Search Results

You are looking at 11 - 20 of 35 items for :

  • "monokultúra" x
Clear All
Authors: Attila Vad, László Zsombik, András Szabó and Péter Pepó

Sárvári M.: 1995a. Monokultúrás termesztés hatása a kukorica termésére réti talajon, műtrágyázási tartamkísérletekben. Növénytermelés 44,4: 359–374. Sárvári M. Monokultúrás termesztés

Restricted access

Reisinger P. — Nagy S. — Sárkány V.(2003): Gyomflóra vizsgálatok őszi búzában 10 éves monokultúrás kukoricatermesztést követően. Magyar Gyomkutatás és Technológia. 2003. 2 . 57–65. Sárkány V

Restricted access

istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica ( Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúra tartamkísérletben. [Effect of stable manure and mineral fertiliser on the yield and yield stability of maize ( Zea mays L.) in a long

Restricted access

istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica ( Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúrás és dikulturás tartamkÍsérletekben. [Effect of farmyard manure and mineral fertilisers on the yield and yield stability of maize ( Zea mays L) in

Restricted access

. — Berényi S.: 2005. Agrotechnikai tényezők hatása a kukorica termésére monokultúrás termesztésben. Növénytermelés Vol 54 No. 4, 317–326. p. Berényi S. Agrotechnikai tényezők hatása a

Restricted access

Berzsenyi Z.—D. Q. Lap—Micskei Gy.— Takács N.: 2005. Kukoricaszár és N-műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúrás tartamkísérletben.—Növénytermelés tom. 54 nos 5–6 433–447 pp

Restricted access

. Kukoricaszár és N-műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúrás tartamkísérletben. (Effect of maize stalks and N fertilisation on the yield and yield stability of maize (Zea mays L.) grown in a monoculture in a long

Restricted access

A növénytermesztési tér, ezen belül a csernozjom talaj vízháztartási folyamatainak sokoldalú vizsgálata, elemzése, a folyamatok parametrizálása különösen fontos. A vizsgálatokat — az 1983-ban Ruzsányi László által beállított, 2004-től Pepó Péter által vezetett — polifaktoriális tartamkísérletben kukoricával végeztük, melyet nemcsak jelentős vetésterülete, hanem a vízellátás, a növénytermesztési tér vízháztartása szempontjából kifejezett szenzibilitása, érzékenysége is indokol. A kísérletet különböző vetésváltási rendszerekben (mono-, bi- és trikultúra), három eltérő csapadékellátottságú [egy aszályos (2007), egy csapadékos (2008) és egy száraz (2009)] évjáratban végeztük. A kísérletben N120+PK tápanyagszinttel, két öntözési kezeléssel (Ö1-kezelés: nem öntözött, Ö3-kezelés: öntözött), valamint 60 000 tő·ha−1 állománysűrűséggel dolgoztunk.A mértékadó talajréteget három szintre osztottuk, (0–60; 61–120 és 121–200 cm), melyekben vizsgáltuk a talajnedvesség tenyészidőbeli alakulását. Az eredmények alapján a felső (0–60 cm) talajszint nedvességkészlet-változása volt a legintenzívebb, mind a csapadék, mind az öntözés közvetlen hatása itt mutatható ki a legegyértelműbben.Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a csernozjom talaj vízkészletét a vetésváltás nagymértékben befolyásolja. A három vetésváltás közül a monokultúrás vetésváltásban számítottuk a legkisebb talajnedvesség térfogatszázalékos értékeket, bi- és trikultúrában már az induló vízkészlet is 3–4 tf%-kal nagyobb értékeket mutatott, és ez a tendencia a teljes tenyészidőszakban megmaradt, mind a nem öntözött, mind az öntözött kezelésekben. A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a csernozjom talaj vízháztartása, a kukoricaállomány vízellátása szempontjából a monokultúrás termesztés függ a legnagyobb mértékben a vízellátottsági viszonyoktól.A kísérleti adatokból megállapítható, hogy az öntözés főként a 0–60 cm-es gyökérzónában fejtette ki hatását, megközelítőleg vízkapacitásig feltöltötte a talaj felső rétegét, ezáltal kedvező víz- és tápanyagellátási körülményeket teremtve a növényállomány számára.

Restricted access

-1999 Füleky Gy. & Debreczeni B., 1991. Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában. Agrokémia és talajtan. 40 . 119--130. Tápelem-felhalmozódások 17 éves kukorica monokultúra talajában

Restricted access

Berzsenyi, Z., Győrffy, B. (1997): Az istállótrágya és a műtrágya hatása a kukorica ( Zea mays L.) termésére és termésstabilitására monokultúra tartamkísérletben. (Effect of stable manure and mineral fertiliser on the yield and yield stability of maize

Restricted access