Search Results

You are looking at 31 - 40 of 179 items for :

  • "növényvédelem" x
Clear All

with different cultivation methods in the wine-growing area of Szekszárd]. Növényvédelem, 20, 127-129. A szőlőlevélatka (Calepitrimerus vitis Nal.) felszaporodásának és károsításának vizsgálata elterő mővelésmődú szőlőkben a

Restricted access

492 494 Szócs, G. (1993): Pheromone traps on the Hungarian market (in Hungarian). Növényvédelem 29, 191-193. Pheromone traps on the Hungarian market

Restricted access

. Az éghajlat változásának hatása a gyomflórára a hazai kutatások tükrében, az 1969 és 2004 közötti időszakban. Növényvédelem vol. 41 13–24 pp. Solymosi P. Az éghajlat változásának

Restricted access
Authors: Zs. Szentpétery, Cs. Kleinheincz, A. Tarnawa and M. Jolánkai

15 Németh, I. & Sárfalvi, B. (1998): Gyomfelvételezési módszerek értékelése összehasonlitó vizsgálatok alapján. (Comparative evaluation of weed observation methods.) Növényvédelem , 34, 15

Restricted access
Authors: H. K. Berger, P. Baufeld, A. Pajmon, P. Reynauld, P. Sivicek, C. C. Ulvee and G. Urek

) (Coleoptera: Chrysomelidae) the first beetle sex pheromone trap in Hungary (in Hungarian). Növényvédelem 32, 447-452. Sex pheromones for detection and monitoring of beetles? The development of a pheromone trap for the west corn

Restricted access

2003 52 195 210 Reisinger P. (1996): A borsó gyomirtása. Növényvédelem 32,3, 141

Restricted access

, 2000, p 22 Szabó, I.: Fungi having a role in inducing branch necrosis and canker of locust tree (Robinia pseuducacia L.). Növényvédelem 36 , 305-312 (2000). Fungi having a role in

Restricted access

magyarországi megjelenése és kártétele napraforgón. (Appearance of Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby in Hungary and its damages on sunflower.) Növényvédelem , 7 , 304–307. Békési P

Restricted access

of bay sucker (Trioza alacris Flor, 1861) (Sternorrhyncha: Triozidae) in Hungary.) Növényvédelem 46 , 365 – 369 . Hodkinson , I. D. ( 2007 ): A new introduced species of Ctenarytaina (Hemiptera: Psylloidea) damaging cultivated Eucalyptus

Restricted access

Fischl, G. (2000): A biológiai növényvédelem alapjai (Foundations of biological plant protection). Mezógazda Kiadó, Budapest. A biológiai növényvédelem alapjai (Foundations of biological plant protection

Restricted access