Search Results

You are looking at 41 - 50 of 103 items for :

  • "propaganda" x
Clear All

Egy 17. századi főúri temetkezőhely

Nádasdy Ferenc országbíró és a lékai Ágoston-rendi templom Nádasdy-kriptájának kialakítása

Művészettörténeti Értesítő
Author: Bálint Ugry

In recent decades, especially in German language areas, several monographs and studies have stressed the source value in political and social history of the representative relics of burial places and sepulchral art. The resting places of Hungarian aristocrats of the early modern age are also more than mere (style historical, iconographic) sources of “traditional” art historical investigations, as is also pointed out by several recent scientific works in Hungary.

Lord Chief Justice Ferenc III Nádasdy (1623–1671) had the Nádasdy family mausoleum built in Léka (Lockenhaus, Austria). The converted aristocrat commissioned Pietro Orsolino, master builder from Siena, to erect a church and monastery for the Augustinian hermits and the population of the small Transdanubian village. The innovation of the crypt completed in 1669 lies in admitting solely the remains of the Nádasdy family members according to the original concept of the chief justice, thus becoming the first family mausoleum in the crypt of a church running the whole length of the church space.

When Ferenc Nádasdy was executed for his part in the Wesselényi conspiracy against the court in Vienna in 1671, there were two tombs in the central space of the crypt to which an ornamental staircase led from the middle of the nave of the oval church. The chief justice had the double tomb (c. 1562) of his great grandparents palatine Tamás Nádasdy and Orsolya Kanizsay – an outstanding specimen of 16th century Hungarian sepulchral art – transferred from the chapel of Léka castle. The tomb is covered with a late gothic slab showing the palatine and his wife kneeling at the stem of the cross. The monumental baroque tomb of Ferenc Nádasdy and his wife Anna Julianna Esterházy (c. 1669) was probably made by masters of the Léka guild of builders and masons.

Research of the past years has shown that extensively travelled and highly cultured Ferenc Nádasdy was one of the most conscious aristocratic patrons of the art in Hungary who put the arts sharp-wittedly in the service of his own representation and the political propaganda of the Hungarian Kingdom. In his residences (Keresztúr, Sárvár, Seibersdorf, Pottendorf) he set up picture galleries with different representative goals each; as the holder of the advowson, he had churches (Lorettom, Léka) and chapels (Mariazell, St Stephen’s chapel) founded and ordered altar paintings. He relied on printing to disseminate internationally the historical continuity of the Hungarian statehood threatened by the Ottoman Empire (Mausoleum) and the unity of the Hungarian nation of the estates (series of Widemann portraits).

The crypt of the Léka church was the place of the reverence of ancestors and the expression of Ferenc Nádasdy’s ambition to become palatine. By positioning his and his wife’s tomb opposite his great-grandfather’s in the crypt he founded, he implied his wish to become similar to his forefather. During his political career he failed to acquire the title of palatine, but the “adopter” of the art patron model created by Nádasdy, his brother-in-law Pál Esterházy attained it. Similarly to Nádasdy, Esterházy also had a family crypt built later in the centre of his residence Kismarton (Eisenstadt, Austria) emulating in concept the example of Léka and the Graz mausoleum of Ferdinand II as regards form.

Restricted access

A tanulmány az 1956-os harcok nyomán keletkezett városképi változásokat elemzi. Rámutat a harcok jellege és az újjáépítés közötti összefüggésekre. Összevetve a második világháború utáni helyzettel 1956 eseményei inkább pontszerű beavatkozásokat tettek szükségessé. Mindemellett a tanulmány felhívja a figyelmet arra, hogy a gyors helyreállítást nemcsak a romos városkép eltüntetésének igénye sarkallta, de a többezres (kb. 10 000) számokban mérhető lakásfoglalási hullám is, amely jellegénél fogva destabilizálta a rendszert.

Noha szerte a városban folytak az újjáépítési munkák, a Corvin köznek és az Üllői útnak – mint a forradalom leghíresebb helyszínének – az újjáépítése önálló elemzést igényel. Ennek oka, hogy 1957–1959 között az úgynevezett „kilenc ház” felépítésével új városépítészeti együttes jött lére. A nagykörúti kereszteződés az akkori forgalmi elveknek megfelelő térszerű kiképzést és két új, a modern építészet visszatérését tükröző saroképületet kapott (tervező Csics Miklós). Az új városképben a modern építészet markáns jelenléte mellett a meglévő műemléki épületek is hangsúlyos szerepet kaptak. Így nem csupán az Iparművészeti Múzeum nyert kedvezőbb rálátást, de a forradalomban komoly szerepet játszó Kilián laktanyát sem „büntették”, hanem eredeti formájában állították helyre. A Corvin köz és környékének megújítása egy átfogó városszépítési akció (árkádosítás, portálépítések, sortatarozás) keretébe illeszkedett. A Perényi Imre által koordinált munkálatok nem titkolt célja volt a Kádár-rendszer formálódó identitásának városképi megjelenítése. Az 1956 előtti helyzettel ellentétben, mikor is a túlzott, propaganda célú gesztusok jellemezték a várostervezést (pl. Sztálin-szobor), az új Budapest a hétköznapi rend és normalitás iránti igényekre és a fogyasztás élénkítésére (portálok, presszók) koncentrált.

Restricted access

. (Humanizmus és reformáció, 4.) Budapest. Kokša, Đ. (1972): LĐorganizzazione periferica delle Missioni in Ungheria e in Croazia. In: Metzler, J. (ed.): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum (350 anni a servizio

Restricted access

of 2 Kings 18:13–16 . Journal of Biblical Literature Vol. 127 , No. 3 , pp. 477 – 489 . Laato , A. ( 1995 ): Assyrian Propaganda and the Falsification of History

Restricted access

The warrior queen

The cult of Hellenistic female rulers as the basis of their symbolic participation in military acts

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
Author: Lucyna Kostuch

: Studies in Ptolemaic Propaganda . London 2000, 82–100. Posidipp. 36 AB. Stephens (n. 19) 239–240. Daszewski, W. A. : Corpus of Mosaics

Restricted access

Zhong, Y. 2001. The Other Edge of Commercialization: Enhancing CCTV’s Propaganda. Media International Australia: New Television Formats . No. 100. 167–180. Zhong, Y. 2003. In Search of Loyal Audiences-What Did

Restricted access

Nádasdi , János (ed.) n.d. Magyar szőlő- és borgazdaság [Hungarian Viticulture and Viniculture]. Budapest: Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat. Oszlánszki , Tamás Tibor - T. Örvendi , Éva (Eds.) 2006: Magyar borrendek

Restricted access

Dialects.] Budapest : Népművelési Propaganda Iroda . M artin , György 1977 : Egy improvizatív férfitánc struktúrája . [The Structure of an Improvised Man Dance.] Tánctudományi Tanulm á nyok 1976–1977 , 264 – 300 . M artin , György 1979

Restricted access

and Political Religions , 6 / 3 . ( 2005 ): 371 – 381 . Petrakis , Martina , The Metaxas Myth. Dictatorship and Propaganda in Greece ( Tauris Academic Studies

Restricted access

Evans 1992 = J. Evans : The Art of Persuasion, Political Propaganda from Aeneas to Brutus. Ann Arbor 1992. Evans J. The Art of Persuasion, Political Propaganda from Aeneas to Brutus 1992

Restricted access