Search Results

You are looking at 51 - 60 of 179 items for :

  • "növényvédelem" x
Clear All

69 85 Ujvárosi, M. (1970): A II. Országos szántóföldi gyomfelvételezés. (2 nd national field weed survey.) Növényvédelem , 6 , 274

Restricted access
Authors: P. Bónis, T. Árendás, I. Jócsák, C. Mikecz, G. Micskei and L. Marton

chlorophyll-protein complexes in tobamovirus infected pepper varieties with different levels of resistance.) Növényvédelem , 41 , 349–354. Gáborjányi R. A klorofill-protein komplex

Restricted access

40 1 10 Nagy, J., Berzsenyi, Z. (1984): EPTC és etiolát gyomírtószerek vizsgálata inhomogén fitotronban. Növényvédelem , 20 , 312

Restricted access

). (Recent data to the knowledge of the predatory mite fauna of Hungary [Acari: Phytoseiidae, Phytoseiinae]). Növényvédelem 32, 521–525. Bozai J. Adalékok Magyarország ragadozóatka

Restricted access

Jermy, T. (1961): Kártevő rovarok rajzásának vizsgálata fénycsapdákkal. [Study of the swarming of pests with light traps] A Növényvédelem Időszerű Kérdései, 2, 53-60. Kártevő rovarok rajzásának vizsgálata fénycsapdákkal. [Study

Restricted access

. Talajvizsgálat 1995 Gáborjányi R. — Kőmíves T. — Király Z.: 1995. Fenntartható mezőgazdaság. Növényvédelem, 31. 2 p

Restricted access

Békési, P., Hinfner, K. (1970): Adatok a kukorica fuzáriumos eredetû megbetegedéseinek ismeretéhez. (Contribution to the knowledge of maize diseases of Fusarium origin.) Növényvédelem , 6 , 13

Restricted access

and monitoring of beetles? The development of a pheromone trap for the western corn rootworm ( Diabrotica v. virgifera LeConte) (Coleoptera: Chrysomelidae) — the first beetle sex pheromone trap in Hungary. Növényvédelem 32, 447–452. (in Hung. with

Restricted access
Authors: E. Cseh, M. Apró, G. Bese, L. Krizbai, K. Bóka, R. Gáborjányi and A. Takács

. (1995): The role of Thysanoptera species in the spread of tomato spotted wilt Tospovirus. Növényvédelem 31, 541–544. Jenser G. The role of Thysanoptera species in the spread of

Restricted access

different tortricid species: electrophysiological responses and field tests Environ. Entomol. 2007 36 1025 1031 Szőcs, G. (1993): Pheromone traps on the Hungarian market. Növényvédelem. 29, 191

Restricted access