Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for

  • Author or Editor: Zsuzsanna Trón x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All Modify Search

Az uniós beavatkozások indokai, formái

Elméletek és empíria a konvergencia és a tőketranszferek kapcsolatáról

Társadalom és Gazdaság
Author: Zsuzsanna Trón

A közgazdasági irodalom növekedési elméleteiben nem alakult ki konszenzust afelől, hogy az országok vagy régiók növekedése hosszú távon konvergenciához vagy divergenciához vezet. Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk meg, hogy a különbözőmegközelítések szerint hogyan lehet (halehet egyáltalán) a kiegyenlítődés felé terelni a gazdaságokat, vagy legalábbis a fejlődési különbségek enyhítésére átmenetileg milyen erőfeszítéseket érdemes tennie egy or__

Restricted access