Search Results

You are looking at 1 - 10 of 15 items for

  • Author or Editor: Zsolt Visy x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

A pécsi ókeresztény temető területén számos sírépület volt. Ezek egyik típusa az egyetlen személy, esetleg néhány fő számára készített sírépület, amelynek két fő alkotóeleme a délről nyíló, föld alatti kripta és fölötte a felszínen álló sírkápolna. Mivel a sírkápolna bejárata is a déli oldalon, a kriptáé fölött v__

Restricted access

The campaigns of Augustus in the Carpathian basin, connected with the occupation of Pannonia (Illyricum) have been discussed in many papers. The general was Tiberius, but also a Vinicius and Cornelius Lentulus are mentioned in the sources. Many different and controversial solutions have been proposed for the chronology, the extension and the process of the wars. After having summarized the different proposals again this paper returns to one of them which has on the basis of the newer observations the highest probability.

Restricted access

A 20. század harmincas és negyvenes éveiben Alföldi András számos, részben csak magyarul megjelent tanulmányában foglalkozott a dákok és Dacia provincia történetével. Ezzel nem csak az ókori Erdély magyar kutatási hagyományait folytatta, hanem vitába szállt a dákoromán kontinuitás egyre erősödő nézeteivel, amelyek a dákoknak a traianusi tartományban való tömeges továbbélését, e döntően dák eredetű lakosságnak a tartomány rövid 160 éves fennállása alatti teljes nyelvi romanizációját, valamint a tartomány kiürítése utáni tömeges helyben maradását és ezáltal a román nép őseivé való válását igyekezett bizonyítani. Alföldi a tarthatatlan és számos ponton tudománytalan hipotézist visszautasítva teljes szakmai felvértezettséggel írta meg a térség történeti és etnikai viszonyait. A legújabb kutatások – sokszor elfeledve vagy mellőzve munkásságát – tételeinek alapvető helyességét igazolják.

Restricted access

The listing order of the auxiliary troops in the Roman military diplomas has two main types. It could be made according to the increasing numbers in the name of the troops or according to their dislocation in the province. The geographical order was used in some of the Danube provinces at first within the numerical order in the first half of the 2nd century AD (cryptotopographical order), and from 143/144 under Antoninus Pius and later in a real topographic order. In the present study this ordering has been examined in all the three Dacian provinces and it could be pointed out, that in this period the mixed listing order was applied. It allows the topographic order but lacking enough control data it cannot be stated always for sure. It is questionable that a topographic listing was applied in Dacia Superior, but it could be stated perfectly for Dacia Porolissensis and partly for Dacia Inferior.

Restricted access

Az Ókortudományi Társaság negyvenhetedik éve

A 2005. évi közgyűlésen elhangzott beszámoló

Antik Tanulmányok
Author: Zsolt Visy
Restricted access

The two Augusti and two Caesars of Diocletian's tetrarchy have been commilitones, originating from the Balkanic provinces. They were chosen by Diocletian an the basis of friendship that was corroborated by family connections. Although these connections were changed partly because of invidia, Diocletian achieved a remarkable success through his system which was tightly connected with the possible oracle of a celtic sibyl. She said that Diocletian would became emperor if he slayed the wild boar. As Diocletian killed Flavius Aper (= boar), the oracle came true. The only representation of the boar slaying that relates to Diocletian is an inscribed tegula with such a representaion found in Intercisa.

Restricted access