Search Results

You are looking at 1 - 10 of 30 items for

  • Author or Editor: Zsolt Simon x
  • All content x
Clear All Modify Search

E tanulmány a hettita—luvi kétnyelvűség főképp H. Cr. Melchert, E. Rieken és Th. van den Hout által nemrégiben kifejlesztett elméletének kritikai áttekintése. A késő bronzkori Anatólia nyelvi térké-__

Restricted access

Beszámoló a Deutsche Orient-Gesellschaft VI. Nemzetközi Kollokviumáról

(Hattuša-Boğazköy. Das Hethiterreich im Spannungsfeld des Alten Orients.Würzburg, 2006. március 22-24.)

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Simon
Restricted access

Az elmúlt két évtized kutatása sokrétű politikai és kulturális folyamatosságot tárt fel a Hettita Birodalom és utódállamai között. Jelen dolgozat egy mindeddig nem vizsgált aspektust, az irodalom kérdését veszi szemügyre. Ugyan a vizsgálatnak a hagyományozódás sajátosságai miatt a historiográfiára kell korlátozódnia, a luvi szövegek motívumai és stíluseszközei segítségével mégis kimutatható, egyfelől e szövegek szerves folytatói a hettita történetírásnak; másfelől idővel számos egyedi vonást nyertek. Noha a hagyományozódás pontos technikai részletei még további kutatást kívánnak, a hettita nagykirályok monumentális feliratai, illetve a karkamiši utódállam bizonyosan központi szerepet játszottak.

Restricted access

Beszámoló a VI. Nemzetközi Hettitológiai Konferenciáról

(6º Congresso Internazionale di Ittitologia, Róma, 2005. szeptember 5-9.)

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Simon
Restricted access

A tanulmány első része az ankarai ezüsttál hieroglif luvi feliratának datálására tett javaslatokat tekinti át kritikailag. Ezt a felirat epigráfi ájának és tartalmának részletes elmezése követi, amely arra mutat rá, hogy a felirat sajátosságait csak egy olyan Tudhaliya nevű hettita nagykirállyal lehet megmagyarázni, aki a Hettita Birodalom felbomlása után élt. A tanulmány második fele azt vizsgálja, lehetséges-e ez a javaslat történelmi szempontból, különösen a tabali nagykirályok tükrében.

Restricted access

In this paper the author clarifies the so far uncertain etymology of Latin niger, nigra, nigrum, Greek ανιγρός, he offers a more precise etymology for Latin vafer-bafer-vabrum and suggests a working hypothesis for the origin of Latin pulcher. All of these explanations are based on a new rule of suffixation elaborated by the author.

Restricted access

Beszámoló a XII. Nemzetközi Latin Nyelvészeti Kollokviumról

(12th International Colloquium on Latin Linguistics, Bologna, 2003. Június 9—14.)

Antik Tanulmányok
Author: Simon Zsolt
Restricted access

A hettiták szíriai tevékenysége meglehetősen jól ismert írott forrásainkból. Ennek ellenére a szíriai hettita uralomnak meglehetősen kevés régészeti nyoma maradt fenn. A kutatás hagyományosan ezt azzal magyarázza, hogy a hettiták csupán a meghódított terület hatékony irányításában, s nem a népesség hettitizációjában voltak érdekeltek. Ez a feltevés azonban több kérdést nem old meg, különösen azt nem, miképp válhatott ez esetben Szíria a hettita kulturális örökség egyik legfontosabb hordozójává a birodalom felbomlása után. A történelmi és kulturális háttér újbóli kiértékelésével jelen dolgozat azt a hipotézist fogalmazza meg magyarázatként, hogy maga a helyi lakosság idomult kulturálisan és saját akaratából a hettita hódítókhoz. Ezt a magyarázatot az időközben nemcsak méretében, hanem spektrumában is kibővült régészeti anyag is támogatja.

Restricted access