Search Results

You are looking at 11 - 20 of 28 items for :

  • "orthodoxy" x
Clear All

.09.2011. Csaba , L. ( 2009 ): Crisis in Economics? Studies in European Political Economy . Budapest : Akadémiai Kiadó, Budapest . Csaba , L. ( 2015 ): Orthodoxy

Restricted access

A tanulmány első része a Bibó István politikaelmélete központi tételének tartott félelem-koncepcióját szembesíti két kultúrtörténetileg jegyzett gondolkodó, Henri Bergson és Geert Hofstede összemberiség relevanciájú doktrínájával. Rámutat a mindhármuknál közös filozófiai problémafelvetésre: az emberré válás evolúciós lépésével megjelent értelmi előretekintésben adott félelem hogyan játszott közre mind az erkölcsi-vallási, mind a politikai jelenségek megalapozásában. Kimutatja, hogy míg Bergson és Bibó csak a római birodalmi örökségből kifejlődött keresztény kultúrát tartja a társadalomszerveződés összemberiség érvényű megoldásának, Hofstede már soktucatnyi nemzeti kultúra értékrendszerének empirikus vizsgálatából arra következtet, hogy ennek egyenrangú, sőt lehet, hogy a jövőre nézve ígéretesebb alternatívája a kínai kultúratípus a nyugatitól diszparát értékrendszerével. Emlékeztet, hogy míg a római eredetű nyugati értékrendszer egyik fő dimenziója a bizonytalanságkerülés, melynek magas intenzitású változattípusát a mediterrán országok (és mi, magyarok is), alacsony változatát pedig az angolszászok és a skandinávok mellett épp Kína és a jelentősebb kínai populációval rendelkező országok képviselik, addig az utóbbiak empirikus vizsgálatából előbukkant vizsgálati dimenzió, a hosszú távú orientáció (takarékosság és az orto-doxia helyett az orto-praxis általi vezéreltetés) intenzitásfokozataiban az erős Kínával ellentétes póluson az angolszászok gyenge és szélső negatív értékben az Egyesült Államok kultúrája helyezkedik el. A rövid távú orientáció egyik látens (kontra-intuitív és csupán empirikusan felszínre hozhatott) jellemzője a vallási, politikai és gazdasági fundamentalizmus, amely igyekszik elkerülni a jövőért való felelősséget, Isten vagy a piaci erők kezébe helyezve azt. A „három bölcs” egymással való szembesítéséből levonható néhány társadalom- és gazdaságpolitikai következtetést tanulmányunk második felében hozzuk.

Restricted access

Cult or spirit?

Integration strategies and history of memory in Jewish groups in Hungary at the turn of the 19th–20th century

Acta Ethnographica Hungarica
Author: András Zima

[Fatal rupture. The breakaway of Orthodoxy from the Jewish religious communities in Hungary and Germany]. Budapest, Múlt és Jövő. Katz J. Végzetes szakadás. Az orthodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon

Restricted access

. Arabic Poetics in the Golden Age 1975 Carter, M. G. (1984): Linguistic Science and Orthodoxy in Conflict. The Case of al

Restricted access

zsidó hitközségekbol Magyarországon és Németországban [Disastrous Schism. The Secession of Orthodoxy from the Jewish Parishes in Hungary and Germany] (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó, 1990, 303. On the several difficulties (and familial tensions) caused by

Restricted access

Orthodox kosher mass culture?

Food industry, hospitality industry, children’s holidays and open-air baths in the weekly paper of orthodox Jewry in Hungary, 1925–1944

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Norbert Gleszer

–312/ Mislovics , Erzsébet: 2006 A magyar orthodoxia a századfordulón (1891–1906) [Hungarian Orthodoxy at the turn of the century (1891–1906)], in: Múlt és Jövő 2006/2 /57–68/ Mislovics E. A magyar orthodoxia a századfordulón

Restricted access

2009 Meyer, T.— Bridgen, P. (2007): Private Pensions versus Social Inclusion? Citizens at Risk and the New Pensions Orthodoxy. In: Meyer, T. — Bridgen

Restricted access

Pancer, S. M., Jackson, L. M., Hunsberger, B., Pratt, Lea, J. (1995) Religious orthodoxy and the complexity of thought about religious and nonreligious issues. Journal of Personality , 63 , 213-232. Religious orthodoxy and the

Restricted access

Seoul-gut Shaman’s Costume 김은정 (대한가정학회지 2003 41 1 12 Kim , Eun-jun - Kim , Yong-sea 2002: A Study on the Shaman’s Orthodoxy Costume. Focused on Cheal-lik. 김은정 - 김용서: 강신무복의전통성에 관한 연구. 철릭을

Restricted access

published in English in 1973); and by the same author - particularly for its Hungarian features: Final Break. How Orthodoxy Split from the Jewish Religious Community in Hungary and Germany (Budapest: Múlt és Jövő Kiadó 1999) (originally published in Hebrew

Restricted access