Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for

  • Author or Editor: Zsuzsanna Hanna Biró x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az árnyékoktatásról internetes magánoktatói hirdetések tükrében

On Shadow Education in the Light of Online Private Tutor Ads

Educatio
Author:
Zsuzsanna Hanna Biró

Absztrakt:

A magánoktatási piac egyik kitüntetett területe – különösen az árnyékoktatás felől nézve – az idegennyelv-oktatás. Kevésbé vizsgált téma ugyanakkor, hogy kik és miért válnak magántanárrá, milyen fórumokon hirdetik magukat, kiknek és milyen szolgáltatásokat nyújtanak stb. A tanulmány egy pilotvizsgálat eredményeiről számol be, amelyben két magyar internetes portál 453 angoltanárának és 118 matematikatanárának hirdetéseiből keresett választ a fenti kérdésekre. A hirdetők nemi és életkori összetétele mellett elsősorban négy fő kérdésre fókuszál az elemzés: a) Mennyire fontos a tanári végzettség a magánoktatásban? b) Mennyire rugalmasak a magánoktatók? c) Mennyibe kerül egy magánóra, és legális-e a tevékenység? d) Mit tekintenek a magánoktatók a saját erősségüknek?

Open access

Interjúk a magyarországi keresztény egyházak tanügyigazgatásáról

Interviews on the Education Management of Christian Churches in Hungary

Educatio
Authors:
Gábor Tomasz
and
Zsuzsanna Hanna Biró
Open access

Az iskolai prevenció szereplői az iskolai valóságról

Actors of School Prevention about their School Experiences

Educatio
Authors:
András Szabó
and
Zsuzsanna Hanna Biró
Open access

Interjú Gál Judittal, a Kőbányai Bem József Általános Iskola igazgatójával

Interview with Judit Gál, Headmistress of the Bem József Secondary School

Educatio
Author:
Zsuzsanna Hanna Biró
Open access

Interjú a Hallgatói Hálózat egyik aktivistájával

Interview: Student movements, student network

Educatio
Author:
Zsuzsanna Hanna Biró
Restricted access

Az oktatáskutatás inter- és multidiszciplináris jellege

Interdisciplinar and Multidisciplinar Nature of the Educational Researches

Educatio
Authors:
Zsuzsanna Hanna Biró
and
Péter Tibor Nagy

Absztrakt:

Amikor a neveléstudomány illetékesei áttekintik a tudományág állását, szívesebben beszélnek a neveléstudomány művelőinek és módszereinek interdiszciplinarizálódásáról, mint arról a tudományszociológiai tényről, hogy az oktatásról több tudományág képviselői is folytatnak kutatást. A tanulmány bemutatja, hogy 1945 előtt elsősorban a statisztika és történettudomány vett részt az oktatásügy leírásában. Az 1960-as évektől jelent meg a szociológia, a közgazdaságtudomány és a filozófia. Az 1970–2010 közötti időszakra vonatkozó empirikus vizsgálat szerint a személyek vonatkozásában erőteljes történettudományi interdiszciplinarizáció ellenére az oktatástörténet és neveléstörténet meglehetős elkülönültségben működik. A művek vonatkozásában domináns szociológiai és pszichológiai interdiszciplinarizáció alapvetően eltérő természetű: míg a szociológiai és neveléstudományi orientáció intézményesen is összefonódott, a pszichológiai interdiszciplinarizáció csupán azt jelenti, hogy vannak olyan pszichológusok, akik oktatásügyi kérdésekkel foglalkoznak.

Open access

Mérlegen a pedagóguspálya – Kerekasztal-beszélgetés

Teacher’s Career in the Balance – Round Table Discussion

Educatio
Authors:
Zsuzsanna Hanna Biró
and
Krisztián Széll
Open access