Search Results

You are looking at 61 - 69 of 69 items for :

  • "filozófia" x
  • All content x
Clear All

gyermeke”: Hans Küng. Mérleg. 44. 3, 333–342. Pöttering, H.-G. (2007): Europas Werte verteidigen . Konrad Adenauer Stiftung, Strassburg. Ratzinger, Josef (1999): Hit és filozófia. Communio

Restricted access
Educatio
Authors: Zoltán Rónay, Dominik Antonowicz, and Marta Jaworska

gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken . Budapest, Oktatáskutató Intézet. 22 Keczer G. (2007) A magyar egyetem-irányítás reformkísérlete

Open access

. Hanák , Tibor , Az elmaradt reneszánsz, 1–2. A marxista filozófia Magyarországon – Történelmi áttekintés/Rendszeres áttekintés (The Cancelled Renaissance, 1–2. Marxist Philosophy in Hungary. A Historical and Conceptual Overview) (Európai

Restricted access

3 15 Galosi, A. (2002) A fonák színei. Filozófia és fordítás . Doktori értekezés (Kézirat, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar) Gergely

Restricted access

: Macmillan Publishing Company, 423-428. African Witchcraft 15 423 428 MBITI, J. S. 1980: Afrykańskie religie i filozofia [African Religions and Philosophy]. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, translated

Restricted access

. Schloß-Verlag, München–Neubiberg Govinda, A. (1962): A korai buddhista filozófia lélektani attitűdje és annak szisztematikus bemutatása az Abhidhamma hagyománya alapján . Orient Press, Budapest

Restricted access

ŐKEI F. (1962) Kínai filozófia: Ókor I. Akadémiai Kiadó, Budapest T RIANDIS , H. C., G ELFAND , M. J. (1998) Converging measurements of horizontal and vertical individualism and collectivism. Journal of

Restricted access

politică a bolşevismului şi Teoria comunistă a dreptului [Criticism of a bourgeois »critic« on the Marxist-Leninist theory of state and law]. Studii şi cercetári juridice , (1958) 2, 29–58. and Filozofia existenţialista a dreptului — filozofie a

Restricted access

. Pléh , Csaba . 1979 . A magyar pszichológia fejlodésének néhány jellemzoje a publikációk mennyiségi elemzésének tükrében 1958–1975 . Magyar Tudományos Akadémia Filozófia és Történettudományok Osztályának Közleményei , 28 ( 1–3 ), 209

Restricted access