; 162(42): 1698–1702.

Open access
Nanopages
Authors:
László P. Biró
,
Zsolt Bálint
,
Zofia Vértesy
,
Krisztián Kertész
,
Géza I. Márk
,
Virginie Lousse
, and
Jean-Pol Vigneron

The complex photonic crystal type nanoarchitectures found in the wing scales of the male butterfly Cyanophrys remus were investigated structurally by electron microscopy and optically by reflectance spectroscopy. Both the vivid metallic blue of the dorsal scales and the matt, pea-green coloration of the ventral scales are attributed to photonic crystal type structures composed of chitin and air. The dorsal scales are single crystalline, while the ventral ones contain a large number of randomly oriented micron size single crystalline grains of face centered cubic inverse opal. The remarkable complexity and efficiency of biologic photonic crystals may provide clues in designing artificial structures with similar parameters.

Restricted access