Search Results

You are looking at 21 - 30 of 258 items for :

  • "resilience" x
Clear All
Restricted access

use and depression/anxiety might be the mediators in this relationship. However, most people who experience stressful events do not develop such negative emotions, raising the question of which factors provide protection. Psychological resilience (e

Open access

Fraser , M.W., ed. (2004) Risk and Resilience in Childhood: An Ecological Perspective (NASW: 2nd ed.; Washington). Risk and Resilience in Childhood: An Ecological Perspective

Restricted access
Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Absztrakt:

A gyermekvédelmi szakellátásban felnövő, illetve abban a rendszerben élő gyermekek és fiatalok felnőtté válásuk során a társadalom alsó rétegét szélesítik. A társadalmi kirekesztettség, a minőségi kapcsolatok, a gazdasági, kulturális, szociális tőke hiánya miatt bizonytalan a társadalmi integrációjuk is. Az iskolában megszerzett tudás a felemelkedés záloga lehet. A kutatás azokat a problémákat vizsgálja, amelyekkel a Bács-Kiskun megyei pedagógusoknak meg kell küzdeniük a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókkal folytatott pedagógiai munka során. Az eredmények Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelemben felnövekvő tanulók iskolai esélyteremtésében és eredményességében tematizálható problémák vannak.

Open access

Irodalom/References 1 Agasisti, T., Avvisati, F., Borgonovi, F. & Longobardi, S. (2018) Academic Resilience: What Schools and Countries Do to Help Disadvantaged

Open access

Irodalom/References 1 Adger, W. N. (2000) Social and Ecological Resilience: Are They Related? Progress in Human Geography , Vol. 24. No. 3. pp. 347

Open access

Brunila, K. (2012) From Risk to Resilience. The Therapeutic Ethos in Youth Education. Education Inquiry , Vol. 13. No. 3. (September) pp. 451–464. 3 Ecclestone, K. & Lewis, L

Open access

). Psychometric analysis and refinement of the Connor- Davidson Resilience Scale (CD-RISC): Validation of a 10-item measure of resilience . Journal of Traumatic Stress , 20 ( 6 ), 1019 – 1028 . Connor , K. M. , & Davidson , J. R. ( 2003 ). Development of a

Open access

.S. 1973. Resilience and stability of ecological systems. Ann. Rev. of Ecol. and Syst. 4 :2–23. Holling C.S. Resilience and stability of ecological systems

Restricted access