Search Results

You are looking at 11 - 15 of 15 items for :

  • "Nagy Károly" x
Clear All

Press. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspective. NAGY, Károly 1993: Hány magyar él az Egyesült Államokban a XX. század végén? [How many Hungarians live in the United States at the end of the 20th century

Restricted access

Völkerwanderungszeitliche Gräberfeld von Környe. (Studia Archaelogica 5.) Fischer-Fabian, S. (2000): Nagy Károly, az elso europai. Szombathely, Corvina Kiadó

Restricted access

regék és mondák 2005 Epperlin , Siegfried 1982: Nagy Károly [Karl der Große. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften: Berlin, 1976]. Gondolat: Budapest. Epperlin S

Restricted access

. Forum Qualitative Social Research 6 ( 3 ). http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/22/47 (accessed February 18 , 2016 ) Nagy , Károly Zsolt 2012 ‘Hová lett a református öntudat?’ A magyar református felekezeti

Restricted access

), 3; “Színházi heti-műsor,” Kecskeméti Lapok 32/7 (12 February 1899), 5; “Hírek. Előleges színházi jelentés,” Nagy-Károly és Vidéke 16/32 (10 August 1899), 4. 69 “Színészet Pápán,” Pápai Közlöny 9/23 (4 June 1899), 3; “Színház,” Pápai Újság 1

Restricted access