Search Results

You are looking at 41 - 50 of 171 items for :

  • "Esztergom" x
Clear All

Abstract

This study surveys the musical notation appearing in the liturgical manuscripts of the Order of St. Paul the First Hermit from the fourteenth until the eighteenth century. As a Hungarian foundation, the Pauline Order adopted one of the most elaborate and proportionate Gregorian chant notations of the medieval Catholic Church, the mature calligraphic Hungarian/Esztergom style, and used it faithfully, but in a special eremitical way in its liturgical manuscripts over an exceptionally long period, far beyond the Middle Ages. The research sought to study all the Pauline liturgical codices and codex fragments in which this Esztergom-Pauline notation emerges, then record the single neume shapes and supplementary signs of each source in a database. Systematic comparison has produced many results. On the one hand, it revealed the chronological developments of the Pauline notation over about four centuries. On the other hand, it has been possible to differentiate notation variants, to separate a rounded-flexible and a later more angular, standardized Pauline writing form based on the sources, thereby grasping the transition to Gothic penmanship at the turn of the fifteenth and sixteenth centuries. A further result of the study is the discovery of some retrospective Pauline notation types connected to the Early Modern and Baroque period, after the Tridentine Council. The characteristics of the notations of the choir books in the Croatian and the Hungarian Pauline provinces have been well defined and some individual subtypes distinguished – e.g. a writing variant of the centre of the Croatian Pauline province, Lepoglava.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Boncz, Dóra Endrei, Tímea Csákvári, István Ágoston, Péter Cserháti, Bálint Molics and Andor Sebestyén

Absztrakt

Bevezetés: A mozgásszervi és bizonyos agyi keringési zavarokhoz kapcsolódó kórképek előfordulási gyakoriságának emelkedésével egyre nagyobb igény mutatkozik a neuromusculoskeletalis rehabilitációs ellátásokra. Célkitűzés: Elemzésünk célja a neuromusculoskeletalis rehabilitációs fekvőbeteg-ellátás szakmapolitikai indikátorainak feltérképezése Magyarországon. Módszerek: Elemzésünkhöz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási adatbázisát használtuk. Az elemzés a 2014 és 2017 közötti időszakot öleli fel. Vizsgáltuk a rehabilitációsmedicina-ágyak megoszlását, a betegforgalmat, a betegutakat. Elemeztük a rehabilitációs ellátások hozzáférésének (ágyszám) és igénybevételének (betegszámok) területi egyenlőtlenségeit. Eredmények: Magyarországon 2017-ben a közfinanszírozott rehabilitációs medicina alaptevékenység végzéséhez összesen 6798 ágy állt rendelkezésre (6,94 ágy/10 000 lakos). A legalacsonyabb ágyszámot Komárom-Esztergom (1,5 ágy/10 000 lakos), Somogy (2,0) és Pest (2,7) megyében találtuk. A 10 000 lakosra jutó legmagasabb ágyszámot Zala (12,6 ágy/10 000 lakos), Győr-Moson-Sopron (12,2) és Baranya (11,5) megyében találtuk. A 10 000 lakosra jutó több mint kétszeres igénybevételi különbségek (Komárom-Esztergom megye: 52,3 beteg; Győr-Moson-Sopron megye: 136 beteg) is területi egyenetlenséget igazolnak. A beteg- és esetszám 2014 és 2017 között növekedő tendenciát mutat, míg az átlagos ápolási idő 21,8 és 22,4 nap között változott évente. A 10 000 lakosra jutó ágyszám és betegszám közötti összefüggés korrelációs együtthatója igen magas, 0,798-as érték. Következtetés: A neuromusculoskeletalis rehabilitáció területén jelentős területi egyenlőtlenségeket találunk mind az ágyszámkapacitásokban, mind az igénybevételi betegforgalmi mutatókban. Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 13–21.

Open access

Der Artikel beschäftigt sich mit dem im März 1781 von Anton Martin in Pressburg gegründeten Frag- und Kundschaftsamt. Einrichtungen dieser Art waren in habsburgischen Städten seit Beginn des 18. Jahrhunderts geschaffen worden; es handelte sich dabei um Adressbüros, die der Vermittlung von Waren, Arbeitsplätzen, Immobilien und Kapital dienen sollten. Im speziellen Pressburger Fall war damit auch eine Leihbibliothek verbunden und weiters wurde der in dieser Gegend praktizierte Kindertausch zum gegenseitigen Spracherwerb unterstützt. Das Fragamt veröffentlichte auch ein Intelligenzblatt mit dem Namen Preßburger Kundschaftsblatt, scheint aber trotz des weiten Spektrums an angebotenen Dienstleistungen nur auf wenig Resonanz gestoßen zu sein; 1783 musste Martin es schließen. Grundlage des Beitrags sind vorwiegend die in der Universitätsbibliothek Bratislava (Univerzitná knižnica v Bratislave) und in der Kathedralbibliothek Esztergom (Főszékesegyházi Könyvtár) aufbewahrten Ausgaben des Preßburger Kundschaftsblatts.

Restricted access

The Cumans, also known as Kipchaks and Polovcians, flourished during the 11th–13th centuries in the territory of the East European steppe. At the beginning of the 13th century the Hungarian Kingdom turned its attention to the Cumans. As a consequence, in 1227 Bortz, the fourth chieftain of the Cumans, sent his son, along with a retinue, to Esztergom, the seat of the Hungarian Archbishop, to embrace Christianity. The Dominican missionaries baptised Bortz and his people. This act was motivated by political considerations on both the Cuman and Hungarian sides.The aim of this paper is threefold. First, it analyses Bortz’s name and his position occupied among the Cuman leaders. Secondly, the complicated problem of the habitat of the Cuman group led by Bortz is investigated. Finally, the motives for his conversion to Christianity are discussed.

