Search Results

You are looking at 1 - 10 of 32 items for

  • Author or Editor: Zsuzsanna Kiss x
  • All content x
Clear All Modify Search

We propose a unified, surface-based functionalist analysis of the phonology of Hungarian v, which is shown to fare better than past generative formalist/representational models. The model introduced can account for the two-fold patterning of v with respect to voicing assimilation without evoking exceptional means. Furthermore, it can also explain certain asymmetries as well as graduality displayed by v's phonotactic distribution, namely, that some clusters are more frequent in the lexicon, whereas others are marginal. The analysis is grounded in the aerodynamics of v's articulation (which involves inherently contradictory targets) as well as in the relative perceptibility of its contrast in various contexts. It is shown with the help of quantitative experiments that v's phonological patterning is directly derivable from these phonetic factors.

Full access

A 19. század vége felé Olaszországban is egy új stílus nyert teret, amelyet csakhamar liberty stílusként emlegettek. Bár ez az elnevezés egy londoni műkereskedő, Sir Arthur Lasenby Liberty nevéből származik, a liberty (szabadság) szó egyúttal a korabeli olasz művészeti irányzatok egyik lényeges jellegzetességére is utal. Így a liberty stílus az Európa más országaiban art nouveau-nak, Jugendstilnak, szecessziónak stb.-nek nevezett stílus sajátos itáliai válfajának széles körben elterjedt megnevezésévé vált. Sir Arthur Lasenby Liberty maga nem volt művész, de mint a műtárgyak megrendelőjének és forgalmazójának fontos szerepe volt az új művészeti felfogások elterjesztésében. Ezek a nagy-britanniai „Arts and Crafts” és az „esztétista mozgalom”-ban gyökerező újdonságok vezettek az önálló liberty stílushoz, amit Olaszországban is szívesen fogadtak. Már 1902-ben a Torinói Nemzetközi Iparművészeti Kiállításon ez volt az uralkodó stílus, amely az eredetiségre, invencióra, a funkció és a forma összhangjára, valamint a részek és az egész közötti szerves kapcsolatra fektette a fő hangsúlyt. Figyelemre méltó, hogy a liberty időszak építészete nem zárkózott el attól, hogy hasznosítsa a helyi, regionális jellegzetességeket, de szemben állt a historizmussal, és egy sor jelentős művésznek köszönhetően, mint amilyenek D'Aronco, Basile, Michelazzi, Sommaruga és mások, előrevetítette a modernizmus eljöttét.

Restricted access

Absztrakt

A szerzők közleményükben a lupus nephritis kezelésének legújabb irányelvei mellett bemutatják saját mycofenolat mofetillel szerzett tapasztalataikat a betegség kezelésében. A lupus nephritis és főleg a proliferatív formája olyan gyakori és komoly manifesztációja a szisztémás lupus erythematosusnak, amely végstádiumú veseelégtelenséghez vagy akár halálhoz is vezethet. Az elmúlt évtizedekben a lupus nephritis kezelése sokat fejlődött, ma már a kedvezőbb mellékhatás-profilú mycofenolat mofetil a cyclophosphamid alternatívájává vált a III-as és IV-es osztályú glomerulonephritis indukciós és fenntartó kezelésében. Lupus nephritis diagnózissal eddig 25 betegüknek kértek egyedi méltányosság alapján támogatást mycofenolat mofetil adására. Szövettanilag legtöbben a WHO III (A/C) és IV (A) szövettani osztályába tartoztak (30-30%), beszűkült vesefunkció csak 16%-ukban volt jelen. Glükokortikoid és cyclophosphamid indukciós kezelés után adott mycofenolatterápia mellett az átlagos napi proteinuria 3,18 g/napról 1,06 g/napra csökkent. A betegek 24%-ánál jött létre komplett, 48%-ánál részleges remisszió. Ezek alapján a mycofenolat mofetil hatékony kezelésnek tartható a proliferatív lupus nephritis kezelésében. Orv. Hetil., 2016, 157(35), 1385–1393.

Restricted access

In this paper, the authors present the linguistic image of angel in Polish and Hungarian phraseological units. The analysis of the material shows that the cognitive basis of this concept is made up of several domains and conceptualizations. In both languages, the image of angel is in most cases similar to and corresponds with the human behaviour but in some cases evidently differs, too.

Restricted access

In this paper, the authors present the linguistic image of the devil in Polish and Hungarian phraseological units. The analysis of the material shows that the cognitive basis of this concept is made up of several domains and conceptualizations. In both languages, the image of the devil is in most cases similar to and corresponds with human behaviour but in some cases evidently differs, too.

