Search Results

You are looking at 71 - 80 of 594 items for :

Clear All

). Video game addiction in the form of “Internet gaming disorder” (IGD) was included in Section 3 of the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013 ). In addition, the

Open access

A tanulmány áttekinti a szomatizáció jelenségkörét övező fogalmi bizonytalanságot és felvázolja megszületésének episztemológiai és ontológiai előfeltételeit. A hisztéria történetének rövid felidézése után ismerteti a közelmúltban mostohán kezelt konverzió fenomenológiáját, modern elméleteit és a lehetséges patomechanizmusra utaló kutatásokat. Végül beszámol a szóban forgó klinikai jelenségek új felosztási javaslatáról, a DSM-V előkészítésével megbízott kutatócsoport előzetes közleménye alapján.

Restricted access

A 6 × 6 diallel cross among three sensitive (18180-II, 18205-I, 18205-I and DN-18) and three tolerant (18194-II, DN-4, and LU-26S) wheat genotypes was analyzed. Thirty-six genotypes were sown in a triplicates completely randomized design in hydroponics culture. Data for root length was recorded in three salinity levels, i.e. control, 10 and 15 dSm−1. Combining ability effects controller tolerance in the two salinity levels (10 and 15 dSm−1). The genotypes 18194-II and LU-26S exhibited highest general combining abilities under10 and 15 dSm−1. The cross combinations with highest specific combining ability for root length were 18194-II × DN-4, 18180-II × 18205-I and LU26S × DN-18 under salinity levels. In reciprocals the crosses DN-18 × DN-4 and DN-4 × 18205-I appeared to be superior to the others under high salinity levels. DN-4 × LU26S produced significantly longer roots than its better parent and thus showed highest heterobeltiosis in high salinity level.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Teszár Dávid Tibor, Csákvári Judit, Pléh Csaba and Fülöp Éva

Irodalom American Psychiatric Association . ( 2013 ). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®) . American Psychiatric Pub. Magyarul DSM-V . Budapest : Oriold

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tivadar Lucza, Kázmér Karádi, Sámuel Komoly, József Janszky, János Kállai, Attila Makkos, Márton Kovács, Rita Weintraut, Gabriella Deli, Zsuzsanna Aschermann and Norbert Kovács

Absztrakt

Az összefoglaló közleményben a szerzők részletesen bemutatják a Parkinson-kórhoz társuló neurokognitív zavarok jellegzetességeit, felmérésük lehetséges módjait és kezelési lehetőségeit. A neurokognitív zavarok meghatározását sokáig nehezítette a diagnosztikai kritériumrendszerek sokszínűsége. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság által a Mentális Rendellenességek Kórmeghatározó és Statisztikai Kézikönyvének ötödik átdolgozása (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) magával hozta a major és az enyhe neurokognitív zavar megnevezéseket a demencia és az enyhe kognitív zavar fogalmát helyettesítendően. A DSM-5 neurokognitív zavarra vonatkozó definíciói a klinikumban jól alkalmazhatóak, ám szükségessé vált a leggyakrabban használt szűrőtesztek, úgymint a Mini-Mentál Státus Vizsgálat, az Addenbrooke Kognitív Vizsgálat, a Montreal Kognitív Felmérés és a Mattis Demencia Pontozó Skála új kritériumrendszerhez való adaptálása. Magyar Parkinson-kóros populáción végzett validálási vizsgálatok alapján a minor neurokognitív zavarra vonatkozóan a legjobb diszkriminációs képességgel rendelkező határértékek az iskolázottság mértékétől függően változnak (Addenbrooke Kognitív Vizsgálat: 0–8 év iskolázottság esetén: 82,5, 9–12 év esetén: 83,5, ≥13 év esetén: 84,5 pont; Mini-Mentál Státus Vizsgálat: 26,5–27,5–28,5 pont; Montreal Kognitív Felmérés: 23,5–24,5–24,5 pont; Mattis Demencia Pontozó Skála: 138,5–139,5–139,5 pont). Orv. Hetil., 2015, 156(23), 915–926.

Restricted access

The primary purpose of these researches was to optimize single-cell protein (SCP) production process using Saccharomyces cerevisiae NCAIM Y.00200 and Kluyveromyces marxianus DSM 4908 strain, and then to analyse the changes in yield of single-cell protein final product using vitamin supplementation. To determine these values, the total sugar content of the fermentation medium, and the protein content of the yeast was determined. During our work, a particular attention was paid to the change of sugar content and yeast protein quantity. Besides, yield (Yx/s) values, typical of the whole fermentation, were also measured. Protein yield, as the final product of fermentation, featured the efficiency of our work. The results of our optimized trial settings that were considered as control, using S. cerevisiae NCAIM Y.00200 and K. marxianus DSM 4908 strains, were compared with the results of vitamin-supplemented fermentation processes. On this basis, we can say that during our trials vitamin supplementation did not influence the final product yield of processes. The counted protein yields during fermentation were between 0.4–0.7 g g−1.

