Search Results

You are looking at 61 - 70 of 171 items for :

  • "Esztergom" x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Pankovics, Ákos Boros, Melinda Rovács, Erika Nagy, Erika Krisztián, Mária Vollain and Gábor Reuter

A humán astrovirusok a csecsemő- és kisgyermekkori – ritkán az időskori – gastroenteritisfertőzések egyik ismert kórokozói. A hányással-hasmenéssel járó szórványos gastroenteritises megbetegedések 4,2–7,3%-át okozhatják kisgyermekekben. Az astrovirus kóroki szerepét gastroenteritisjárványban eddig még nem mutatták ki hazánkban. Célkitűzés: Az első igazolt hazai astrovirus okozta gastroenteritisjárvány molekuláris epidemiológiai bemutatása. Módszer: A vizsgált székletminták egy Komárom-Esztergom megyei, napközi otthonos bölcsődében kialakult gastroenteralis járványból származtak 2010 júniusából. Az astrovirus kimutatását RT-PCR módszerrel végeztük. A közel teljes vírusgenom nukleotidsorrendjét szekvenálással határoztuk meg. A klinikai és epidemiológiai adatokat a járványügyi felderítőmunka során gyűjtöttük. Eredmények: A 29 exponált (24 gyermek, 5 felnőtt) közül 7 (24,1%) gyermek betegedett meg a hasmenéssel, egy esetben hányással is járó gastroenteritisben 2010. június 4–15. között. Bakteriális kórokozót, rotavírust, adenovírust, norovírust nem, de 3 székletmintából (42,8%) 1-es genotípusú humán astrovirust sikerült kimutatni, majd a vírus ORF1a/ORF1b/ORF2/3’UTR régióinak nukleotidsorrendjét meghatározni (HQ398856). A járvány forrása feltehetően az első beteg gyermek lehetett, a vírus pedig fekális-orális úton, közvetlen kontaktussal terjedhetett a közösségben. Következtetések: A bölcsődés gyermekek körében lezajlott astrovirusjárvány epidemiológiai és klinikai jellegzetességeinek leírásával felhívjuk a figyelmet, hogy virális eredetű gastroenteritisekben, sorrendben: a rotavírusok és calicivírusok (norovírus és sapovírus), valamint az enteralis adenovírusok után az astrovirusok lehetséges szerepére is gondolni kell. Orv. Hetil., 2011, 152, 45–50.

Restricted access

-229. A MMOK 1953. február 1-én szűnt meg. 1953. június 1-ig, az Építészeti Tanács megalakulásáig a műemlékvédelemnek nem volt jogilag legitimált szervezete. Genthon István et al., Esztergom műemlékei I. Budapest, 1948., Csatkai

Restricted access

. In: Koszeghy P. (foszerk.): Magyar muvelodéstörténeti lexikon 6 . Budapes. Horváth István 2007 Esztergom a

Restricted access

Koordinációs Központ , Budapest 2007 . Haris Andrea – Somorjay Sélysette : Magyarország muemlékjegyzéke. Komárom-Esztergom megye . Kulturális Örökségvédelmi

Restricted access

Abstract

Two copies of the Missale Strigoniense printed on parchment in Venice in 1498, in the printing office of Emericus de Spira upon the order of the Buda book publisher Johannes Paep survive. Both were adorned with illuminations added to the books in Hungary. The copy of the archbishop of Kalocsa Péter Váradi (1480–1501) is modestly decorated. By contrast, Ferenc Perényi, the bishop of Várad (1514–1526) had his copy sumptuously illumined: nineteen pages have ornate borders all around, five have two or three sides decorated, four have less elaborate tendril ornaments. The woodcut canon picture was naturally painted over and the coat of arms of the possessor was put in front filling a whole page. The Missal was held in high esteem later as well: among its subsequent owners Miklós Oláh, archbishop of Esztergom had an additional ornamental page added, the János Ivánczy, grand provost of Győr had three (the latter also had a finely decorated inscription of the consecutive owners of the volume created, from Miklós Oláh through archbishops of Kalocsa Demeter Náprágyi and Márton Hetési Pethe to himself.) The illuminations painted for Ferenc Perényi represent all registers of renaissance book illumination in Buda in the Jagiellon Age: the reminiscences of the motifs and style of the master of Cassianus, the formal idiom of the creator of the Bakócz initials, the painted ornaments of early 16th century deeds of nobility and the naturalist flower decorations of Flemish miniature painting. The richly embellished incunable has been latent for about fifteen years now – for this reason we present all – so far mostly unpublished – illumined pages.