Restricted access

Apart from the Edige epic, the story of Čora Batir is the best-known and most popular Nogay epic of Kipchak origin. Since the first publication of a version by the Russian Turcologist, I. Berezin (1862), a large number of variants, among them Nogay, Crimean and Dobrudjan Tatar, Kazak, Karakalpak, Kazan Tatar, Bashkir and Karachay-Balkar versions, have cropped up and been brought to light. An early variant of the epic was recorded by the Hungarian Turcologist, Ignác Kúnos, but it has remained in manuscript. He collected his material from Crimean Tatar informants in a Russian prisoner-of-war camp near Esztergom (Hungary) in 1915. The present work, published for the first time in print, contains the original Crimean Tatar text and its translation, supplied with an introductory study and annotations. The main value of the epic variant recorded by Kúnos lies in that its content and plot show close relationship with the earliest recorded Nogay texts.

Restricted access

The article tries to present the history of the formation of the first Hungarian printed missal, the Missale to usum dominorum ultramontanorum. First, based on the results of specific literature, it specifies the purchaser of the edition: Antal Sánkfalvi, prebendary of Vác, then ambassador in most places of King Matthias Corvinus. The second part of the study attempts to investigate the reasons for the release of the liturgical book, and try to find traces of the use of the missal. The author puts forward the hypothesis that the release of the missal results from a pure economic calculation and that the book was (also) used in the Archdiocese of Esztergom, accordingly the missal should be considered a Missale strigoniense.

Restricted access

Summary

From the former Hungarian collections of the Princes Esterházy and of Count János Pállfy a greater number of Giordano paintings entered the Museum of Fine Arts Budapest. Beside that the Christian Museum Esztergom possesses several paintings of Giordano from the Capece Zurlo di San Marco collection. The paper deals with the iconography and authenticity of Justice disarmed, and Venus and Adonis. The former is an allegory on the loss of Crete in 1669 and the unjust peace between Venice and Turkey. The latter shows the influence of Cambiaso drawings. A further source of Giordanos is the former Brunswick collection. The painting Joseph and Potiphar's Wife attributed to Giuseppe Signorelli allows assuring a lost canvas painted by Giordano of the same topic. Only Desplaces has engraved it. Several paintings published in the paper were attributed to Giordano, respective to his pupils. Giordano's or his workshop's copies after Ribera were presented in a catalogue. The same was done with the copies after Giordano.

Restricted access

zur Geschichte des Jahres 268 aus Aquincum). BudRég 13, 33–43, 489–493. Balogh A. 1934 Néhány adat Esztergom városának és vármegyének római koráról [Einige Angaben zur Römerzeit der Stadt Esztergom und des Komitats

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Cs. Horváth, Andor Sebestyén, Bálint Molics, István Ágoston, Dóra Endrei, András Oláh, József Betlehem, László Imre, Gabriella Bagosi and Imre Boncz

Bevezetés: Az otthoni szakápolás 1996 végén indult meg Magyarországon. Célkitűzés: A szerzők célja a magyar otthoni szakápolási rendszer egészségbiztosítási és igénybevételi mutatóinak bemutatása. Módszer: Az elemzésben szereplő adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási adatbázisából (2001–2012) származnak. Elemezték a betegszámokat, a vizitszámokat, a szakápolási és szakirányú terápiás tevékenységek (gyógytorna, fizioterápia, logopédia) arányát. Eredmények: Az ellátott betegek száma a 2001. évi 36 560-ról 2012-re 51 647-re nőtt, 41,3%-kal emelkedett. A teljesített vizitek száma ugyanezen időszak alatt 841 715-ről 1 194 670-re, 41,9%-kal nőtt. A szakápolási és szakirányú terápiás tevékenységek, valamint az ápolási fokozatok vonatkozásában jelentős megyék közötti eltéréseket figyeltek meg. A szakápolásra kifizetett összegek aránya a legmagasabb volt Nógrád (80,4%), Szabolcs-Szatmár-Bereg (79,7%) és Komárom-Esztergom (74,6%) megyékben, míg a legalacsonyabb Zala (53,0%) és Csongrád (52,7%) megyékben, illetve Budapesten (47,9%). Következtetések: Az otthoni szakápolásban jelentős területi egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek mérsékléséhez olyan szakmai irányelvek fejlesztésére van szükség, amelyek az otthoni szakápolás speciális vonatkozásait szabályozzák. Orv. Hetil., 2014, 155(15), 597–603.

Restricted access
Művészettörténeti Értesítő
Authors: Farkas Farkas Gábor, Mária M. Horváth, Kinga Körmendy and Zsolt Szebelédi

Lieutenant-colonel Ignác Andrássy kept several hundred books in his country house in Kajászószentpéter in the first half of the 19th century. His widow Mária Végh donated the collection to the library of the National Museum a few decades after his death in 1875. The majority of the books were Latin and German 17-18th century works on law and history and collections of religious homilies in addition to some antiques. The collection included some valuable items such as a copy of János Thuróczy’s chronicle (Brünn, 1488) or the Biblia pauperum. Archival sources outline that in 1814 the attention of Jakab Ferdinánd Miller director of library was drawn to an extraordinary block book. Miller mobilized all his contacts to acquire the book, soliciting help from the sub-prefect of Veszprém county and even the Palatine Joseph, too. It is not known what happened to the Biblia pauperum; probably it perished or is still latent. Later research hypothesized that it was identical with the copy in Esztergom, but we do not this assumption because the provenance of that copy could be convincingly determined: the ex libris in the book reveals that the owner was Tommaso Obizzi del Catajo, an 18th century bibliophile and antiquities collector.

Restricted access