Search Results

You are looking at 1 - 10 of 49 items for

  • Author or Editor: Zsolt Demetrovics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A szerzők tanulmányukban bemutatják a brit mentálhigiénés kutatás támogatási és pályázati rendszer elmúlt években történt jelentős átalakításának főbb eredményeit. Röviden bemutatják az engedélyeztetési eljárás folyamatát, beleértve az etikai engedélyek megszerzésének menetét is. Rövid nemzetközi kitekintést követően, a szerzők kitérnek az újonnan kialakított rendszerrel szerzett kezdeti tapasztalatokra, a szisztéma előnyeire és hátrányaira.

Restricted access

Inclusion of Gaming Disorder in ICD has more advantages than disadvantages

Commentary on: Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal (Aarseth et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Orsolya Király
and
Zsolt Demetrovics

This paper is a response to a recent debate paper in which Aarseth et al. argue that the inclusion of a formal diagnosis and categories for problematic video gaming or Gaming Disorder (GD) in the World Health Organization’s 11th Revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) is premature and therefore the proposal should be removed. The present authors systematically address all the six main arguments presented by Aarseth et al. and argue that, even though some of the concerns presented in the debate paper are legitimate, the inclusion of GD in ICD-11 has more advantages than disadvantages. Furthermore, the present authors also argue that the two GD subtypes (“GD, predominantly online” and “GD, predominantly offline”) are unnecessary and rather problematic; the main category for GD would be perfectly sufficient.

Open access

A szerzők tanulmányukban röviden áttekintik a motivációs elméletek és a személyiségpszichológia korábbi főbb kapcsolódási pontjait, különös tekintettel azokra az irányzatokra, amelyek a modern kognitív-motivációs célszempontú elméletek előzményét jelentik. Ezen irányzat általános bemutatását követően röviden ismertetik KLINGER (1975 és 1987) aktuális célok (Current Concerns), PALYS és LITTLE (1983), valamint LITTLE (1993) személyes tervek (Personal Projects), valamint CANTOR és munkatársai (1987) életfeladatok (Life Tasks) megközelítését. Részletesen bemutatják és elemzik EMMONS (1986) személyes törekvésekre (Personal Strivings) vonatkozó elméletét.A szubjektív jólléttel kapcsolatos irányzatok és kutatási eredmények összefoglalását követően a szerzők elemzik LINVILLE (1985 és 1987) énkomplexitással kapcsolatos vizsgálatait, valamint bemutatják, hogy a célszempontú motivációs személyiségpszichológiai megközelítés miként járulhat hozzá a szubjektív jóllét, és ezzel kapcsolatosan a testi és lelki egészség vizsgálatához, milyen kapcsolat mutatható ki a személyes törekvések rendszerének jellemzői és az egészségesség között.

Restricted access