Restricted access

In 1523 the papal legate Tommaso de Vio corroborated the statutes of the Pest Confraternity of the Virgin. The large booklet-shape diploma is representatively executed: the first page carries floral ornamentation in addition to the text. The decoration and the titulus starting the textual part, however, are archaizing, in line with the practice of the papal chancellary, instead of adopting the then widely popular modern all’antica decoration. The style of the embellishment of a diploma depended on the type of the diploma.

Hungarian art historiography has long been resorting to letters patent of nobility in its efforts to date and define the place of origin of the manuscripts from the time of King Matthias and the Jagiello age. That was how the manuscripts of provost of Székesfehérvár Domokos Kálmáncsehi – including the activity of the master of the Breviary Francesco Castello (OSZK, Cod. Lat. 446) – could be located to Buda, and three ornamental manuscripts with music (OSZK, A24; Bratislava, Archív mesta, EC Lad. 6; Zagreb, MR 2) could be proven to have ties to Buda in the early 16th century. The Bakócz Gradual (Esztergom, MS I. 1a.), the Erdődy Missal (Zagreb, RK 354) and the Gradual of Máté Tolnai (Pannonhalma, Caps LIV. F f.) as well as the overwhelming majority of letters patent issued in Buda between 1514 and 1525 were illumined by the so-called Bakócz monogrammist. The letters granting nobility and armorial bearings in the Jagiello age are not merely props for art history but also constitute a separate diplomatic genre.

Restricted access

Abstract

On the basis of archival research on the legacy of Bishop Josip Juraj Strossmayer (1815–1905) deposited in the Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts, and in documents kept at the Archives of the Diocese of Đakovo, the authors of this work present and complete what is known about the art collection of Canon Raffaele Bertinelli, which was purchased in 1878 by the Hungarian primate and archbishop of Ezstergom, János Simor, and which forms the basis of the Christian Museum in Esztergom. In the mid-1860s, Bishop Strossmayer learned of the art collection of Canon Bertinelli and started negotiations to purchase it. Although the sale never occurred, there is still a wealth of documentation related to the negotiations: letters of the bishop's loyal correspondent and advisor on questions of art Nikola Voršak, a list containing a description of each individual work of art from Bertinelli's collection (Sanguinetti, 1863), several letters discussing the value of the collection (by Overbeck, Minardi, Cochetti, and Consoni), and a personal letter from Bertinelli himself to Bishop Strossmayer. Not only are these documents an excellent example of the ways in which people did business, negotiated, and bought artwork in the second half of the nineteenth century, but they are also a source of interesting data and assumptions about the provenance of Bertinelli's collection and the reasons for its sale. These letters even provide us with the names of many other nineteenth-century collectors who showed an interest in buying the collection. Finally, the rich correspondence between Voršak and Strossmayer also contains information about another purchase made by János Simor.

Restricted access

Bevezetés: Az utóbbi 20 évben kibontakozó hospice gondozás a magas szintű, palliatív szakmai ellátás keretében a betegek testi panaszai és tünetei kezelése mellett hasonlóan nagy hangsúlyt helyez a betegek és hozzátartozóik pszichoszociális támogatására és ellátására. Célkitűzés: Az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Onkológiai Rehabilitációs és Hospice Osztályán a palliatív, hospice ellátásban részesült onkológiai betegek számára modellként kifejlesztett pszichoedukációs és támogató program célja a pszichés tünetek csökkentése, az aktív coping mechanizmusok kialakítása, a kommunikáció segítése és az izoláció csökkentése voltak. Módszer: A program a következő elemekből épült fel: csoportos, analitikusan orientált pszichoterápia, kreatív foglalkoztatás, gyógytorna, dietetikai tanácsadás és onkológiai konzultáció. Eredmények: A támogató modellprogram időszaka alatt szembetűnő változásokat tapasztaltak mind a pácienseknél, mind a dolgozók körében, ami összességében az egész osztály hangulatára és működésére előnyös hatással volt. Következtetések: A modellprogram megmutatta, hogy csoportos formában jótékony hatású és gazdaságos pszichoszociális támogatás nyújtható a betegek számára, a személyzet erőforrásainak leghatékonyabb beosztása mellett. Orv. Hetil., 2013, 154, 1102–1105.

Restricted access

. Lovag, Zs. 2001 Esztergom-Sziget. In: Paradisum 2001, 346–349. Lovag, Zs. 2005 Az esztergom-szigeti apácakolostor temetőjének kutatása (Investigation of the cemetery of the Esztergom-Sziget convent). OpHung 6, 127

Restricted access

“Magna Mater Austriae et Magna Domina Hungarorum”] . Strigonium Antiquum VI. Esztergom-Graz: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, 197–204. Ponisch G. Mariazell és Magyarország 650 év vallási kapcsolatai: A “Magna Mater

Restricted access