Search Results

You are looking at 31 - 40 of 200 items for :

  • "intentions" x
Clear All

The largely neglected characterization of Aeëtes and the function of Ares in the 'Argonautica' may heighten the insight into Apollonius' intentions. Regarded more closely, the plot shows that Aeëtes, though being the son of Helios, is marked as an Ares-hero, and not only in the scene in which he arms himself (3. 1225-45). Already in book 2 his close connection with the war-god is hinted at repeatedly, and in book 3 it is further intensified by the adaptation of the Cadmus-and-dragon myth (as told by Pherecydes). Jason, who was compared to both Ares and Apollo at the beginning of his aristeia, proved to be a match for the cruel Aeëtes when he finally performs the shocking massacre of the earthborn. He wins, but he owes his success to Aphrodite. In Apollonius, Ares and Aphrodite rule over human beings and their fates; however, the outcome of their power is not harmonia (as in the Cadmus myth), but at the very end of his poem (book 4) crime, blood and death.

Restricted access

To this day, Joseph Haydn’s symphonies are often performed and recorded in a way that does not meet the composer’s intentions. This concerns certain variants of instrumentation, e.g. the rendering of violoncello obbligato with a single instrument, the use of trumpets and timpani or of horns in high C, respectively. Using the violoncello part of the slow movement of symphony Hob. I:102 as example, it is argued that Haydn in spite of the “solo” mark at the beginning of the movement did not intend the part to be played by one instrument alone. The same applies to most of the passages for violoncello “solo” in his late symphonies. Additionally, it can be established from the sources that before 1768 Haydn did not write for horns in high C and that the parts for trumpets and timpani in some of the early symphonies do not originate with the composer. That these alternatives of instrumentation, though not authentic, have found widespread acceptance in today’s performances is demonstrated by selected recordings from the 1950s to date. A short survey of the history of Haydn’s symphonies on record serves as an introduction to this essay.

Restricted access

In 1823 Louis Spohr published an article entitled “Aufruf an deutsche Komponisten” (Appeal to German Composers) in the Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ). He did so for the purpose of encouraging young German composers to contribute to the genre of German opera. But he probably had other intentions, too. He was determined to promote his latest opera Jessonda, which he mentioned as a model for his ideas of German opera. Thus one could say that the project of “German opera” was in some aspects merely a marketing strategy.A closer look at Jessonda reveals that Spohr did certainly not think along nationalist lines. In a way its dramaturgy depicts Kant’s definition of the Enlightenment and aims at a united and enlightened mankind. So did Spohr in his personal life. And by so doing he became very popular with the liberal citizens in Kassel, the city in which he worked as “Hofkapellmeister” from 1822 to 1857. This popularity in some cases misguided him. The liberal and enlightened ideas of Spohr are so prominent in his operas that they became increasingly neglected in the 1870s when chauvinistic tendencies became more prominent. This development culminated in the 1940s when the Nazis banned Jessonda from the German stage. They did however try to make it suitable for their ideas of German opera. As Spohr’s original did resist to this violation, the “Reichsstelle für Musikbearbeitungen” commissioned an amended version. Luckily the end of World War II terminated these efforts.

Restricted access

Avantgarde und Faschismus

Anmerkungen zum Für und Wider einer fragwürdigen Gleichsetzung in der westeuropäischen kunstwissenschaftlichen Literatur zu Ende des 20. Jahrhunderts

Author: Lia Linder

Summary

Jean Clairs book “Die Verantwortung des Künstlers. Avantgarde zwischen Terror und Vernunft”, published in German language 1998, was immediately followed by numerous reactions, e.g. Peter Bürger, Werner Hofmann, Martin Warnke. As Nicos Hadjinicolaou however showed, Avantgarde and Modernism being blamed to be entangled with totalitarian regimes, started earlier. Jürgen Habermas, 1982, in “Die Kulturkritik der Neokonservativen in den USA und in der Bundesrepublik” also draw the attention to this kind of attitude towards Avantgarde. Following Clairs thesis it was not possible to talk about the “negative” sides of Avantgarde, because of the American policy in Europe after World War II, when Modern art became a political dogma. Only after the fall of communism it was possible to discuss this chapter of Avantgarde. The vehemence of these incriminations against Avantgarde and Modernism leads to questions about the intentions and the background: Is it possible that this debate newly confirms Habermas'thesis “technische Moderne ja, kulturelle Moderne nein”? Are we again confronted with a battle abstract versus figurative art? Platons remarks about painting in Republic 10, were often misused against abstract art, especially in the 20th century. Still hardly known is Ernst Cassirers highly differenciated essay within here, also the Hungarian contributions of the philo-sopher Mihály Polányi and Frigyes Karinthy.

