Search Results

You are looking at 111 - 120 of 282 items for :

  • "bacterium" x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Tibor Szili-Kovács, Ágnes Zsuposné Oláh, János Kátai, Ilona Villányi and Tünde Takács

Alapvetően hiányoznak a talajbiológiai változók közötti összehasonlító vizsgálatok különböző magyarországi talajoknál. Első lépésként hat különböző fizikai féleségű, szervesanyag-tartalmú, tartamkísérletben szereplő talaj összehasonlító elemzését céloztuk meg tíz talajbiológiai és -enzimológiai módszer együttes felhasználásával. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a mintavételi időpont (tavasz vagy ősz) lényegesen befolyásolja-e a mért változó értékét. A tavaszi és őszi mintavételek között szignifikáns különbség adódott a legtöbb talajbiológiai változó között. Áprilisban általában kisebb mikrobiális biomassza és aktivitás értékeket kaptunk, mint novemberben, és a vízoldható szerves-C és -N tartalomra is elmondható ugyanez. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy novembertől áprilisig a szervesanyag-képződés lecsökken, ugyanakkor a lebontás folyamatosan történik. A kloroform fumigációs módszerrel meghatározott mikrobiális biomassza az alaprespirációval, a szubsztrát indukált respirációval, az FDA hidrolitikus aktivitással, az ureáz- és foszfomonoészteráz-aktivitással mutatott szoros összefüggést. A lemezöntéssel meghatározott aerob heterotróf baktériumszám semmilyen más változóval nem mutatott szignifikáns kapcsolatot, a mikrogombák száma a dehidrogenáz enzimaktivitással volt szoros összefüggésben. A vizsgált talajok fizikai és kémiai tulajdonságai közül a humusztartalom, és főleg a vízoldható szerves-C tartalom befolyásolta a talajbiológiai változókat. Az Arany-féle kötöttségi szám a szubsztrát indukált respirációval, a FDA hidrolitikus aktivitással és a foszfatázaktivitással mutatott szoros összefüggést. Az általunk vizsgált változók közül az ureáz- és dehidrogenázaktivitás egyetlen talajfizikai vagy kémiai változóval sem mutatott korrelációt. Az eddigi eredmények megfelelő kiinduló pontot jelenthetnek a tartamkísérletek monitorozásához szükséges háttérértékek rögzítéséhez, ugyanakkor szükség van a vizsgálatok kiterjesztésére további talajtípusokra is.

Restricted access

Bevezetés: A Helicobacter pylori prevalenciája a fejlett országokban csökken, de a jelenség időbeli lefolyása nem kellően ismert. Cél: A szerzők endoszkópos centrumukban a H. pylori-fertőzés-prevalencia időbeli változásának kiértékelését tűzték ki célul. Módszer: A szerzők 1997 és 2012 között vizsgált 4647 beteg adatait dolgozták fel. A Helicobacter pylori-fertőzést módosított Giemsa-festéssel és ureázgyorsteszttel igazolták. A fertőzés prevalenciáját az endoszkópos vizsgálat éve, a diagnózis, a születési kohorszok és a korcsoportok szerint értékelték ki. Eredmények: A fertőzés általános prevalenciája 54,7% volt: 1998-tól 71,3%-ról 2011-re 32,6%-ra csökkent. Az 1920 és 1959 közötti 10 éves születési kohorszokban a fertőzés prevalenciája 62,5% volt, 1960–1969 között 57,4%, 1970 és 1979 között 39%, 1980 és 1989 között 26,7%. A 18–19 éves korcsoportban 21,8%, 20–29 év között 34,9%, 30–39 éveseknél 46,5%, 40–49 éves korban 63,7%, 50–59 éveseknél 63,2%, 60–69 éveseknél 59,2%-os prevalenciát észleltek. A Helicobacter pylori-pozitív nyombélfekélyek aránya az 1998-as 95,9%-ról 2011-ben 59,1%-ra csökkent (p = 0,001). Következtetések: A Helicobacter pylori-fertőzés prevalenciája a vizsgált időszakban jelentősen csökkent: ez az 1960-as évek közepén, az 1970-es években született kohorszoknál kezdődött, másfél évtizeddel megelőzve a baktérium felfedezését. Orv. Hetil., 2013, 154, 900–907.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Györgyi Műzes, Hajnal Székely and Zsolt Tulassay

Bentley, S. D. és mtsai: Sequencing and analysis of the genome of the Whipple’s disease bacterium Tropheryma whipplei. Lancet, 2003, 361 , 637–644. Bentley S. D. Sequencing and

Restricted access

, C. R. & Stipanovic , R. D. , 1979 . Control of Rhizoctonia solani on cotton seedlings with Pseudomonas fluorescens and with an antibiotic produced by the bacterium . Phytopathol. 69 . 480 – 482

Restricted access

., Bhargava, P. M.: Sphingobacterium antarcticus sp. nov., a psychrotrophic bacterium from the soils of Schirmacher Oasis, Antarctica. Int J Syst Bacteriol 42 , 102–106 (1992). Bhargava P. M

Restricted access

, 977–982. [Hungarian] Berta, L., Surányi, O.: Ring-like inhibition zones caused by disinfectants in the bacterium cultures. [Dezinficiensek-okozta gyűrűszerű gátlási zónák baktérium-tenyészetekben.] Orv. Hetil

Open access
Acta Biologica Hungarica
Authors: J. Fiedurek, Anna Gromada, Anna Słomka, Teresa Korniłowicz-Kowalska, Ewa Kurek and J. Melke

145 Potier, P., Drevet, P., Gounot, A. M., Hipkiss, A. (1990) Temperature-dependent changes in proteolytic activities and protein composition in the psychrotrophic bacterium Arthrobacter

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: N. Elmnasser, M. Ritz, F. Leroi, N. Orange, A. Bakhrouf and M. Federighi

Burini, J.F., Gügi, B., Merieau, A. & Guespin-Michel, J.F. (1994): Lipase and acidic phosphatase from the psychrotrophic bacterium Pseudomonas fluorescens : two enzymes whose synthesis is

Restricted access

Cobb, B. F.III. & Vanderzant, C. (1971): Biochemical changes in shrimp inoculated with Bacillus and Coryneform bacterium. J. Milk Fd Technol. , 34 , 533-540. Biochemical changes in shrimp inoculated with Bacillus and

Restricted access

Mastronicolis, S. K., German, J. B. & Smith, G. M. (1996): Isolation and fatty acid analysis of neutral and polar lipids of the food bacterium Listeria monocytogenes . Fd Chem. , 57 , 451-456. Isolation and fatty acid analysis of

Restricted access