Search Results

You are looking at 41 - 50 of 200 items for :

  • "intentions" x
Clear All

Allan, J.L. , Johnston, M. & Campbell, N. (2008): Why do people fail to turn good intentions into action? The role of executive control processes in the translation of healthy eating

Restricted access

, T. – Luoto , S. ( 2008 ): Entrepreneurial Intentions in the Third Age: The Impact of Career History . University of Vaasa. Kautonen , T. – Luoto , S. – Tornikoski , T

Restricted access
Authors: Kornélia Kissfazekas and Éva Lovra

Az 1950-es években az erőltetett iparosítás teljes prioritást élvezett a magyar politikában és a gazdaságfejlesztésben, egyben a regionális településpolitikának is meghatározó vezérelve lett.

Óriásira nőtt azon tájegységeknek a politikai ázsiója, melyek természeti erőforrásként bányászható nyersanyagkinccsel rendelkeztek. E felértékelődés nem előzmények nélküli; a történeti településhálózat létrejöttében már a kezdetektől jelentős szerepet játszott a kitermelhető ásványi nyersanyagforrások megléte. Ahol a településfejlődés feltételei közül más adottságok is rendelkezésre álltak, a bányához telepített kolónia bányászvárossá, majd feldolgozóipari várossá válhatott már a feudalizmus vagy a kapitalizmus időszakában. Az államszocializmus1 során azonban Magyarországon is épültek olyan újnak nevezhető városok, amelyek a fenti történeti városfejlődésen nem feltétlenül mentek át, hanem egy vagy több hajdani kicsi faluból lettek tervszerűen, igen rövid idő alatt nagyobb településsé fejlesztve. E városok a korszak terület- és településtervezési, szakmapolitikai gondolkodásmódjának fontos tanúi, melyeket gyakran a korabeli társadalmi rend egyfajta „ideális” városmodelljeiként, társadalmi és városépítészeti kísérletként is nevesítettek. A szerzők Oroszlány és Komló példáján bemutatott alaktani szemléletű elemzéseik keretében az alábbi főbb kérdésekre keresik a választ: Hogyan jelentek meg az államszocializmus során a politikai szándékú nyersanyag-kitermelések, bányaipari fejlesztések a területfejlesztésben? Miként adott ez egy-egy kisebb, korábban kevéssé jelentős településnek hatalmas fejlődési impulzust? Miként hatott mindez az egyes települések térbeli fejlődési folyamataira, és ennek milyen városmorfológiai következményei és vonatkozásai (hasonlóságai, különbségei) fedezhetők fel?

Restricted access

schoolchildren: representative survey in metropolitan elementary schools. Annals of Nutrition & Metabolism, 54: 171–176. Bell, S.K., Morgan, S.B. (2000): Children’s attitudes and behavioral intentions toward a peer presented as

Restricted access

, 58 ( 1 ), 142 – 167 . Chang , Y.W. and Polonsky , M.J. ( 2012 ). The influence of multiple types of service convenience on behavioral intentions: The mediating role of consumer

Restricted access

] Li L. , Peng M. , Jiang N. , Law R. ( 2017 ), An empirical study on the influence of economy hotel website quality on online booking intentions . Int. J. Hosp. Manag. , 63 , 1 – 10 . [7

Open access

intentions, dropout rates, and health awareness of students learning in sport schools and in non-sport schools; furthermore, the connection between dropout intention and health awareness was investigated as well on the basis of focus group conversations

Open access

Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioural Intentions in Service Environments. Journal of Retailing , 76(2): 193–218. Cronin J. J. Assessing the

Restricted access

Commitment and Organizational Citizenship Behavior on Turnover Intentions of Call Center Personnel in Pakistan. European Journal of Social Sciences , 17(4): 585–591. Shad I.U.D. Impact of

Restricted access
Authors: Katalin Egyed and Levente Zsolt Juhász

-Baylé, M. C., Besche, C., Widlocher, D. (1997a) Attribution of intentions to others in people with schizophrenia: a non-verbal exploration with comic strips. Schizophrenia Research, 25 , 199-209. Attribution of intentions to

Restricted access