Open access

Six strains (Bi11, Bi30, Bi36, Bi50, Bi52 and Bi55) isolated from bio-yoghurts and two strains (KD10 and KD11) derived from human faeces were identified by genus- and species specific polymerase chain reaction (PCR) with reference to the type strains of B. animalis subsp. lactis DSM 10140 and B. animalis subsp. animalis DSM 20104. The isolates were differentiated by using Bcu I ( Spe I), Xba I and Dra I endonucleases for subsequent pulsed field gel electrophoresis (PFGE) technique and by API 50 CHL tests.All the isolates tested were classified to B. animalis subsp. lactis species. The reliable identification as B. animalis subsp. lactis (by PCR with Bflact2/Bflact5 primers), however, required confirmation by a negative result of B. animalis subsp. animalis -specific PCR.Differentiation of the B. animalis subsp. lactis isolates with PFGE method enabled to distinguish KD11 strain with all the restriction enzymes applied, and Bi11 and Bi30 — exclusively with Dra I and Spe I enzymes, respectively. The biochemical tests, however, revealed that all the strains tested were characterised by a unique fermentation pattern. It was concluded that differentiation of the B. animalis subsp. lactis strains should be carried out on the basis of both genetic and phenotypic features.

Restricted access

The parents (the landrace Chinese spring (CS) and a synthetic hexaploids (S6x)) and 17 derived single chromosome substitution lines (SL) were grown in parallel in the field under non-saline (1.0 dSm−1) and saline (12.0 dSm−1) conditions, and evaluated for a set of phenotypic traits. The performance of CS indicated it to have borderline salinity tolerance with respect to all of the traits except for leaf area (for which it behaved in as a salinity sensitive type). The SL 4D was early in booting, ear emergence, flowering and maturity, while 5D and 2B SLs were both late. The 2B SL produce 33% more ears than CS. The 5D SL under-performed with respect to ear weight, grain number per ear, grain weight per ear and 1000-grain weight both under non-saline and saline conditions. Under saline conditions, four SLs (1A>5A>1D>2B) outperformed Cs for ear length, and six SLs (1D>6A>4B>3A>3B>3D) showed an improved grain weight. The grains produce by the 2B SL were smaller than those of CS. Leaf area developed better in four SLs (4D>2B>1A>7D) than in CS.

Restricted access

Summary  

Universality through standardization is at the heart of scientific and medical practices. In this study we dealt with the meaning, significance, and implications of standardization through “operationalization” in psychiatric diagnostic criteria by focusing on the effects of the DSM (Diagnostic Statistical Manual) III.  What does “operational” mean?* The discussion of “operationalization” in psychiatric diagnosis poses quite a challenge. Given the importance of semantics and the word networks of everyday life in forming descriptions of symptoms and reaching clinical judgments, cultural differences in these semantics inevitably have strong impacts on psychiatric diagnosis. The link between sensitivity and semantics in words enhances this effect. In spite of the difficulties in approaching operationalization in psychiatric diagnosis, several attempts have been made to standardize diagnostic criteria. Prominent examples include the DSM of the American Psychiatric Association and the ICD (International Disease Classification) of the WHO. In this paper we analyzed the effects of standardized diagnostic criteria by performing a content analysis of papers published in the Archives of General Psychiatry from 1978 to 1990. Our results clearly show changes in the research questions, research designs, methodologies, target diseases, and selections of independent and dependent variables.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Michel Lejoyeux, Cecilia Guillot, Florence Chalvin, Aymeric Petit and Valerie Lequen

Abstract

Aim of the study: We assessed exercise dependence (ED), alcohol and nicotine use disorders, eating disorders, hypochondria and compulsive buying and in a population of customers of a Parisian sport shop. Methods: Five hundred consecutive customers of a sport shop were invited to participate. Diagnostic of exercise dependence was made with the Exercise Addiction Inventory and a specific questionnaire checking all diagnostic criteria. The DSM-IV-TR criteria for bulimia, alcohol and nicotine use disorders were checked and all subjects answered the CAGE and Fagerström questionnaires. Hypochondria was assessed with the DSM-IV-TR criteria and the Whiteley Index of Health Anxiety. For all parameters, customers with (ED+) and without (ED-) exercise dependence were compared. Results: The prevalence of exercise dependence was 29.6%. Subjects from the ED+ group were younger than in the ED-group (27.1 vs 29.8 years) and there were more women. They were more dependent on alcohol, had higher scores at the CAGE questionnaire. ED+ subjects more often presented hypochondria (23 vs 15%), bulimia and binge eating and they more often made gifts to themselves and to others. Conclusions: Exercise dependence appears as a frequent and almost always unrecognized form of behavioral dependence in non clinical population frequenting sport shops. It is frequently associated to chemical dependence and eating disorders.

Open access