Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for

  • Author or Editor: Zsolt Czigány x
Clear All Modify Search
Authors: Barnabás Galambos, Péter Banga, Zsolt Kövesi, József Németh, Lajos Jakab and Tamás Czigány

Absztrakt

Bevezetés: A szerzők elemzik retrospektív vizsgálatukban 1986-tól 2006-ig egy regionális érsebészeti centrum érsérüléseit a kialakulás mechanizmusa, típusa, lokalizációja a sebészeti kezelés és a terápiás eredmények alapján.

Anyag és módszer: Ezen periódus alatt 128 érsérülés közül 90 direkt 30 indirekt behatás miatt alakult ki ill. a trauma által okozott krónikus károsodás (álaneurizma, trombózis, AV fisztula) következtében 8 esetben történt beavatkozás. Izolált érsérülés 97 betegnél fordult elő, míg 31 esetben ideg, csont és lágyrészsérüléssel kombinálódott az érsérülés. Leggyakrabban az artéria femoralis superficialis (22,6%) és a popliteo-cruralis (22,6%) artériák sérültek, ezeket követték a radio-ulnaris erek (13,2%).

Eredmények: Százharminckét esetben volt szükség műtéti megoldásra, többek között direkt varrat 26, artériás sérülésnél interpozíció 50, vénasérülésnél interpozíció 5, end to end anasztomózis 12, vénafoltplasztika 7 esetben volt a választott műtét. Huszonnyolc esetben végeztünk nem-rekonstruktív, 4 esetben pedig endovaszkuláris beavatkozást. Öt szekunder amputációt végeztünk és 5 beteget veszítettünk el. A végtagmentési arány 95%-os volt.

Megbeszélés: A végtagi érsérülések sikeres rekonstrukcióinak a limitáló tényezői az egyidejű, kombinált, súlyos csont, lágyrész és idegsérülések.

Restricted access
Authors: Zoltán Czigány, Zsolt Turóczi, Orsolya Bulhardt, Viktor Hegedüs, Gábor Lotz, Zoltán Rakonczay, Zsolt Balla, László Harsányi and Attila Szijártó

Bevezetés: Az ischaemiás-reperfúziós károsodások mérséklésére kipróbált módszerek között újszerű elképzelés a célszervi ischaemia alatt alkalmazott távoli szervi ischaemiás perkondicionálás. Célkitűzés: Patkánymáj ischaemiás-reperfúziós modellben alkalmazni ezen újszerű kondicionálási technikát. Módszer: Hím Wistar patkányok (n = 30, 10/csoport) 60 perc parciális ischaemiában, majd 60 perc reperfúzióban részesültek. Egy csoportban perkondicionálás került alkalmazásra a májischaemia utolsó 40 percében, az infarenalis aortán. A máj és az alsó végtag mikrokeringésének regisztrálása lézeres Doppler-áramlásmérővel történt. A reperfúziót követően a máj szövettani elváltozásainak analízise és a májszöveti hősokkfehérje-72-expresszió mérése mellett a szérumtranszamináz-aktivitások, továbbá a redox-homeosztázis állapotának meghatározása történt. Eredmények: A máj és az alsó végtag mikrocirkulációt jellemző paraméterei szignifikáns (p<0,05) javulást mutattak a perkondicionált csoportban a kontrollhoz képest. A szérum-alanin-transzamináz-aktivitás és a májszövettani vizsgálatok, továbbá a májszöveti redox-homeosztázis vonatkozásában egyaránt szignifikánsan enyhébb károsodás volt megfigyelhető a perkondicionált csoportban a kontrollhoz képest. Következtetés: A perkondicionálás alkalmas lehet a máj ischaemiás-reperfúziós károsodásának mérséklésére. Orv. Hetil., 2012, 153, 1579–1587.

Open access
Authors: Haroune Rachid Ben Zine, Filiz Cinar Sahin, Zsolt E. Horváth, Zsolt Czigány, Ákos Horváth, Katalin Balázsi and Csaba Balázsi

The effect of the submicrometer-sized Si3N4 addition on the morphological and structural properties of the ceramic dispersion strengthened (CDS) 316L stainless steels prepared by powder technology has been studied. Two composites were prepared: 316L/0.33 wt. % Si3N4 and 316L/1 wt. % Si3N4. In order to assure a good dispersion of the ceramic particles in the stainless steel powders and a grain size reduction at the same time, the high efficient attrition milling has been used. Spark plasma sintering (SPS) was used for fast compacting of milled composites. Structural and morphological changes were studied after milling and sintering process. It was found that the amount of Si3N4 addition influenced the efficiency of milling process resulting in powder mixtures with different 316L stainless steel grain size and shapes. In the case of 0.33 wt. % Si3N4 addition, the flat 316L stainless steel grains with submicrometer size in thickness have been resulted after milling compared to 1 wt. % Si3N4 added powder mixtures which consisted of almost globular 316L stainless steel grains with 50–100 μm in diameter. The intensive milling assured an optimal coverage of 316L stainless grains with Si3N4 submicrometer-sized particles in both cases as demonstrated by energy dispersive spectroscopy (EDS) and TEM. On the other hand, the 316L phase has been maintained during and after the milling and sintering. The partial phase transformation of α-Si3N4 to SiOx was observed by EDS.

Open access