Search Results

You are looking at 21 - 30 of 179 items for :

  • "növényvédelem" x
Clear All
Authors: G. G. M. Schulten, C. R. Edwards, J. Igrc Barcic, H. Berberovic, H. K. Berger, H. Festic, J. Kiss, G. Princzinger and I. Vonica

virgifera in Central Europe. Növényvédelem, 32, 9, 447-452. Sex pheromone trapping of Diabrotica virgifera in Central Europe Növényvédelem, 32, 9

Restricted access

(Occurrence of herbivorous and predatory mite species in the vineyards of Heves county). NövÉnyvÉdelem 24, 112-115. FitofÁg És ragadozÓ atkafajok elófordulÁsa Heves megye szólóÜltetvÉnyeiben (Occurrence of herbivorous and predatory

Restricted access
Authors: Péter Balogh, József Takács, Miklós Nádasy and Lénárd Márton

csemegekukoricában. Növényvédelem, 23: 433–439. Dulinafka G.Y. A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) hazai előfordulása és kártétele csemegekukoricában

Restricted access

–33. Kászonyi, G., Kótai, Cs., Martonosi, I., Bartók, T., Lehocky-Krsjak, Sz., Szabó-Hevér, á., Tóth, B., Véha, A., Mesterházy, á. 2008. Development of a spraying method and its comparison to traditional techniques against FHB. Növényvédelem, 44 : 39

Restricted access

427 430 Balogh, P., Nádasy, M., Vörös, G., Tatár, Zs. 2008. Néhány időjárási tényező és a gyapottok-bagolylepke magyarországi előfordulásának összefüggése. Növényvédelem 44

Restricted access

.) Növényvédelem , 4 , 179–191. Hinfner K. (Examination of maize stalkbase disease.) Növényvédelem 1968

Restricted access

(Homoptera: Psyllidae) in the apple orchards of Zala county.] Növényvédelem 31, 405–409. Pénzes B. A Psylla melanoneura Förster (Homoptera, Psyllidae) levélbolha előfordulása a Zala megyei

Restricted access

: Phytoseiidae, Phytoseiinae]). Növényvédelem 32, 521–525. Bozai J. AdalékokMagyarország ragadozóatka-faunájához Növényvédelem 1996

Restricted access

.).] Növényvédelem , 44 , 401–402. Józsa A. Az ezüstfenyő (Pinus pungens Engelm.) vörösödését és pusztulását okozó tényezők vizsgálata Növényvédelem

Restricted access

potyvirus - a new pathogen of cucurbit plants occurring in Hungary. Növényvédelem (Plant Protection) 32, 77-79. (in Hungarian) Zucchini yellow mosaic potyvirus - a new pathogen of cucurbit plants occurring in Hungary

Restricted access