Search Results

You are looking at 101 - 110 of 179 items for :

  • "növényvédelem" x
Clear All

)] in Hungary . Növényvédelem, 49 , 97 – 99 . Kosztarab , M. and Kozár , F ( 1978 ): Scale insects – Coccoidea . Fauna Hungariae . Akadémiai Kiadó, Budapest, 192 p. Løkke , H ( 1990 ): Picein and piceol concentrations in Norway spruce

Restricted access

bambuszok atkáihoz . [Data on the mite (Acari) fauna of bamboos in Hungary]. Növényvédelem 50 , 339 – 343 . Kontschán , J. , Ács , A. , Wang , G-Q. and Neményi , A. ( 2015 ): New data to the mite fauna of Hungarian bamboo plantations . Acta

Restricted access

Reiderné, S. K., Jenser, G. and Szalay, M. L. (1997): The occurrence of Cerataphis orchidearum (Westwood) (Homoptera: Hormaphididae) and Hercinothrips femoralis (O. M. Reuter) (Thysanoptera: Thripidae) in Hungarian glasshouses. Növényvédelem 33, 239

Restricted access

.] Növényvédelem 25, 561–566. Déri M. Western flower thrips (Frankliniella occidentalis Pergande) in Hungary Növényvédelem 1989

Restricted access

növényvédelem ábécéje.) — Mezőgazda Publisher, Budapest, pp. 7–9, 94–97. Bálint J. ABC of Plant protection 2000

Restricted access
Authors: M. Kassai, Ferenc Nyárai, Márton Jolánkai and Zsolt Szentpétery

264 Debreczeni B. (1978): Az intenzív műtrágyázás és a kémiai növényvédelem. A kemizálás és a biológia alapösszefüggéseinek kutatása. Tud. Tanácskozás, Gödöllő, 14 p

Restricted access

). Növényvédelem 9, 385-388. Study of permeability of quail eggs by using Methylparathion 18 WP and Parathion 20 WP (in Hungarian). Növényvédelem 9

Restricted access
Authors: B. Tóth, O. Török, É. Kótai, M. Varga, É. Toldiné Tóth, X. Pálfi, E. Háfra, J. Varga, J. Téren and Á. Mesterházy

. (Occurrence of aflatoxin producing Aspergillus flavus isolates on maize kernel in Hungary.) Növényvédelem , 47 , 125–133. Kukolya J. Aflatoxin-termelő Aspergillus flavus törzsek

Restricted access

101 111 Csontos, P. (2008) A bürök (Conium maculatum) terméseinek túlélése a talajban. [The survival of hemlock (Conium maculatum) seeds in the soil.] Növényvédelem , 44

Restricted access

. (Effect of UV-C radiation on the germination of Alternaria alternata and Curvularia inaequalis conidia). Növényvédelem , 12 , 603–606. Fischl G. UV-C sugárzás hatása

Restricted access