Search Results

You are looking at 1 - 6 of 6 items for

  • Author or Editor: Zsuzsanna Géring x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Gazdasági, társadalmi és egyéni értékteremtés a felsőoktatásban

Simple Question, Complex Answers. Economic, Human and Social Value Creation in Higher Education

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Zsuzsanna Géring

Absztrakt:

A felsőoktatási intézményeknek mind hazai, mind nemzetközi téren sok különböző érintetti csoport igényeinek kell megfelelniük. Ezek a különböző elvárások más-más társadalmi szerephez és felelősséghez kapcsolódnak. Írásunkban három ilyen kihívást emelünk ki, és mutatjuk be a rájuk adott domináns válaszokat. Egyrészt röviden bemutatjuk a vállalkozó egyetem koncepcióját, mint a gazdasági érték képzésének motorját. Másrészt a foglalkoztathatóság – egyéni értékteremtés – kérdéskörével kapcsolatban tárgyaljuk a képzéshez és fejlesztéshez kötődő kihívásokat és az ezekre adott válaszokat. Harmadrészt a társadalmi értékteremtés témáját érintve bemutatjuk a bevonással kapcsolatos törekvéseket, ezen belül is a nyitott tudomány megközelítését. Mindezek felvetik a kérdést, hogy milyen intézményi keret lenne a legalkalmasabb ilyen sokszínű célrendszer kezelésére. Véleményünk szerint – és különösen a hazai felsőoktatási intézmények számára – nemcsak a homogenitás, azaz a meglévő példák és formák átvétele és követése lehet a járható út, hanem a heterogenitásban rejlő lehetőségek kiaknázása, azaz a sajátosságok megkeresése, valamint az egyedi, a lokális környezetbe illeszkedő, de nemzetközileg is életképes modellek kialakítása.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Réka Fanni Barna
,
Judit Mercédesz Pomothy
,
Zsuzsanna Paréj
, and
Erzsébet Pásztiné Gere

Sphingosine-1-phosphate (S1P) has been reported as a matriptase activator. The aim of this study was to reveal if S1P can influence hepcidin production. Furthermore, we investigated how S1P can affect the viability and the redox status of primary hepatocytes. Rat primary hepatocytes were cultivated for 72 h and were treated with 50, 200, 1000 ng/ml S1P. Cell-free supernatants were collected every 24 h. Cell viability was tested by a colorimetric method using tetrazolium compound (MTS). The hepcidin levels in the cell-free supernatants were examined with hepcidin sandwich ELISA to determine the effect of S1P on the hepcidin-modulating ability of matriptase. In order to estimate the extent of S1P-generated oxidative stress, extracellular H2O2 measurements were performed by the use of fluorescent dye. Based on the findings, S1P treatment did not cause cell death for 72 h at concentrations up to 1000 ng/ml. S1P did not influence the extracellular H2O2 production for 72 h. The hepcidin levels were significantly suppressed in hepatocytes exposed to S1P treatment. Further studies would be needed to explore the exact mechanism of action of S1P.

Open access
Educatio
Authors:
Sára Csillag
,
Zsuzsanna Géring
,
Gábor Király
,
Nicholas Chandler
, and
Péter Miskolczi
Open access

Abstract

In a recent pilot study, we examined the potential benefits and opportunities that ChatGPT can bring to higher education, particularly from the perspective of business students and educators. The study included 41 participants and aimed to explore their opinions on using ChatGPT in business language classes. Twelve students did not use ChatGPT during the course (control group), while 29 students used it actively (experimental group). Examining their experiences and comparing the two groups, it is evident that students see the benefits and disadvantages of ChatGPT and use it for tasks they find helpful. However, the practice and hands-on experience helped the experimental group members gain much more diverse and nuanced opinions about ChatGPT. These results underline that universities and their boards must embrace the technology and find reasonable areas to use ChatGPT. These may not only be connected to assignment forms and plagiarism, but can embrace more general topics, like equal eligibility to these new technologies or strengthening the students' social and emotional intelligence and skills to help their future lives.

Open access

Kapcsolódások és ellentétek a felsőoktatási jövőképekkel kapcsolatos oktatói és hallgatói véleményekben

Relations and Oppositions in the Opinions of Teachers and Students Regarding Future Visions in Higher Education

Educatio
Authors:
Zsuzsanna Géring
,
Gábor Király
,
Péter Miskolczi
,
Eszter Szendrei-Pál
, and
Réka Tamássy

A folyamatos társadalmi változások, a helyi és globális viszonyrendszerek alakulása újabb és újabb kihívások elé állítja a felsőoktatási szektort is. A munka világában bekövetkező átalakulások, a digitalizáció átfogó megjelenése, a tartalomszolgáltatás és -hitelesítés teljesen új online világa olyan trendek, amelyekre a felsőoktatási intézményeknek is reagálniuk kell. Éppen ezért irányult kutatásunk az üzleti felsőoktatásra ható fő tendenciák és lehetséges jövőszcenáriók feltérképezésére. Az így kialakított forgatókönyvek nagyon jó alapul szolgálnak a felsőoktatás szereplőivel való párbeszéd kialakítására, a vázolt négy lehetséges jövőképpel kapcsolatos meglátások, a pozitívumok és a kihívások azonosítására. Jelen elemzés több ilyen szcenárió workshop tapasztalataira építve mutatja be az oktatói és a hallgatói oldal hozzáállását a jövőképekhez és a bennük vázolt lehetséges trendekhez, változásokhoz.

Open access

Promoting the future of innovative higher education through thousands of master's programmes

STEM, interdisciplinary and business programmes in a changing labour market

Society and Economy
Authors:
Katalin Feher
,
Zsuzsanna Géring
, and
Gábor Király

Abstract

This paper discusses how leading innovative universities and their master's programmes reflect rapidly changing social-economic technological trends. The increasing focus on the STEM subjects, the changing profile of business and MBA programmes, and the ratio of interdisciplinarity provide insights into the development of future-oriented higher education. In the scope of this study, 2,708 master's programmes were surveyed globally based on their online representation, and 1,750 training programmes from this list were analysed in terms of employability rankings. According to our findings, Western Europe offers the largest number of master's programmes. STEM studies are overrepresented at the top innovative universities, and interdisciplinary studies account for fifteen percent of the programmes. Additionally, business studies with interdisciplinary programmes were identified in a higher proportion as compared to business-only studies. The findings signal the labour market's preferences toward future-oriented, personalised and responsive knowledge. The present study contributes to future education through a global analysis, and supports the strategy creation of higher education institutions (HEIs). Therefore, this article is especially informative to representatives, policy makers or researchers at future-oriented HEIs.

Open access