Restricted access

Absztrakt:

A svéd oktatásirányítás az egyik legcentralizáltabb volt Európában, és jó eredményeket ért el a tanulói teljesítmények, az iskolázottság, a foglalkoztatottság és a gazdasági növekedés terén. Idővel azonban kritizálták, hogy nem hatékony, túl drága és nem elég sikeres az egyenlőtlenségek csökkentésében. A kilencvenes évek elején, az akkori neoliberális trenddel összehangban, radikális reformra került sor. Az alap-, közép- és felső középfokú oktatásért csakúgy, mint a felnőttképzésért minden felelősséget a helyhatóságokra ruháztak, a regionális oktatási tanácsok pedig szerepüket vesztették a központi szándékok továbbításában. Fokozatos finanszírozási reformra is sor került, lehetővé téve az önkormányzatok számára, hogy szabadon allokálják a kormányzattól érkező támogatásokat. Az iskolaválasztás szabaddá vált. A növekvő számú független (a svéd terminológia szerint szabad) iskola éppúgy ingyenes lett a diákok számára, mint az önkormányzati iskolák. Egy oktatási utalványrendszer segítségével a magániskolák is jogosulttá váltak az állami finanszírozásra. Bár fennmaradt a kormányzati elkötelezettség az esélyegyenlőség megőrzésére, az oktatás piacosítását gyakran kritizálják a szegregáció erősödése és a romló tanulói teljesítmények miatt.

Open access
Authors: Annamária Dézsi-Benyovszki and Tünde Petra Szabó

. ( 1996 ): The Proactive Personality Scale as a Predictor of Entrepreneurial Intentions . Journal of Small Business Management , 34 : 42 – 49 . De Jong , J. — Wennekers , S

Restricted access

development of entrepreneurial intentions and actions . Entrepreneurship: Theory &Practice 18 ( 4 ): 63 – 77 . Breugst , N. ( 2011 ): Entrepreneurial behavior in social

Restricted access

. – Carsrud , A. ( 2012 ): Intentions in the Family Business: The Role of Family Norms . In: Carsrud , A. – Brännback , M. (eds): Understanding Family Business . New York : Springer , pp. 27 – 39

Restricted access

Absztrakt

Mindennapi nyelvhasználatunk során gyakran fejezzük ki szándékainkat indirekt módon. A nem szó szerinti jelentéstartalmon keresztül folytatott kommunikáció kutatása hosszú múltra tekint vissza mind a jelenség nyelvészeti hátterét, mind pedig a beszédforma pszichológiai megközelítését tekintve. Ez utóbbi tudományterület a korábbiakban elsősorban az indirekt beszédaktusok használata mögött húzódó stratégiai okokra és logikai magyarázatokra koncentrált. Jelen kutatás egy új aspektusból járja körül a kérdéskört: a kognitív feldolgozás felől. A fő kérdésünk, hogy vajon a direkt és az indirekt mondatok feldolgozásának idői mintázatában van-e különbség? Tovább árnyalva a képet megvizsgáljuk, hogy vajon az általános és társas kognitív funkciók, mint a munkamemória és a mentális állapottulajdonítás meghatározza-e — és ha igen, hogyan — a rejtett tartalommal bíró mondatok használatát. A mondatok feldolgozását önütemezett olvasási helyzetben mértük, ahol a függő változó a feldolgozási idő volt. A munkamemória-kapacitást a hallási és a számlálási terjedelem tesztekkel, míg a mentális állapottulajdonítást a „Faux Pas” Teszttel mértük. Az eredményeink azt mutatják, hogy a direkt mondatok feldolgozása gyorsabb, mint az indirekt mondatoké. A tanulmány eredményei szerint különbséget találhatunk a magas és az alacsonyabb munkamemória-kapacitású személyek mondatfeldolgozásának mintázatában. Az elmeteória fejlettség viszont nem befolyásolta az indirekt megnyilatkozások feldolgozásának sebességét. Összefoglalva, annak ellenére, hogy a hétköznapi életben gyakran használjuk az indirekt megfogalmazást, a kognitív feldolgozás szempontjából mégis kapacitásigényesebb.

Restricted access

A fejlett világban erősödő növekedési, foglalkoztatási problémák okait a döntéshozók és a társadalmak jórészt azonosan látják. Az uralkodó diagnózis szerint a fejlett világ, főként Európa túlságosan elkényelmesedett, kevesen és keveset dolgozunk. Ebből következik az uralkodó terápia is, vagyis az, hogy munkahelyeket kell teremteni, növekedésélénkítő programokat kell beindítani, emelni kell a nyugdíjkorhatárt, többeknek és többet kell dolgozni. A cikk arra keresi a választ, hogy ezek az utak járhatók-e a XXI. századi fejlett világban. Ehhez olyan „megatrendeket”, vagyis a kormányok, társadalmak akaratától függetlenül kialakuló törvényszerűségeket keres, amelyek meghatározzák, hogy egyáltalán milyen utak közül választhat a fejlett világ. Négy ilyen törvényszerűséget mutat be a tanulmány. 1. A fejlett világban a népesség a feltartóztathatatlan elöregedés felé fordult, ami az aktív/eltartott arány megállíthatatlan csökkenéséhez vezet. 2. A fejlett világban szintén megállíthatatlan a bérmunka terjedelmének zsugorodása. 3. A fejlett világban a gazdasági növekedés törvényszerűen visszaesik. 4. A gazdasági fejlődés viszont egyre gyorsul. A világ azonban nem vesz tudomást ezekről a megatrendekről, és rendületlenül a múlt gondolkodásmódjával keresi a válaszokat a jelen kérdéseire. A már itt kopogtató jövő kérdéseit azonban nem lehet megválaszolni a múlt logikájával. Ezért nincs más kiút, változtatni kell a gondolkodásunkon.

Restricted access