Search Results

You are looking at 91 - 100 of 311 items for :

  • "Renaissance" x
Clear All

Absztrakt

Ebbinghaus óta számos kísérletet végezetek szavakkal és értelmetlen szótagokkal a szabad felidézés vizsgálatára. Ilyenkor a 20–40 itemből álló készletet egyszer, leginkább egyenként bemutatják a kísérleti személyeknek, majd a személyek felidézik az itemeket szabad sorrendben, azaz úgy, ahogy az eszükbe jutnak. Minél több itemet felidéznek, annál sikeresebb a szabad felidézéses kísérlet. Érdekes módon eddig senki sem próbálkozott festmények szabad felidézésével. Farkas 2001-ben megjelent kísérlete kivételével nincsenek ide vonatkozó adatok.

Kísérletünkben 52 egyetemista részére mutattunk be 60 festményt egyenként, 10–10 festmény egy-egy festészeti stílust reprezentált. A festészeti stílusok a következők voltak: reneszánsz, klasszicista, romantikus, realista, impresszionista, szürrealista. Az egyes festmények random sorrendben jelenek meg egy projektor kivetítőjén. Arra voltunk kíváncsiak, van-e szignifikáns sorrend az egyes stílushoz tartozó képek felidézési gyakoriságában. A gyakoriságok csökkenő sorrendben a következő stílusoknál adódtak: szürrealista, impresszionista, romantikus, reneszánsz, klasszicista és realista. A dolgozatban elemezzük a sorrend feltehető okait.

Restricted access

. Dresden. Holl. I. 1993 Renaissance Öfen. ActaArchHung 45 , 247-299. Renaissance Öfen ActaArchHung 45

Restricted access

dropsy of the lung. In Science, medicine and society in the renaissance. Ed. Debus, A. G., Heinemann, London, 1972, 73–79. Jarcho S. Science, medicine and

Restricted access

Műemlékes építész számára gyakran talány a műemlékben meglelni a régi alkotók méretezési vagy arányosítási módszereit. Számos eljárás ismeretes a középkori, kivált a reneszánsz művészetből, építészetből, például az aranymetszés vagy a Fibonacci-számsor. Ezek ókori művészek és papok általi használatáról nincs konkrét bizonyíték. Számos feltételezés viszont létezik, mint „szent geometria”.Elképzelésünk alapja: az egyiptomiak által használt szeked (seked) méretezés létezett rézsűk, rámpák, gátak tervezésére. Egy seked 2 háromszög hasonló az aranymetszés szerkesztő háromszögéhez. És feltételezzük, hogy körzővel ki tudták jelölni a P pontot a háromszög átfogóján. A P ponttal pedig háromféle arányosság szerkeszthető: a φ (fi) 0,618 arányszám, amit ismerünk a reneszánsz óta, s a leleményünk szerinti χ (khi) 0,523, valamint a ψ (pszi) 0,381. Mindhárom arányszám megtalálható az óegyiptomi monumentális, kultikus építészetben mint átló, tengely, kétoldali átló az alaprajzokban, és a hosszúság-magasság arány a metszetekben és homlokzatokon.A cikk végén Taposiris Magna sajátos rekonstrukciói szerepelnek.

Restricted access

The Babylonian Talmud (English Translation) Gordon BL (1959): Medieval and Renaissance Medicine. Philosophical Library; New York

Restricted access

, Dictionaire Raisonné du Mobilier Français de l’Epoque Carlovingienne à la Renaissance , 6 Bde., Paris: Bance 1858–1875; G. Semper, Der Stil in den technischen Künsten oder praktische Aesthetik … , Bd. 1, 1860, Bd‥ 2, 1863, 2.Aufl. 1878–9, München: Bruckmann

Restricted access

). The unnatural nature of science . Harvard University Press. Zucker , K. J. ( 2002 ). From the editor’s desk: Receiving the torch in the era of sexology’s renaissance . Archives of Sexual Behavior , 31 ( 1 ), 1 – 6 .

Open access

filozófusok és a gépek. Parsons, W. B.: Engineers and Engineering in the Renaissance. Cambridge, MIT Press, 1939. Engineers and Engineering

Restricted access

References B rych 2004 V. B rych . : Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní . Výběrový katalog. Národního muzea v Praze [Stove tiles of Gothic, Renaissance and Early-Baroque period. Exhibition catalogue, National Museum in Prague

Restricted access

The study examines the most important tendencies of development of Polish fiction after 1989. While it had always been typical that particular periods of literature continuously changed according to current political tendencies, this one after 1989 was a dramatic change in paradigm never experienced before. With the exhaustion of the romantic paradigm, dominating Polish literature since the 19th century, the previous axiological model came to an end. The abolishment of censorship paradoxically led to a temporary “lack of subject matter”. There appeared a transitional period of crisis even in the most significant oeuvres. The confrontation of views has replaced the confrontation of official and non-official political values in literary works. Prior to the changes of 1989, the canon of political resistance had previously aimed at defeating a common enemy. With the realization of democracy, those earlier marching together took separate roads. Literature is trying to find out how Polish people are getting accustomed to the new social and economic conditions. The creation of new literature is associated with contemporary classics (Konwicki, Redliński), and also with younger Gretkowska, Huelle, Pilch, Stasiuk, Tokarczuk and Tryzna. Among the thematic trends, the dominance of the existentialist line is obvious, especially the renaissance of rustic themes, that is the great number and popularity linked to gender.

Restricted access