Restricted access

Absztrakt:

A nagyérvasculitisek közé sorolt óriássejtes arteritisben és Takayasu-arteritisben közös az érfal patogenetikai eltérése, ez alapján felmerül, hogy nem két külön entitásról, hanem egy betegség két megnyilvánulási formájáról van szó. Kezelésükben továbbra is a glükokortikoidé a vezető szerep, szükség esetén cyclophosphamiddal, azatioprinnal, mycofenolat mofetillel kiegészítve. Tekintettel arra, hogy a betegek jelentős része a konvencionális betegségmódosító szerek mellett is szteroiddependens, egyre több klinikai tapasztalat gyűlik a hosszú távú mellékhatások elkerülése érdekében adott biológiai terápiás szerek hatékonyságáról. A szerzők célja az új terápiás lehetőségek áttekintése. A tumornekrózis-faktor-alfa-gátlókkal jó terápiás eredmények vannak Takayasu-arteritisben, de óriássejtes arteritisben nem bizonyultak kellően hatékonynak, ugyanakkor az interleukin-6-gátlóval mindkét betegségben szignifikáns javulást sikerült elérni. Az abatacept és az ustekinumab is ígéretesnek tűnik a nagyérvasculitisek kezelésében. Orv. Hetil., 2017, 158(1), 5–12.

Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon 1997 óta még nem készült olyan felmérés, amely a neonatális intenzív centrumokban (NIC) dolgozó orvosok helyzetét vizsgálta volna. Célkitűzés: Átfogó helyzetkép nyújtása a NIC III. szintű intézményekben dolgozó orvosok szociodemográfiai jellemzőiről, magán- és szakmai jellegű nehézségeiről, családi és munkahelyi szerepekre, az egészséges életmód gyakorlására vonatkozó elégedettségéről, erőforrásairól. Módszer: Felmérést végeztünk 2015. április és 2016. január között a magyarországi NIC-ekben önkitöltős, anonim kérdőíves módszerrel. Eredmények: Az orvosok (n = 111) jellemzően a középkorosztályt képviselik, magasan kvalifikáltak, beosztottként dolgoznak, többségüknek van másodállása. A férfiakra jellemző a vezetői és vezetőhelyettesi pozíció. A családi állapot tekintetében jellemzően párkapcsolatban élnek. Számukra nem a családi-magánéleti, hanem a szakmai élet és az anyagi kihívások okoznak nehézséget. A párválasztás és gyermekvállalás, valamint a munkahelyi nehézségek miatt családi konfliktusokkal is küzdenek. Elégedettségük leginkább a szülői, a társkapcsolati és munkahelyi szerepükre igaz, azonban a családra mint anyagi biztonságot nyújtó erőforrásra, valamint az egészséges életmódra vonatkozóan ez már kevésbé jellemző. Nehéz élethelyzetekben a barátok és a családtagok mellett a munkatársakra, a munkahelyi vezetőkre is számíthatnak. Következtetés: Elsőként készült a NIC III. szinten dolgozó orvosok körében átfogó helyzetkép, lehetővé téve a szakmai-magánéleti-családi helyzetükbe történő betekintést. Orv Hetil. 2018; 159(16): 628–635.

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors: Zsuzsanna Kiss, Judit Dobránszki, Ildikó Hudák, Zsuzsanna Birkó, G. Vargha, and S. Biró

The Gram-positive soil-borne streptomycetes exhibit a complex life cycle that is controlled by extracellular regulatory molecules. One interesting autoregulator is the protein factor C, originally isolated from the culture fluid of S. albidoflavus 45H. Southern hybridizations and database searches revealed that although homologues of factor C are not present in most Streptomyces strains, an exception is the plant pathogenic S. scabies , which causes common scab disease on potato. In S. scabies and related strains pathogenicity involves a large pathogenicity island that carries thaxtomin biosynthetic genes, the nec1 necrogenic factor and other putative virulence genes. Extracellular enzymes, including extracellular esterases, that attack the surface of the tubers and disintegrate the external protective layer are also known to be involved in pathogenicity. In S. albidoflavus 45H, factor C coordinates the expression of many secreted hydrolases. To find out whether esterase is also regulated by factor C, we made a factor C null mutant of strain 45H. The mutant showed a bald phenotype and was impaired in pathogenicity and esterase activity. This is a first indication that extracellular regulatory factors may play a role in the development of potato scab.

Restricted access

Abstract

It has been long acknowledged that the perception and production of speech is affected by the presence or absence of higher levels of linguistic information, too. The recoverability of meaning heavily relies on semantic context, similarly, the precision of articulation is inversely proportional to the presence of semantic information. The present study explores the recoverability of the voice feature of word-final alveolar fricatives in minimal pairs in Hungarian in phonetic contexts that trigger regressive voicing assimilation. Specifically, it aims to clarify whether the acoustic differences found in earlier studies are perceptually salient enough to distinguish underlying voicing in minimal pairs in semantically ambiguous contexts. For this reason, a perception study with the synthesised minimal pair mész–méz ‘whitewash–honey’ was carried out where the amount of voicing in the fricative, and the duration of the fricative and vowel were manipulated. The target words appeared in the following three phonetic contexts: before /p/, before /b/ and before the vowel /a/. Our results suggest that the observed acoustic differences in most of the cases remain below the perceptual threshold which means that phonological contrast is indeed neutralised before obstruents in Hungarian, and this may cause semantic ambiguity.

Open access