Search Results

You are looking at 1 - 10 of 67 items for

  • Author or Editor: Zsolt Sándor x
Clear All Modify Search

Heavy goods vehicle overtaking ban is a traffic technique action used in many European countries in order to satisfy safety, capacity and efficiency requirements on the motorway network. In Hungary, a permanent ban is in effect, which does not take into consideration the current traffic conditions and traffic flow. This kind of restriction impedes the circulation of heavy goods vehicles on low traffic sections that increases the costs of transport. The possibility of introducing a dynamic overtaking ban that reduces the unnecessary use of the restriction both in time and in space have been examined, providing optimum solution for vehicle and truck drivers.

Restricted access

Intelligent truck parking is a relatively new but important part of intelligent transport systems solutions. According to the regulations, truck drivers are forced to take a rest from time to time in order to prevent accidents caused by fatigue. Parking demands often cause capacity problems in parking places. In the research the authors have developed a parking management system that spreads information about actual occupancy and provides detail journey planning by pre-booking of parking spaces. It makes safer and more convenient drivers’ work, optimizes utilization of parking spaces without additional infrastructural investments. The general aim is to develop a European-wide, integrated reservation and information system.

Restricted access

Aqueous extract of the spines of the brown bullhead catfish (Ameiurus nebulosus Lesueur, 1819) caused contraction of the guinea-pig small intestine in vitro, a widely-used preparation in pharmacology. The action is dependent on extracellular Ca2+, and probably takes place on the smooth muscle cells. Mouse gastrointestinal preparations were also contracted by the extract. Stings by the spines of this fish species causes a painful sensation in man. We tested the effect of an extract of spines in isolated organ experiments on innervated smooth muscle preparations. In the guinea-pig ileum, the response to the extract was abolished by the Ca2+-channel blocker nifedipine, but only slightly reduced by atropine (a muscarine receptor antagonist) or tetrodotoxin (TTX; a blocker axonal conduction) or antagonists for P2X purinoceptors. Blocking of serotonin or histamine H1 receptors, tachykinin NK1 receptors, functional impairment of capsaicin-sensitive sensory nerve endings or inhibition of cyclo-oxygenases failed to influence the contractile effect of the extract. No inhibitory action of the extract was detected on the ileum subject to electrical motor nerve stimulation.

Restricted access

Abstract

The results of a general anthropological examination of 140 individuals from a late Roman period cemetery at Somogyszil-Dögkút site are presented in this paper. The population had a more or less balanced sex ratio, lived a fundamentally peaceful life suggested by the low frequencey of bone injuries, and according to their morphoscopic traits, they all belonged to the Caucasoid group. Based on the biological distances calculated from selected linear measurements of male crania, the population of Somogyszil-Dögkút proved to be quite similar to several other late Roman period cemeteries in Transdanubia, as well as to some local Avar period series. This raises the possibility of a significant local continuity between the late Roman and late Avar period on this territory, however other potential explanations cannot be ruled out. Some anthropological characteristics of the human skeletal material unearthed from graves oriented differently than the cemetery's norm suggest the presence of immigrants in the community. Their biological background cannot be traced from the present data, however a few skeletal evidence proposes the probability of a Sarmatian origin.

Open access

Tanulmányunkban a magyar népesség addiktológiai problémáinak feltérképezésére irányuló országos reprezentatív felmérés (OLAAP 2007) általános módszertani hátterét és főbb metodológiai eredményeit mutatjuk be. A bevezető részben röviden ismertetjük a kutatás célját, majd a kutatás szervezési lépései, a vizsgálati minta kiválasztásának stratégiája és a felmérésben használt mérőeszközök bemutatása következik. A felmérésben a dohányzás, az alkoholhasználat és az egyéb pszichoaktív szerek használata mellett a következő viselkedési addikciók prevalenciáját mértük: kóros játékszenvedély (SOGS), evési zavar (SCOFF), problémás internet használat (PIUQ), testedzés addikció (EAI, EDS), kényszeres vásárlás (QABB), munkafüggőség (WART). A további alkalmazott mérőeszközök a következők voltak: Derogatis-féle Tünetlista (SCL-90), Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített változat (TCI), valamint a Barratt Impulzivitás Skála (BIS-11). A vizsgálat módszertani eredményei között a részvételi hajlandósággal, illetve a vizsgálati battéria megbízhatóságával és érvényességével kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. Mindezek alapján megállapítható, hogy a vizsgálati mintánk korcsoportos és területi eloszlásait mérlegelve reprezentatívnak tekinthető, a kutatásban felhasznált mérőeszközök megbízhatóságára és érvényességére utaló mutatók megfelelőek, az alkalmazott skálák kiváló pszichometriai jellemzőkkel rendelkeznek. Mindezek alapján a felmérés lehetőséget nyújt arra, hogy kutatásunk eredményeit a magyar lakosság egészére kiterjesszük, általánosítsuk, és az adatokat időbeli és nemzetközi kontextusban értelmezzük.

Restricted access
Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Ferenc Simon, Miklós Nádasy, Zsolt Marczali, Erzsébet Nádasy and Sándor Keszthelyi
Restricted access